+ Meer informatie

Regering verontrust over situatie in SU

Kamercommissie komt morgen terug van reces

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De Nederlandse regering is verrast en ernstig verontrust over de situatie in de Sowjet-Unie. Dit zei minister Van den Broelc van buitenlandse zaken gisteren op een persconferentie in Den Haag. Maar het kabinet wil op dit moment niet weten van totale verbreking van de relaties met de USSR. De commissie voor buitenlandse zaken van de Tweede Kamer komt morgen van zomerreces terug om zich te beraden op de ontwikkelingen in de SowjetUnie.

Van den Broek is wel van plan om na te gaan op welke manier de betrekkingen met de Sowjet-Unie moeten worden herzien. De bewindsman zei pessimistisch te zijn over de berichten rond de machtsovername. De manier waarop deze zich heeft voltrokken, staat op gespannen voet met wat in de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) is afgesproken over respect voor democratische processen en respect voor politieke en economische hervormingen.

Volgens de bewindsman moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat er weer een periode van koude oorlog aanbreekt. De EG-ministers van buitenlandse zaken zijn vandaag in Den Haag bijeen om de situatie in de Sowjet-Unie te bespreken. Tijdens het overleg zullen de samenwerkingsverdragen worden bestudeerd. Van den Broek verklaarde volkomen verrast te zijn door de machtsovername. „Wat dat betreft is de wereld hardleers", zo zei hij.

Tweede Kamer

De bewindsman wil in elk geval naar de nieuwe machtshebbers in het Kremlin in Moskou het signaal afgeven dat de betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de EG beïnvloed worden door negering van de CVSEbeginselen. De vaste kamercommissie van buitenlandse zaken wil morgen door Van den Broek geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in de Sowjet-Unie en wat er hieromtrent op het EG-beraad van vandaag is afgesproken.

Evenals de andere fracties in de Tweede Kamer heeft ook de D66fractie met „verontrusting" kennis genomen van de machtswisseling. Buitenlandspecialist Eisma meent dat hierdoor „de internationale ontspanning onder grote druk komt te staan". Want volgens hem is er een onlosmakelijk verband tussen de hervormingen in de Sowjet-Unie en de verhouding van dit land tot de rest van de wereld. SteUtlCOmité

Groen Links wil een Nederlands steuncomité voor de democratie in de Sowjet-Unie oprichten. Groen Links wil hiermee gehoor geven aan een oproep van de voormalige minister van buitenlandse zaken van de USSR, Sjewardnadze en Gorbatsjovs ex-adviseur Jakovlev. In dat steuncomité moeten politieke partijen, vakbonden en vredesorganisaties zitting nemen of in elk geval de krachten bundelen om dit initiatief van de grond te tillen, aldus de oproep van het partijbestuur van Groen Links.

De Verenigde Communisten Nederland (VCN), een splinter-organisatie die zich enkele jaren geleden van de inmiddels opgeheven Communistische Partij Nederland afscheidde, heeft er „alle begrip" voor dat Gorbatsjov terzijde is geschoven. Want de Sowjetpresident heeft met zijn perestrojka niet de hervorming van het socialisme bereikt, maar de SowjetUnie uitgeleverd aan de kapitalistische economie, aldus de VCN.

Overigens wacht de VCN nog even met het geven van onvoorwaardelijke steun aan de nieuwe machthebbers. Dat doet men pas als blijkt „dat het om een machtsgreep gaat, die zich gesteund weet door een groot deel van de Russische arbeidersklasse en die bedoeld is om echt de hervorming van het socialisme ter hand te ne

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.