+ Meer informatie

Tussen de doornen

4 minuten leestijd

God heeft het heil van zondaren op het oog. Daarom laat Hij het Evangelie verkondigen. De duivel heeft daarentegen de ondergang van de mens op het oog en stelt alles in het werk om het zaad van het Evangelie te verstikken. Daarbij maakt hij gebruik van "doornen".

In de gelijkenis van de zaaier en het zaad vertelt de Heere Jezus ook dat een deel van het uitgestrooide zaad tussen de doornen terechtkomt. De akker is wel geploegd. Maar kennelijk zitten er onder de oppervlakte van de aarde nog een paar wortels van doornstruiken, waar de ploeg niet bij kon. Als het zaad begint te groeien, groeien die wortels ook. Die laatste groeien zelfs sneller en zij verdringen de wortels van het koren. Er blijft voor het goede zaad geen ruimte meer over en het gevolg is dat er van dit deel van het zaad niets terechtkomt.
Als Jezus de gelijkenis uitlegt, zegt Hij wat Hij met de doornen bedoelt. Hij gebruikt dit beeld voor de "zorgvuldigheid dezer wereld" en voor de "verleiding van de rijkdom" en ook voor de "begeerlijkheden omtrent de andere dingen". Al die dingen hebben een verstikkende uitwerking, waardoor het Evangelie in het leven van mensen niet in staat is iets goeds tot stand te brengen.

Martha
De "zorgvuldigheid dezer wereld" is de eerste doorn. Daarmee wordt bedoeld het bezorgd zijn voor de tijdelijke, lichamelijke behoeften. De vraag naar eten en drinken en kleding en gezondheid en werk, enzovoort. Ieder weet dat die dingen ons inderdaad danig in beslag kunnen nemen. Ze kunnen zoveel van onze tijd en aandacht opslokken dat er voor onze geestelijke belangen geen tijd overblijft. Wie heeft zich hier nooit schuldig aan gemaakt? Maar intussen is het Woord wel onvruchtbaar gebleven. En die "zorgvuldigheden dezer wereld" zijn nog niet eens zondige en daarom verkeerde dingen... we mogen ook niet eens zeggen dat we ons van deze zaken maar niets meer zullen aantrekken.
Dat zou immers plichtsverzaking zijn. Toch zien we dat zaken die in zichzelf niet verkeerd zijn een funeste uitwerking kunnen hebben. Is dat mogelijk in uw leven het geval? Ga eens na waar uw tijd in gaat zitten. Wordt het geen tijd om nog eens aandachtig naar Jezus' vermaan aan het adres van de drukke Martha te luisteren? Hij zegt tot haar: „Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig!"

Teleurstellend
De "verleiding van de rijkdom" is ook zo'n doorn. Bedoeld is de bedrieglijkheid van de rijkdom. Is er dan iets verkeerd met rijkdom? Nee, ook rijkdom is een gave Gods. Maar we moeten ons wel bewust zijn van het gevaar van verleiding dat erin zit. En niet alleen in het rijk zijn zit een gevaar, ook in het rijk willen zijn zit dat gevaar (1 Tim. 6:9). Er is de verleiding om veel te veel tijd te besteden aan de verwerving van aardse goederen. De verleiding om hoogmoedig te worden als het vermogen aanwast. De verleiding om ons onafhankelijk te gaan gevoelen tegenover God. En bovendien is de rijkdom bedrieglijk. Aards bezit geeft nooit wat het schijnt te beloven.
Het stelt altijd teleur. Het lost nooit iets op. Het geeft ook nooit ware vrede en rust. Aan Rockefeller werd eens gevraagd hoeveel er nodig was om een mens tevreden te stellen. Deze man, die toch waarlijk wel het een en ander had in deze wereld, antwoordde: „Nog een beetje meer." Ja, rijkdom is bedrieglijk, want er zit niets blijvend in. En wat is er al veel kostbare genadetijd verloren gegaan in het najagen van aardse bezittingen.

Geleidelijk
Tenslotte noemt Jezus ook de "begeerlijkheid omtrent de andere dingen" een doorn. Hij duidt deze doorn ook aan als de "wellusten des levens". Bedoeld zijn de genoegens van dit aardse leven. Ja, God heeft de mens capaciteiten gegeven om van dingen te genieten. De mens kan vreugde beleven aan verschillende dingen. Aan lekker eten bij voorbeeld. Aan mooie muziek of andere vormen van kunst. En met dat genieten van het goede in Gods schepping is niets verkeerd. „Alle schepsel Gods is goed, met dankzegging genomen zijnde", zegt de Schrift. Maar ook hier ligt het gevaar op de loer. Welk gevaar? Dat we er toch weer veel te veel tijd en energie aan gaan geven.
Dat deze dingen het doel van ons leven gaan worden. En dan is ook dit een doorn, die het goede zaad van het Woord verstikt. Nee, dat gebeurt niet eensklaps. Dat gaat geleidelijk. Het begint langzaam, bijna ongemerkt. Maar het gaat wel door. En steeds meer tijd gaat op in die aardse genoegens. Daarom moeten we op onze hoede zijn voor alles wat ons van de Heere kan afvoeren. Vraag niet: „Wat zit daar nu voor kwaad in?" Soms zit er geen kwaad in. Maar het kan wel kwaad worden als het de plaats van het Woord gaat innemen. Alles wat het "ene nodige" in de weg staat, moet vermeden worden. Alles wat de tijd consumeert die onze ziel nodig heeft. Doornen dienen geen nuttig doel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.