+ Meer informatie

GENERALE SYNODE VAN HOOGEVEEN 1977

2 minuten leestijd

Voor de goede „voortgang van net kerkelijke leren” is het van belang dat zoveel mogeiijk kerkeraadsleden geïnformeerd worden over de besluiten die door de generale synoden worden genomen. Door een overdruk van het Besluitenboekje in ons blad op te nemen hoopt de redactie te bereiken dat elke lezer — en dus ook elk kerkeraadslid! — kennis kan nemen van de tekst van de besluiten die de generale synode van Hoogeveen A.D. 1977 heeft genomen.

De redactie verwijst gaarne naar het „woord vooraf” dat de scribae synodi aan het Besluitenboekje meegaf.

„In overeenstemming met het bepaalde in artikel 50 sub 10 van onze Kerkorde stellen wij u in kennis met verschillende besluiten die genomen werden door de generale synode van Hoogeveen 1977.

Te zijner tijd zullen de Acta verschijnen waarin bredere informatie wordt gegeven.

Het moderamen vertrouwt dat met name de kerkeraden die toch de grondvergadering zijn van het kerkelijk leven, van het gebodene serieuze kennis zullen nemen.

Wij zijn de redactieraad van „Ambtelijk Contact” dankbaar, dat hij weer zijn bemiddeling verleende bij het verschijnen van dit Besluitenboekje.”

Met nadruk wijst de redactie op de bredere informatie die via Acta synodi zal worden gegeven om de genomen besluiten des te beter te verstaan wat argumentatie, achtergronden enz. betreft.

De redactie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.