+ Meer informatie

Liefde voor de waarheid

BIJBELSTUDIE

4 minuten leestijd

En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken overu, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid. 7 THESSAIONICENZEN 2:10-13.

Gods eigenschappen, Christus staten, naturen en ambten. We hebben het allemaal geleerd op catechisatie. Maar was het wel zo belangrijk? Hebben we echt wel zoveel liefde voor de "waarheid" nodig? Velen zeggen dat je moet geloven in Christus en moet vertrouwen in God, dan komt de leer er niet zo op aan.

Een voorbeeld. Als ik van iemand begin te houden, wil ik zoveel mogelijk van de persoon weten. De eerste weken, maanden datje verkering hebt, praatje uren met elkaar om uit te vinden wie de ander is. Je vraagt naar het verleden, naar de ouders, de opleiding, de vrienden, de woonplaats, de kerk, school en noem maar op. Je bent uitermate geïnteresseerd in wat voor anderen onbetekenend is. Maar jij moet het weten en je wordt niet moe erover te denken en meer te vragen. Dat hoort bij de liefde. Stel je voor dat iemand een vriend heeft die absoluut niet geïnteresseerd is in al die dingen en alleen maar stil op de bank wil zitten en niet wil praten. Daar moet wel verandering in komen, anders is er geen goede basis voor een huwelijk. In een goede relatie worden onbetekenende dingen ineens heel belangrijk. Alles wat er wordt meegedeeld, zegt iets over de persoon die je liefhebt!

Is het zo ook niet met de 'leer der waarheid'? Alles watje bestudeert op catechisatie, watje hoort in de catechismuspreek en leest in de moeilijke hoofdstukken van Paulus, alles spreekt over Wie God is! Alle hoofdstukken uit de geloofsleer laten zien wie God is. Dat die leer voor sommigen niet interessant is en slaapverwekkend, toont dat zij geen belang stellen in God Zelf. Zouden we, als er liefde zou zijn, niet alles willen weten over Gods besluiten, Gods voorzienigheid, over wat zonde tegen God is? Reken er op dat iemand die tot God wordt bekeerd ineens belangstelling krijgt voor de leer. Dan wordt de dogmatiek van ds. Kersten ineens levend!

Niet voor niets spreekt Paulus in 2 Thessalonicenzen herhaaldelijk over de waarheid. Hij gebruikt het woord op zijn minst drie keer in dit hoofdstuk; kun je de plaatsen vinden? Hij schrijft dat zij, die de waarheid niet geloofd hebben, veroordeeld zullen worden. In bovenstaande tekst lezen we dat de waarheid in liefde moet aangenomen worden om zalig te worden. Geloof is immers geloof in de waarheid (vers 13).

Het is opmerkelijk dat Christus ook de Waarheid wordt genoemd. Christus is waar en oprecht, maar Hij openbaart Zich ook in wat de waarheid is. De waarheid van het Woord is vol van Christus. Elke bladzijde van de leer die naar de godzaligheid is, elke bladzijde van de Bijbel is waarheid en openbaart iets van Christus, van de noodzaak hem te kennen en over het wonder dat hij is gekomen om zondaren zalig te maken.

Het is wel duidelijk dat er plaats moet worden gemaakt in het hart om ware belangstelling - liefde - te krijgen voor de Heere zoals Hij zich openbaart in Zijn Woord. We moeten oog krijgen voor God, liefde moet in ons hart worden uitgestort, we moeten onze nameloze armoede zonder God gaan ontdekken.

Heb je de waarheid lief? Zonder liefde voor de waarheid kun je niet zalig worden. De waarheid niet liefhebben. Dat betekent God niet liefhebben. Ik hoop van harte, beste vrienden, datje door genade niet genoeg kunt krijgen van de waarheid, omdat je meer en nog meer van God wil weten. Ik hoop datje met je hart leert luisteren naar de verkondiging van de waarheid en dat het je hart in vlam zet.

Ten slotte wat praktische raad:

• Maak geen tegenstelling tussen God en de waarheid.

• Lees de Bijbel, luister ook naar de preken, want ze spreken over de Heere in Zijn majesteiten hoe Hij Zich verzoent met zondaren.

• Bedenk dat de leer der waarheid ontvouwt, Wie God is.

• Luister op catechisatie naar Wie de Heere is.

• Als de leer je zo door overkomt, zoek God en Christus er in te vinden.

• Als de leer je te moeilijk wordt, bedenk dat het dan wel eens over een zeer kostbare kant van de waarheid kan gaan. De moeilijkste teksten van Paulus openbaren de schoonste dingen.

• Opwas in de kennis en genade van Christus gaat samen met een dieper inzicht in de verborgenheden van Christus.

• Gods kinderen kunnen zoveel baat hebben bij een verder ingeleid worden in de waarheid.

• De waarheid is God verheerlijkend. De waarheid verhoogt God op het hoogst en vernedert ons op het diepst.

• Laten we maar zuinig zijn op de waarheid. In vele kerken is de leer volkomen naar de achtergrond verdreven en is de prediking een heus niet zo interessant, maar leeg praatje geworden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.