+ Meer informatie

Geen reden uitstel BTW-verhoging

Minister Duisenberg

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Volgens minister Duisenberg (Financiën) is er „geen enlcele grond" om de BTW-verlioging opnieuw uit te stellen. Deze verhoging van 16 naar 18 procent gaat in op 1 oktober van dit jaar. Oorspronkelijk was 1 juli 1976 als ingangsdatum voor de verhoging gekozen.

Minister Duisenberg wees woensdag in de Tweede Kamer een verder mtstel van de hand. Aanvaarding van een motie-Wiegel (WD), waarin om uitstel wordt gevraagd, zei hij „ernstig te moe-i ten ontraden".

Volgens Wiegel zal een uitstel van de BTW-verhoging bijdragen tot een beperking van de prijsstijging en ook kunnen leiden tot een sneller herstel van de conjunctuur en tot een terugdringen van de werkloosheid. De liberale fractievoorzitter diende de motie in bij woensdag gehouden interpellatie waarin hij minister Duisenberg ,,ter verantwoording" riep voor het uitblijven van de door de regering toegezegde bezuinigingsnota. Wiegel noemde het ,,voor-zich-uit-schuiven" van de bezuinigings-operatie onverantwoord en ondragelijk. Hij verweet de regering „met de blinddoek op achteruit te lopen en zo de toekomst tegemoet te gaan".

Minister Duisenberg bestreed aanvaarding van de motie, waarbij hij melding maakte van een aantal tegenvallers bij de uitvoering van de lopende begroting. Hij noemde in dit verband met name het openbaar vervoer. Een ,,omvangrijke" tegenvaller zal zich voordoen in de geraamde opbrengst van de aardgasbaten, zo deelde de minister mee. Volgens hem is het „niet-verantwoord" de bezuinigings-operatie „in overhaast tempo" uit te voeren. Reeds eerder had hij meegedeeld dat de toegeT zegde nota omstreeks half mei zal verschijnen.

Besluitvaardigheid

 KVP-voorzitter Andriessen, die ook sprak namens zijn AR-collega Aantjes zei er van uit te gaan dat de gevraagde beleidsombuigingen niet zullen worden uitgesteld. Hij toonde zich opnieuw terleurgesteld over de opgetreden vertraging en noemde het „jammer" dat het kabinet op dit punt geen grotere besluitvaardigheid heeft opgebracht.

Volgens Andriessen is de vertraging niet alleen te wijten aan de regering. Ook de PvdA en de WD hebben daaraan - naar zijn mening - schuld, omdat beide partijen aan de uitvoering van de beleidsombuiging voorwaarden hebben gesteld.

Minister Duisenberg verzette zich ook tegen de suggestie van CH-fractievoorzitter Kruisinga om de BTW-verhoging uit te stellen en daarvoor vooralsnog een open-datum aan te houden. Volgens de bewindsman zou dat juist een toename van de onzekerheid veroorzaken.

De liberale fractievoorzitter diende in het' spoeddebat een tweede motie in, waarin aan de hand van reacties van de fractievoorzitters Andriessen (KVP) en Aantjes (ARP) teleurstelling wordt uitgesproken over het uitblijven van de door de kamer gevraagde nota over de verlaging van de overheidsuitgaven. Over beide moties zal de kamer donderdag stemmen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.