+ Meer informatie

Een bladzijde voor en van onze jeugd

7 minuten leestijd

Een praatje vooraf.

Jullie zullen wel nieuwsgierig zijn om iets van onze landdag te horen. Ja, het heeft wel lang geduurd eer ik jullie bijzonderheden kon vertellen. Wat ik weet zal ik je nu dan zeggen. Onze landdag wordt op D.V. woensdag 24 mei gehouden in Zeist. Jullie weten nog wel dat we daar twee jaar geleden ook geweest zijn. De omgeving is daar prachtig en na de vergadering kunnen jullie nog een mooie bustocht maken, 's Morgens spreekt natuurlijk eerst onze nieuwe voorzitter ds. Elshout en daarna nog iemand. Wie dat is? Dat kan ik nog niet zeggen. Ik heb al vele sprekers gevraagd, maar die hadden geen tijd. Nu, hebben we het weer een ander gevraagd en ik hoop, dat die ons niet zal teleurstellen, 's Middags houdt mijnheer Brouwer uit Oostzaan voor jullie een onderwerp. Mijnheer Brouwer kan prachtig vertellen, dus dat belooft een goede middag te worden. Daarna worden de boeken uitgedeeld aan de winnaars van de vragen uit onze bladzijde. Wie zullen dat zijn? Ik ben vreselijk benieuwd. Het zal nog een hele uitzoekerij worden. Jullie weten nu dus wat er alzo gedaan zal worden. Het spreekt vanzelf dat jullie allemaal komen. De kerk van Zeist moet stampvol worden. Jullie ouders mogen ook mee, maar het wordt een dag voor jullie, want het is nu eenmaal jullie jaarvergadering.

We spreken af dat we elkaar dus op 24 mei ontmoeten. We beginnen om half elf. Ja, jongelui, op één ding moet ik jullie nog wijzen. Zullen jullie er om denken dat je de kerk netjes houdt. Geen proppen papier op de grond, geen kussens verleggen en geen drukte maken. We zitten in een Godsgebouw hoor. Ik zou het jammer vinden als er later klachten kwamen.

De laatste opgave

en natuurlijk de moeilijkste. De opgave maar goed lezen en mé dan de twintig ontbrekende namen of jaartallen toesturen. Daar ik pas kan uitmaken wie de winnaars zijn als ik alle brieven binnen heb, moet je me zo gauw mogelijk jullie antwoorden toesturen. Volgende week zaterdag (13 mei) moet ik jullie antwoorden hebben. Zorg er nu voor dat je op tijd bent, want anders heb je alle moeite voor niets gedaan. Je moet er ook nog eens precies je leeftijd en adres bij zetten, want elke leeftijdsgroep wil ik een boek toekennen. Nu eerst de opgave voor de groten.

Het eerste stadhouderloos tijdperk

Op 6 november 1650 overleed Prins (1) en toen besloten de (2) zelf te gaan regeren. In 1651 werd in (3) de Grote Vergadering gehouden onder voorzitterschap van (4). In dit 2elfde jaar vaardigde Engeland de (5) uit om onze handel te fnuiken. De eerste Engelse oorlog duurde van tot (6). De twee beroemde vlootvoogden (7) en (8) onderscheidden zich zeer in deze oorlog; de eerste sneuvelde in 1653 in de slag bij (9). De vrede van (10) maakte een einde aan deze oorlog. Inmiddels was (11) raadpensionaris geworden. Hij wilde ook niets van de Oranjes hebben. Bij de (12) werd de jonge prins (13) uitgesloten van alle ambten. Zijn grootmoeder .... (14) zorgde er echter voor dat hij een zeer goede opvoeding kreeg, daarbij werd de godsdienstige zeker niet vergeten; hierin was zijn leermeester de predikant (15). In 1666 werd de prins Kind van Staat en in 1667 werd voor Holland het (16) uitgevaardigd, nooit geen stadhouder meer. In 1668 sloot de Republiek het drievoudig verbond met 17) en (18). De Franse koning (19) kocht onze bondgenoten om en viel in 1672 ons land binnen: rampjaar. Het volk riep om Oranje en de Zeeuwse stad (20) gaf het sein om de Prins in alle eer te herstellen.

De kleineren moeten de volgende vragen maar beantwoorden. Zorgen jullie er ook voor dat je de antwoorden op tijd inzendt?

1 Hoe heten de twee zonen van Naomi? 2 Hoe heetten de twee schoondochters van Naomi? 3 Op welke berg is Aaron gestorven? 4 Welke verspieders geloofden in Gods macht? 5 Wiens dochtertje werd uit de doden opgewekt? 6 Wie viel uit het raam tijdens Paulus' prediking? 7 Naar welk eiland werd Johannes verbannen? 8 Welke was de 9e plaag in Egypte? 9 Hoe heetten de drie zonen van Noach? 10 Hoe heette de vader van Abram? 11 Naar welke plaats mocht Lot vluchten? 12 Door wie werd Jozef gekocht? 13 Hoe heetten de zonen van Jozef? 14 Uit welke delen bestond de tabernakel? 15 Wie versloeg 600 Filistijnen met een ossestok?

16 Hoe heette de vader van Samuel? 17 Hoe heette Davids oudste broer? 18 Welke profeet werd in een put geworpen? 19 Welke discipel is er tollenaar geweest? 20 Welke discipelen waren bij de Heere Jezus op de berg der verheerlijking?

Dit zijn ze, jongens en meisjes. Er zijn heel moeilijke vragen bij, maar dan moeten vader en moeder maar een handje helpen. Jullie weten zelf toch ook al erg veel? Doe je best maar.

De plaats waar we wonen <

Spijkenisse

Het dorp Spijkenisse ligt aan de rivier de Oude Maas, ongeveer op een afstand van 13 km van Rotterdam. Er bestaat een handschrift uit 1309, die het dorp „Spikenesse" noemt, maar dat is in de loop der jaren Spijkenisse geworden. Omstreeks 1300 zal Spijkenisse 3 a 400 inwoners geteld hebben, dat is nu uitgegroeid tot ongeveer 6.000. Onze voorouders hebben eeuwenlang een harde strijd moeten voeren tegen het zeewater. Meer dan eens heeft Spijkenisse te lijden gehad van stormvloeden. Zeer bekend is de St. Elizabeths vloed van 1421, waarbij ook ons dorp zwaar werd geteisterd. In de daarop volgende eeuw werd Spijkenisse opnieuw door overstromingen getroffen in de jaren 1530 en in 1570. In 1953 hebben we nagenoeg geen last van het water gehad. Spijkenisse is nu bezig haar dorpskarakter te verliezen en de vorm van een stad aan te nemen. Het schone polderlandschap gaat verdwijnen. Nieuwe woonwijken rijzen als paddestoelen uit de grond. De burgerlijke gemeente bestaat uit twee dorpen n.1. Spijkenisse en Hekelingen. Er zijn hier een Ned Herv. kerk, een Gereformeerde-, een Chr. Ger. en een Katholieke kerk. Sinds 1 januari j.1. ook een Ger. Gemeente. Wij houden kerk in een zaaltje van een verenigingsgebouw. Voorheen gingen we naar Poortugaal. Onze consulent is ds. van Dam. Onze moedergemeente Poortugaal heeft nog nooit een eigen leraar gehad. Verenigingen hebben we niet.

Veel aantrekkelijks is hier niet te zien. Alleen de oude Ned. Herv. kerk, die dateert uit 1421 en de korenmolen bewijzen nog dat Spijkenisse een dorp geweest is.

dat Spijkenisse een dorp geweest is. Simon Rietdijk.

Zo Simon, ik ben al dikwijls met de tram door jouw dorp gekomen. Ik ben blij nu iets van de geschiedenis te weten. En wat je vraag betreft, natuurlijk pikken we je onderweg weer op. Ik schrijf de tijd nog wel. Een gedicht

Wat de Heiland voor de Zijnen deed Hij werd geboren in een beestenstal, Hij, de Koning van 't gans heelal.

Hij, die heerste op de hemeltroon. Droeg op aarde smaad en spot en hoon. Hij verdiende als Koning een kasteel, Kleren noch wieg vielen Hem ten deel.

Hij was de Heer van alle heren,

Doch Israël wilde Hem niet eren. Slechts arme herders kwamen eer bewijzen Hem, Die men nooit genoeg kan prijzen. En rijke wijzen moesten geschenken geven Tot onderhoud van Zijn menselijk leven.

Tevergeefs zochten z' in Herodes' woning Naar Isrels nieuw geboren koning.

Toen de koning Hem wilde doden Werd Jozef gewaarschuwd door een hemelbode. Hij moest vluchten naar Egypteland Hij, Die Zijn leven had in eigen hand.

(Wordt vervolgd)

Dit gedicht werd gemaakt en opgestuurd door de Middelburgse P. C. Vermeulen. Zij is wel iets ouder dan 16, maar dat geeft niets. We zijn blij dat ook vele ouderen met ons meedoen. Het is te lang voor één keer; een volgend maal de rest.

En tenslotte,

vraag ik jullie allemaal om een kaart of brief te sturen aan de 17-jarige Jeannet Houterman. Zij is ernstig ziek en ligt in 't ziekenhuis te Middelburg. Noorstraat. Dat doen jullie toch zeker? Verder moet ik ook namens mijn vrouw allen hartelijk bedanken, die ons een kaartje stuurden bij de geboorte van ons dochtertje. We vonden het erg leuk.

Voor dit maal weer hartelijk gegroet van

C. DE BODE

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.