+ Meer informatie

Geen bemoeienis met bevrijdingsbeweging

Kissinger verslaat Afrika-reis:

3 minuten leestijd

WASHINGTON — De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Kissinger, heeft donderdag verklaard, dat de Verenigde Staten ermee ingestemd hebben, zich niet langer rechtstreeks in te laten met bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika.

In een verslag aan de Amerikaanse senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen over zijn recente rondreis in Afrika en het nieuwe Amerikaanse beleid dat tijdens die reis werd ontvouwd, verklaart Kissinger, dat een belangrijke ontwikkeling de overeenkomst is van een aantal Afrikaanse leiders volgens welke landen buiten Afrika zich in de toekomst niet rechtstreeks moeten inlaten met bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika. „Wij zijn het hiermee eens en dringen er bjj alle andere landen op aan hetzelfde te doen. Dit betekent een belangrijke stap in de richting van Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse vraagstukken en in de richting van rechtstreekse onderhandelingen tussen de betrokken Afrikaanse groeperingen, hetzij zwart of blank", aldus Kissinger in zijn verslag.

Gesprek Nkomo

Tijdens zijn Afrikaanse reis van twee weken, die vorige week vrijdag eindigde, heeft Kissinger een ontmoeting gehad met de zwarte Rhodesische leider Josjoer Nkomo. Kissinger zei toen bereid te zijn andere vertegenwoordigers te ontmoeten van groeperingen, die strijden voor een meerderheidsbewind in Rhodesië, Zuid-Afrika en Namiebie. Journalisten aan boord van Kissingers vliegtuig vernamen ook, dat de Verenigde Staten voorstanders zouden zijn van bemiddeling van derden als bijvoorbeeld ex-premier Wilson van Engeland, indien zulks aanvaardbaar zou zijn voor de betrokken partijen. Dit denkbeeld schijnt thans van de baan te zijn, na aandringen van sommige zwarte Afrikaanse regeringen zoals Ibnzania.

Sancties

In het verslag van Kissinger aan de senaatscommissie valt op, dat in het geheel niet gerept wordt over het streven van de Amerikaanse regering, het amendement-Byrd te schrappen, op grond waarvan Amerikaanse ondernemingen de VN-sancties t.a.v. Rhodesische chroom kunnen omzeilen. Amerikaanse functionarissen zeiden, dat in een vroegere tekst van Kissingers verslag de kwestie wel was aangeroerd, maar later had men ervan afgezien omdat het een politiek gevoelig onderwerp was. Ook zou de kwestie van intrekking van het amendement-Byrd beter onaangeroerd kunnen blijven met het oog op de voorverkiezingen in de VS waarin president Ford een moeilijke tegenstander schijnt te hebben in Reagan.

Kissingers Afrikaans beleid, dat reeds eenparig is goedgekeurd door de senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, is door Kissinger hoofdzakelijk op politieke en niet zozeer op economische gronden verdedigd.

Verkiezingsstrijd

In een donderdag gepubliceerd vraagstuk met Kissinger door het krantenconcern Hearst, zegt de Amerikaanse minister, dat hij zijn functie neer zal leggen, wanneer hij presiden~t Ford tot last zou worden. Ford is tot dusver niet ingegaan op eisen, zijn minister van buitenlandse zaken te ontslaan in weerwil van zijn tegenslagen bij de voorverkiezingen.

In het vraaggesprek noemt Kissinger de politiek van Fords rivaal Reagan met betrekking tot het Panama-kanaal „catastrofaal". Reagan heeft o.m. geopperd, dat het Panama-kanaal desnoods met troepen verdedigd zou moeten worden.

Laatste nieuws

Inmiddels is bekend geworden dat Kissinger steun toegezegd heeft voor een eventuele actie vanuit het congres het amendement-Byrd in te trekken. Dit amendement staat de Amerikaanse ondernemingen toe chroom uit Rhodesië te importeren, de economische sancties van de Verenigde Naties tegen dat land ten spijt, met de motivering dat het een strategisch materiaal is waarvan de andere voornaamste producent de Sowjet-Unie is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.