+ Meer informatie

Wierden bezuinigt 10 procent op sport

Raad verwerpt verhoging van ogb

3 minuten leestijd

WIERDEN - De sportcommissie in de gemeente Wierden heeft van het CDA de opdracht gekregen een gedegen onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om voor 1991 10 procent te bezuinigen. De raad steunde dit voorstel van het CDA. Door de sport op het offerblok te leggen meent het CDA een mogelijkheid te hebben het hoofd te kunnen bieden aan de verslechterde financiële positie van de gemeente in de komende jaren. De ogb zal niet worden verhoogd.

De financiële positie van Wierden werd gistermiddag en gisteravond uitvoerig besproken tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting. Een meerjarenbegroting waarvan het college meende dat die ontdaan moest worden van elke vorm van vrijblijvendheid, omdat de toekomstperspectieven er niet naar zijn. „Er moeten keuzes worden gemaakt", aldus het college in de aanbiedingsbrief. B en W kozen zelf voor bezuinigingen binnen het ambtelijk apparaat en vergroting van de inkomsten door onder meer verhoging van de onroerend-goedbelasting en de overige belastingen en legeS. Met de verhoging van de overige belastingen en leges met 3 procent kon de meerderheid van de raad instemmen, echter niet met een verhoging van de onroerend-goedbelasting.

Het CDA meende dat de sportcommissie maar eens onderzoeken moest waar zij 10 procent zou kunnen bezuinigen op haar begroting. Als het bleek dat dat absoluut onmogelijk was, dan zou wellicht de onroerendgoedbelasting weer in beeld kuimen komen.

De wethouder van financiën, G. A. J. J. van Loevezijn (CDA), was het hier niet mee eens. Hij vond dat het CDA op deze manier een meerjarenbegroting instelde met een open eind, omdat de fractie uitging van een onzekerheid, namelijk dat de sportcommissie 10 procent zou kunnen bezuinigen. De wethouder voelde veel meer voor de aanpak van het college. Mochten bezuinigingen zoals bij de sport, maar ook bij gemeentewerken en andere gemeentelijke afdelingen, voldoende geld opleveren, dan pas zou de verhoging van de ogb geheel of gedeeltelijk achterwege kunnen blijven.

Afvalstoffen

De raad wilde hier echter niets van weten. Ingediend en aangenomen werd wel het voorstel van het CDA over een aantal jaren te komen tot 100 procent dekking van de afvalstoffenheffing. Met andere woorden, de gemeente ontvangt van de burgers precies de hoeveelheid geld die zij nodig heeft om het huisvuil in te zamelen en te storten. In eerste instantie wilde het college streven naar een dekkingspercentage van 90 procent, maar dat ging het CDA niet ver genoeg. Wel stelde het CDA voor dat de jaarlijkse verhoging van de afvalstoffenheffing niet meer dan 10 procent mag bedragen, oplopend tot de volle 100 procent. Tevens zal er een onderzoek moeten worden verricht naar de mogelijkheid de stelling "de vervuiler betaald" in praktijk te brengen. Wie minder huisvuil aanlevert, zou minder moeten betalen. Alle andere fracties konden zich hierin vinden.

De socialist D. Mulder zag af van het voorstel een ambtelijke werkgroep in het leven te roepen die moet gaan bekijken of er mogelijkheden zijn voor de gemeentelijke afdelingen om 5 tot 10 procent te bezuinigen. Het college had al aangegeven dat de komende vier jaar een bedrag van 477.000 gulden moet worden bezuinigd bij deze afdelingen. Alle maatregelen die de raad gisteravond heeft aangenomen, moeten ertoe leiden dat de gemeente Wierden over vier jaar niet meer met een begrotingstekort wordt geconfronteerd. De meerjarenbegroting is gisteravond door de raad aanvaard met hier en daar enkele aantekeningen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.