+ Meer informatie

Benoemingen

6 minuten leestijd

De synode benoemde tot leden

a. van de deputaatschappen waarin tevens gedeputeerden van de particuliere synoden zitting hebben voor:

1. het beheer van de algemene kas tot steun aan de kerken ten behoeve van de verzorging van emeriti predikanten, predikantsweduwen en -wezen naar art. 13 K.O.: J. de Jong, Haarlem, eerste penningmeester;

P. Zuidema, Utrecht, tweede penningmeester.

2. het beheer van het studiefonds voor de Theologische Hogeschool: J. O. Elshout, Apeldoorn, penningmeester;

E. H. van Essen, Apeldoorn, secundus-penningmeester.

3. de Theologische Hogeschool:

a. het curatorium:

Ds. D. H. Biesma, Lisse, primus-secretaris;

Ds. B. Bijleveld, Bussum, secundus-secretaris.

b. het financiëel beheer:

primi: Drs. H. Schuurhuis, Leidschendam;

H. J. van der Meiden, Rotterdam;

J. D. Wisman, Groningen;

secundi: A. F. Mijnhardt, Hilversum;

Drs. G. van Westrienen, Amsterdam;

M. W. Wierenga, Groningen.

4. de Evangelieverkondiging onder Israël:

Ds. M. Drayer, Hilversum, eerste secretaris;

Ds. J. de Jong, Zaandam, tweede secretaris;

Ds. D. Biesma Jr., Veenendaal, eerste penningmeester;

D. J. Doolaard, Nieuw-Vennep, tweede penningmeester;

Prof. Dr. B. J. Oosterhoff, Apeldoorn, adviseur.

5. de buitenlandse zending:

Ds. K. J. Velema, Leeuwarden, voorzitter ;

Ds. M. Drayer, Hilversum, secretaris;

W. Duindam, Katwijk aan Zee, penningmeester ;

C. Luiten, Den Dolder, tweede penningmeester ;

P. Vree, Veenendaal, secunduspenningmeester;

Prof. Dr. J. P. Versteeg, Apeldoorn, adviseur.

6. de evangelisatie:

P. de Korte, Capelle a/d IJssel, penningmeester ;

Ds. H. van Mulligen, Utrecht;

Ds. B. van Smeden, Amersfoort;

secundi: Ds. J. W. Maris, Vlissingen;

Drs. W. Steenbergen, Groningen.

7. de steunverlening aan de kerken in de nieuwe polders rond het IJsselmeer:

Ds. H. v. d. Schaaf, Dordrecht, voorzitter;

Ds. J. de Jong, Zaandam, secretaris;

J. Hartog Bzn., Bunschoten, penningmeester;

secundi: Ds. J. van Mulligen, Rotterdam;

Ds. B. de Romph, Naarden;

Ds. P. Roos, Harderwijk.

8. de kerkbouwaangelegenheden:

A. de Geus, Harlingen, voorzitter;

H. Boerrigter, Bilthoven, penningmeester;

Ir. G. de Boer, Amersfoort;

W. R. Groenendrjk, Vleuten;

Ds. H. van der Schaaf, Dordrecht.

9. de onderlinge bijstand:

D. Koole, ’s-Gravenhage, voorzitter ;

W. Fernhout, Zwolle, tweede voor zitter;

J. C. van Beveren, Zierikzee, penningmeester;

secundi: J. C. de Jong, Limmen;

J. Zuidema, Groningen;

A. de Geus, Harlingen.

b. van de generale deputaatschappen voor:

10. de correspondentie met de Hoge Overheid:

Prof. Dr. B. J. Oosterhoff, Apeldoorn, voorzitter;

Mr. Dr. C. J. Verplanke, Ridderkerk, secretaris; tevens lid C.I.O.;

Ds. D. Biesma Jr., Veenendaal;

C. N. van Dis, Alphen aan den Rijn;

Prof. Dr. W. van ’t Spijker, Apeldoorn;

algemeen secundus Ds. I. de Bruyne, Apeldoorn.

11. eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland en correspondentie met buitenlandse kerken:

Prof. Dr. J. van Genderen, Apeldoorn, voorzitter;

Ds. J. H. Velema, Apeldoorn, algemeen secretaris en secretaris binnenland;

Prof. Dr. J. P. Versteeg. Apeldoorn, secretaris buitenland;

Ds. D. Biesma Jr., Veenendaal;

Ds. G. Bilkes, Bennekom;

K. Geleynse, Veendam;

A. van Hattem, Elburg;

Ds. A. Rebel, Rotterdam;

Ds. B. van Smeden, Amersfoort;

Prof. Dr. W. van t Spijker, Apeldoorn;

Drs. W. Steenbergen, Groningen.

12. vertegenwoordiging van de kerken:

Ds. J. H. Velema, Apeldoorn. voorzitter;

Ds. B. Bijleveld, Bussum, secretaris;

Ds. K. Boersma, Hoogeveen;

Ds. P. op den Velde, Zierikzee.

13. de redactie van ”De Wekker”: Prof. Dr. B. J. Oosterhoff, Apeldoorn, hoofdredacteur;

Ds. J. H. Velema, Apeldoorn, secretaris/waarnemend hoofdredacteur;

Ds. I. de Bruyne, Apeldoorn;

D. Koole, ’s-Gravenhage;

Ds. P. N. Ribbers, ’s-Gravenhage.

14. het Jaarboek:

Ds. J. H. Velema, Apeldoorn, voorzitter;

Ds. L. S. den Boer. Rijswijk (Z.H.), secretaris;

Ds. M. Drayer, Hilversum;

Ds. H. van der Schaaf, Dordrecht.

15. de radiokerkdienstuitzendingen: Ds. C. van der Zaal, ’s-Gravenmoer, voorzitter;

Ds. H. W. Eerland, Doesburg, secretaris;

Ds. D. Biesma Jr., Veenendaal;

Prof. Dr. J. P. Versteeg, Apeldoorn ;

algemeen secundus Ds. W. J. Quist, Voorburg.

16. de ambtelijke bearbeiding van schippers:

P. Vree, Veenendaal, secretaris/ penningmeester ;

Ds. G. J. Buys, Broeksterwoude:

Ds. W. de Joode, Gorinchem;

Ds. A. Rebel, Rotterdam;

Ds. Th. Rutters, Deventer;

secundus secretaris/penningmeester: K. de Waal, Dordrecht;

algemeen secundus Ds. M. Vlietstra, Werkendam.

17. de geestelijke verzorging van zeevarenden:

Ds. J. P. Geels, Haarlem, voorzitter;

Ds. S. Wijnsma, Zwolle, secretaris;

P. Zuidema, Utrecht;

algemeen secundus Ds. C. v. d. Weele, Huizen.

18. de geestelijke verzorging van de militairen :

Ds. M. W. Nieuwenhuijze, Mijdrecht, voorzitter;

Ds. C. J. Ph. Sobering, De Krim, secretaris;

Ds. H. W. Eerland, Doesburg;

A. C. Floor, Leusden;

Ds. A. Hilbers, Hoogeveen;

Ds. I. van der Molen, Loosdrecht;

Ds. H. Toorman, ’s-Gravenhage.

19. contact met de kerkjeugd:

Ds. P. op den Velde, Zierikzee, voorzitter;

Ds. T. Harder, Rozenburg, secretaris;

S. de Vlieger, Zierikzee, penningmeester;

Ds. R. van Beek, IJmuiden;

Ds. G. Bijkerk, Enschede;

Drs. P. H. Vree, Harmelen.

20. de geestelijke verzorging van lichamelijk en geestelijk gehandicapten:

Ds. C. Langbroek, Veenendaal, voorzitter ;

A. v. d. Kruk, ’s-Gravenhage, secretaris;

H. van Doornen, Amsterdam;

Mej. M. C. Nieuwland, Voorburg;

Ds. A. van der Veer, Zwolle.

21. de emigratie:

Ds. G. Bilkes. Bennekom, voorzitter;

Ds. K. Boersma, Hoogeveen, secretaris;

Ds. A. W. Drechsler, Haarlem;

algemeen secundus Ds. J. Westerink, Nunspeet.

22. de hulpverlening in binnen- en buitenland :

Ds. Jac. J. Rebel, Sassenheim, voorzitter;

Ir. P. Pellikaan, Reeuwijk, secretaris:

Dr. T. Brienen, Groningen;

A. de Geus, Harlingen;

Drs. W. C. Moerdijk, Purmerend;

S. Pieper, Noordwijkerhout.

23. kerk en recreatie:

Ds. J. Westerink, Nunspeet, voorzitter;

Ds. P. N. Ribbers, ’s-Gravenhage, secretaris ;

H. W. van den Brink, Noord-Scharwoude;

algemeen secundus Ds. P. Roos, Harderwijk.

24. algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden :

Ds. K. Boersma, Hoogeveen, voorzitter;

N. van Aken, Delft, secretaris;

P. M. Kalkman, Den Hoorn, penningmeester;

Dr. T. Brienen, Groningen;

A. H. Dikkeschei, Ermelo;

Mej. T. Drenth, Veldhoven;

Ds. T. Harder, Rozenburg;

A. F. Kiljan, Haarlem;

D. M. van der Leeden, Rijswijk (Z.H.);

A. Pothof, Hilversum;

Ds. J. Vogel, Rozenburg;

Drs. G. van Westrienen, Amsterdam;

secundi: Mevr. M. Biesma-Even-dijk, Badhoevedorp;

G. van Oord, Zwijndrecht.

25. de eredienst:

Dr. T. Brienen, Groningen;

Prof. Dr. J. van Genderen, Apeldoorn;

Drs. A. C. de Geus, Leusden.

26. de berijmde Schriftgedeelten:

Prof. Dr. B. J. Oosterhoff, Apeldoorn, voorzitter;

Ds. H. van der Schaaf, Dordrecht, secretaris;

Ds. J. H. Carlier, Leiden;

Jac. Lelsz, Apeldoorn;

Dr. A. Ruiter, Driehuis;

J. Verhage, Gorinchem;

Mr. Dr. C. J. Verplanke, Ridderkerk;

Prof. Dr. J. P. Versteeg, Apeldoorn.

27. kerk en onderwijs:

Prof. Dr. W. H. Velema, Apeldoorn, voorzitter;

Ds. H. Biesma, Badhoevedorp. secretaris;

D. Koole, ’s-Gravenhage;

J. Vuyk, Ede;

Drs. P. Wardekker, Leusden.

28. de officiële tekst van de belijdenisgeschriften:

Prof. Dr. J. van Genderen, Apeldoorn, voorzitter;

Ds. W. J. Quist, Voorburg, secretaris;

Prof. Dr. W. van ’t Spijker, Apeldoorn.

29. de Raad voor Contact en Overleg Ned. Bijbelgenootschap:

Drs. W. C. Moerdijk, Purmerend;

secundus Drs. Joh. Kruis, ’s-Hertogenbosch.

30. kerk en samenleving:

Prof. Dr. W. H. Velema, Apeldoorn, voorzitter;

Ds. J. W. Maris. Vlissingen, secretaris ;

Ds. J. Brons, Veenendaal;

W. Huizer, Dordrecht;

Drs. W. Steenbergen, Groningen.

31. de uitgave van de Kerkorde:

Prof. Dr. W. van ’t Spijker, Apeldoorn, voorzitter;

Ds. M. Drayer, Hilversum, secretaris;

Prof. Dr. J. van Genderen, Apeldoorn.

32. het archief van de generale synode:

W. v. d. Kamp, Amersfoort, eerste archivaris;

H. E. Madern, ’s-Gravenhage, tweede archivaris.

33. de controle van het synodaal archief:

Prof. Dr. W. van ’t Spijker, Apeldoorn, voorzitter;

Ds. M. Drayer, Hilversum, secretaris;

P. Sluimer, Hilversum.

34. financiële zaken:

J. Bijleveld, Heemstede, voorzitter;

J. H. Braber, Soest;

C. Kleinjan, Barendrecht;

W. A. Mackay, Sliedrecht;

Drs. A. W. Overwater, ’s-Hertogenbosch;

algemeen secundus D. C. v. d. Kreeke, Aerdenhout.

35. het kerkelijk administratief bureau:

A. de Geus, Harlingen, voorzitter;

C. Groeneveld, Ridderkerk. secretaris;

Ds. P. op den Velde, Zierikzee;

J. H. van Weerd, Amersfoort;

J. D. Wisman, Groningen;

algemeen secundus H. Vreman, Amsterdam.

36. het quaestoraat van de generale synode:

primus G. G. van Wijngaarden, Naarden;

secundus J. de Jong, Haarlem.

Tevens besloot de synode ten aanzien van benoeming en herbenoeming in de toekomst een leeftijdsgrens te stellen, ni. 70 jaar.

Voor de generale synode van 1977 werd als roepende kerk aangewezen de kerk van Hoogeveen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.