+ Meer informatie

TER OVERWEGING

4 minuten leestijd

Drs. C. Bijl, Leren geloven. 272 blz., f. 29,50. Uitgeverij De Vuurbaak, Groningen 1985.

Er zijn in de loop van de tijd al verscheidene werken verschenen die bedoeld zijn als toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hiertoe behoort dit boek van de hand van drs. C. Bijl, (vrijgemaakt) gereformeerd predikant te Zwolle, dat mede ontstaan is uit zijn lespraktijk als docent godsdienst. Met zijn overzichtelijke indeling en duidelijke tekst is het goed bruikbaar.

De tekst van de confessie, waarvan uitgegaan wordt, is de officiële tekst die de synode van Heemse (1984/1985) vastgesteld heeft. Een enkele keer wordt een verklaring gegeven die aanvechtbaar is. Als in artikel 28 staat dat er buiten de kerk geen zaligheid is, moet dat volgens deze toelichting opgevat worden als een waarschuwing. Als voorbeeld dient daarbij het advies van een arts aan een patiënt om binnen te blijven, omdat hij buiten kou zou vatten! Maar in de confessie staat, zoals de oorspronkelijke Franse tekst ons leren kan, dat er buiten de kerk in het geheel geen zaligheid is. Dan valt de kerk hier niet samen met „elke plaatselijke kerk die trouw is”.

Er staat veel goeds in dit nieuwe boek over de Nederlandse Geloofsbelijdenis en het zal zijn weg wel vinden.

Dr, W. van ’t Spijker, Gereformeerden en Dopers, Gesprek onderweg. Deel 16 in de Reformatiereeks. 125 blz., f. 19,90. Uitgeverij Kok, Kampen 1986.

In de bekende Reformatiereeks verschijnt nu een publikatie van prof. Van ’t Spijker. Hij toont zich in dit boekje de historicus die lijnen trekt naar vandaag. De oriëntatie aan het begin geeft er een overzicht van hoe o.a. Hoekstra, Noordmans en Woelderink over de verhouding van gereformeerden en dopers dachten. Dan volgen twee hoofdstukken met historische gegevens: ontmoetingen, gesprekken, tussen gereformeerden en dopers, met de namen van o.a. Zwingli, Bucer en Calvijn. Ook een overzicht van wat in die discussies aan de orde kwam. Op drie punten wordt het verschil doorgemeten: het religieuze beginsel (met aandacht voor de Schrift, vooral de verschillende benadering van het Oude Testament en de verhouding rechtvaardiging en heiliging). Vervolgens: de kerk in verleden en heden. Tenslotte kerk en samenleving, met een beschrijving van de tweerijkenleer bij Luther, Bucer en Calvijn. Het slothoofdstuk maakt de rekening op. Nodig is een gemeenteëthiek. Woelderink bestreed niet de dopers, maar uitwassen van de Nadere Reformatie. Beiden, gereformeerden en dopers, moeten schuilen bij het kruis. Daar ontmoeten ze elkaar.

Het is een boek vol informatie, met een instructieve beschrijving van wat zich tussen beiden afspeelde. Toch bleef bij mij een wat ambivalente indruk achter. Wil de schrijver ze niet dichter bij elkaar houden dan ze werkelijk bij elkaar staan? De auteur tekent de verschillen via het verslag van de moeizame gesprekken en ziet ze desondanks aan het eind samen bij het kruis. Wat is toch het beginsel van de dopers, waardoor er bij het kruis zelf een scheiding ontstaan? Is dat niet dat de genade tot een beginsel wordt dat wij kunnen hanteren; een beginsel dat scheiding maakt tussen oud en nieuw? En werkt dat niet door tot vandaag? Het gesprek is nog niet af, mèt de dopers niet, maar ook óver de dopers niet.

J. Trobisch, Je moet alleen verder. Persoonlijke overwegingen bij rouw en verdriet. 94 blz., f. 14,90. Uitgeverij Kok, Kampen 1986.

In 1979 stierf de bekende Walter Trobisch, heel plotseling. Hoe zijn weduwe haar verdriet verwerkt en haar weg verder vond, wordt hier beschreven. Het is een eenvoudig getuigenis. Ik weet niet of het boekje de aandacht zou trekken, als op de omslag niet de naam Trobisch zou staan! Het is voor een deel ook gewijd aan het werk van haar man en hoe dat voortgezet kan worden.

Het zijn inderdaad persoonlijke overwegingen. Soms voelt de lezer zich getuige van iets wat persoonlijk moet blijven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.