+ Meer informatie

FRAUDE IN DE KERK

3 minuten leestijd

HOE IS HET MOGELIJK?

Een bericht in de krant van enkele maanden geleden: ‘Fraude bij GKv Zeewolde’. De boekhouder van de kerk wordt ervan verdacht sinds 2006 zo’n 360.000 euro te hebben verduisterd. Hij zou het geld hebben doorgesluisd naar eigen rekeningen. Bij kascontrole bleek dat de boekhouder werkte met vervalste bankafschriften.

Hoe is het mogelijk? Het is niet de eerste keer dat dit voorkomt. Met een zekere regelmaat horen of lezen we van dergelijke situaties binnen de kerk. Het kan ermee te maken hebben dat iemand persoonlijke schulden heeft en denkt die langs deze weg te kunnen wegwerken. Of het ging zakelijk even niet zo goed en daarom tijdelijk maar even wat van de kerk ‘lenen’. Er komt vast wel een tijd dat het weer beter gaat en dan boek ik het wel weer terug. Hoe is het mogelijk? Dat is ook de verbijsterde vraag die leden van een gemeente op zo’n moment stellen. In de GKv van Zeewolde had men juist het afgelopen jaar extra geld bijeen gebracht om de schuld op het kerkgebouw af te lossen. En dan komt dit aan het licht…

Kan dan ook een kerklid zo in de macht van het geld zijn dat hij het vertrouwen van een gemeente zo ingrijpend schaadt?

Helaas, ja. We weten: het zou zo anders moeten zijn in de kerk. Horen we niet elke zondag Gods geboden? Mogen we niet weten van Christus Die door Zijn Geest een mens nieuw maakt en bevrijdt van de heerschappij van de zonde, óók van geldzucht?

Toch blijkt altijd weer: elke gemeente ligt buiten het paradijs. Ook in de kerk werkt de zonde nog zo door. Onder Israel was er een Achan, die bedrog pleegde. In de jonge gemeente in Jeruzalem komen we Ananias en Saffira tegen, die proberen de apostelen en de gemeente om de tuin te leiden. Nee, dat valt nooit goed te praten. Maar we zullen er wel mee moeten rekenen. En intussen het gebed voor een gevallen broeder niet vergeten…. Langs de weg van schuldbelijdenis mag er om Christus’ wil een nieuw begin komen. Al moet eerlijk worden gezegd dat we binnen de kerk soms zo ongenadig en hard kunnen reageren op dergelijke gebeurtenissen. Kennen we onszelf als mensen die geneigd zijn tot alle kwaad?

HOE IS HET TE VOORKOMEN?

We zullen lering moeten trekken uit dit soort dingen. De kerkenraad heeft een grote verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede procedures rond het financiële verkeer in de kerk. De raad zal ook zorg moeten dragen voor zorgvuldige jaarlijkse kascontrole. Het zou wel eens kunnen zijn dat we nog teveel van goede trouw uit gaan en te weinig rekenen met mogelijke verleidingen die hier liggen. Ik weet van gemeenten waar men de controle uitbesteedt aan een accountant. Vaak geeft deze na controle aanbevelingen met betrekking tot zwakke punten in de procedure. Een kerkenraad zal erop toezien dat deze aanbevelingen worden opgevolgd. Maar ook al zou het geen accountant zijn die de controle uitvoert, het zal in elk geval door ter zake kundige mensen moeten gebeuren die ook weten door te vragen.

We mogen er als gemeente en kerkenraad niet zelf schuldig aan staan dat we door rammelende procedures en blindelings vertrouwen op een penningmeester de gelegenheid voor een misstap hebben geschapen. Opdat ‘in de gemeente alles betamelijk en in goede orde zal geschieden’ (bevestigingsformulier).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.