+ Meer informatie

Kamer wil dat kabinet fraude harder aanpakt

„Het is net of de regering aan de rem hangt"

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De Tweede Kamer wil dat het kabinet fraude met uitlteringen en belastingen harder aan gaat pakken. In een reeks moties vroeg de Kamer gisteren aan minister Hirsch Ballin van justitie en de staatssecretarissen Ter Veld van sociale zaken en Van Amelsvoort van financiën om eens te kijken naar maatregelen tegen koppelbazen, de handel in lege BV's en naar het functioneren van de opsporingsdiensten.

Met name de PvdA-fractie vindt dat de regering te weinig voortvarend is met de aanpak van fraude en misbruik. „De laatste tijd dacht ik dat het net is of de Kamer een kar trekt en de regering aan de rem hangt", kenschetste het PvdA-kamerlid Beijlen de situatie. Een hardere aanpak is nodig, vindt de Kamer, omdat anders het draagvlak van de sociale zekerheid te klein wordt. Bovendien kan een effectieve bestrijding geld opleveren. Volgens het CDA kan dat deze kabinetsperiode oplopen tot vijf miljard gulden.

Een van de maatregelen die de Kamer wil, is de koppeling van de geautomatiseerde gegevensbestanden van de fiscus, de sociale dienst en het bevolkingsregister. Dat zou kunnen met behulp van het sofi-nummer. Een motie om tot koppeling over te gaan van het CDA-kamerlid De Leeuw werd mede ondersteund door PvdA, WD en SGP. De Leeuw wees erop dat de sociale dienst in Amsterdam begin dit jaar een groot succes heeft geboekt met het opsporen van fraudegevallen door de eigen dossiers te vergelijken met die van de belastingdienst.

Niet afwijzend

De regering staat niet afwijzend tegenover deze wens van de Kamer. Alleen wil Hirsch Ballin voorkomen dat „alles aan alles wordt gekoppeld", dit om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen. Nog voor de zomer zal de minister een notitie aan de Kamer voorleggen over de mogelijkheid om ook de komende identificatieplicht bij de fraudebestrijding te betrekken. Daarmee zou het opsporingsapparaat beter op zijn taak berekend zijn.

De Kamer wil verder dat gemeenten fraudeurs het volledige bedrag dat zij ten onrechte te veel hebben ontvangen laten terugbetalen. Ter Veld had geen enkel bezwaar tegen een motie van de WD'er Linschoten waarin hij de regering opriep daar zoveel mogelijk op toe te zien. Aan de wens van de WD om de namen van de gemeenten die het sanctiebeleid ten aanzien van fraude niet volgens de regels toepassen, openbaar te maken, wilde Ter Veld op geen enkele wijze tegemoet komen. Volgens Linschoten zou daar een afschrikwekkende werking van uit gaan. De staatssecretaris acht het daarentegen juist niet zinvol om de betreffende gemeenten aan de schandpaal te nagelen.

Koppelbazen

Om het probleem van de koppelbazen aan te pakken wil de Kamer dat de wet ketenaansprakelijkheid wordt aangescherpt. Sinds die wet is ingevoerd bestaan er zogenaamde grekeningen. Het is de bedoeling dat een hoofdaannemer daarop de sociale premies stort die zijn onderaannemer zou moeten afdragen. Alleen de bedrijfsvereniging mag geld van die rekening afhalen om de sociale premies te voldoen. In de praktijk blijkt het systeem fraudegevoelig te zijn.

Van Amelsvoort en Ter Veld zijn echter tegen het idee van de Kamer om een centraal administratiekantoor in te stellen dat voor bedrijven het afgedragen geld gaat beheren. Zij vrezen dat de mogelijkheid van fraude daardoor alleen maar zal toenemen. Volgens Beijlen kan dat bezwaar ondervangen worden door een 'codering' van het geld in te voeren. Elke storting krijgt dan een code, waaruit blijkt voor welk bedrijf en voor welk karwei het geld is bedoeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.