+ Meer informatie

MAVO, HAVO, VWO

3 minuten leestijd

Donderdag 7 mei werd 's morgens natuurktmde en 's middags aardrijkskunde geëxamineerd. Eerst iets over natuurkunde. De opzet van ,de. Mavo-examens was anders dan voorheen. Het examen bestond uit negen vrij korte vragen en drie grote vraagstukken (vorig jaar vijf grote opdrachten). Een van de docenten sprak over zeer redelijk werk. Voor de leerlingen was het goed te maken. Enkele leerlingen spraken zich zo ook uit. Dit in tegenstelling tot vorige jaren; meestal wordt het natuurkunde examen erg moeilijk gevonden.

De Havo-leerlingen kregen herkenbare opgaven. De enkele nieuwe begrippen, die er in voor kwamen werden duidelijk omschreven. Het niveau van dit examen was goed, althans volgens een der docenten. Er bestond een zeker evenwicht wat betreft kennis en inzichtvragen. De bij de opgaven gebruikte wiskunde was niet te moeilijk.

Dit lag bij het VWO duidelijk adders. De eerste opgave — mechanica — was eenvoudig. Het verplichte keuzeonderwerp voor het examen was dit jaar kinetische gastheorie. Opgave 2 had hier betrekking op. In deze opgave werden een aantal betrekkelijk eenvoudige zaken afgewisseld met wiskundige moeilijkheden. Bij de derde opgave werd met betrekking tot de warmtegeleiding een proefopstelling beschreven, die van de leerlingen veel invoegingsvermogen vroeg. De laatste opgave uit de kernfysica werd gekwalificeerd als nogal pittig. Het VWOexamen was behoorlijk wat betreft het gevraagde inzicht; er werd een tamelijk grote wiskundige vaardigheid vereist. Deze combinatie maakt dat het voor de leerlingen een vrij moeilijk examen was.

Aardrijkskunde. De Havo-aardrijkskunde examens betroffen een vijftal onderwerpen. De vragen waren goed over de onderwerpen verdeeld. De opgaven over nederzettingen in Nederland waren inclusief de' bekende topografische kaartjes vooral reproduceervragem De vra-^ gen over de fysische geografie (kwartair) gingen over de Oostelijke Betuwe met de daar voorkomende afzettingen en over Groningen. Deze opgaven waren betrekkelijk eenvoudig. Het derde onderwerp, de demografische ontwikkeling van Nederland sedert 1800 leverde een aantal opgaven op die nogal wat rekenwerk vroegen. Dit was duidelijk het moeilijkste onderdeel van het hele examen.

Bij de opgaven over Twente bleek dat de excursie naar zó'n gebied toch wel haar nut heeft. Aandacht werd gevraagd voor de moeilijke werkgelegenheidssituatie in deze regio en voor de landschappelijke veranderingen. Het laatste onderwerp was België. Hier stond een wat lastige topografische vraag over de twee binnenscheepvaartroutes op het programma. De laatste vraag was een kaartje uit de Bosch-atlas. Over het geheel genomen was het Havo-aardrijkskunde examen zeer redelijk te maken.

De HTM lijdt geen financiële schade als gevolg van de staking van de bus- en trambestuurders. De inkomstenderving door het niet-verkopen van kaartjes bedraagt ongeveer 100.000 gulden per dag. Daar staat tegenover dat de HTM de lonen van de stakende werknemers niet hoeft te betalen^.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.