+ Meer informatie

EEN CGK-DAG?

3 minuten leestijd

APELDOORN - JERUZALEM

Niet zolang geleden was ik in eigen gemeente op bezoek bij iemand die wist te vertellen hoe haar voorgeslacht betrokken was geweest bij de stichting van onze gemeente. Er liepen zelfs verbindingslijnen van deze familie naar de Afscheiding van 1834. Met allerlei voorbeelden kon de betrokkenheid van de familie bij de Christelijke Gereformeerde Kerken onderstreept worden. De bekende toogdagen van weleer werden bezocht. Het was de tijd dat men met een hele bus gemeenteleden de Schooldagen bezocht. Kwam Apeldoorn in zicht, dan hief men Psalm 122 aan: “Jeruzalem dat ik bemin/wij treden uwe poorten in”. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar achteraf bekeken toch wel erg verheven.

AFNEMENDE BINDING MET LANDELIJK KERKVERBAND

Zoekend in mijn herinnering was het niet zo moeilijk meer gemeenteleden te vinden die soortgelijke verhalen konden vertellen. Daar staat tegenover dat er - naar mijn waarneming - steeds meer gemeenteleden zijn die wel een band hebben met de plaatselijke gemeente, maar niet of nauwelijks met het landelijke kerkverband. Dat kwam ook even aan het licht toen wij een Open Leerhuis avond hadden over 175 jaar Afscheiding. Het viel de aanwezigen niet mee om alle vertakkingen aan de gereformeerde boom thuis te brengen. De motieven voor de Afscheiding werden wel herkend en beaamd, maar ook de verzuchting werd gehoord: was dat nu allemaal werkelijk nodig? De volgende morgen werd ik opgebeld met de vraag of die avond was belegd om de eigen CGK-identiteit te versterken?

CGK-IDENTITEIT

De vraag naar de identiteit van de CGK kwam zomaar uit de praktijk op mij af. Meteen moest ik denken aan de bekende boeken van ds. J.H. Velema, Wat is Christelijk Gereformeerd? (1947) en Wie zijn mij? (1992). Kon ds. Velema in 1947 het eigene van de CGK nog beschrijven als een positie tussen anderen die door dogmatische en kerkelijke standpunten duidelijk van ons verschilden, in 1992 is dat al moeilijker geworden. Niet voor niets bevat de omslag een spiegel die niet zozeer naar anderen verwijst, maar naar ons zelf. Inmiddels zijn we achttien jaar verder. Ongetwijfeld zijn er nog altijd theologische en kerkelijke standpunten die de CGK iets eigens geven. Maar de ontwikkelingen op de kerkelijke kaart hebben niet stilgestaan. Oude standpunten zijn verlaten, nieuwe vragen zijn gekomen. Dat maakt de randen van de oude indelingen toch anders. Daarbij kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat velen op een andere manier op zoek zijn naar de identiteit van de CGK. Niet zozeer aan de hand van allerlei standpunten, maar meer praktisch: wat is in mijn woonplaats het verschil met andere lokale kerken? Wat merk ik van het landelijk kerkverband? Hoe krijg ik iets aangereikt om door te geven aan anderen over waar de CGK voor staan?

Misschien dat elke classis een CGK-dag kan beleggen om daar het werk van zending, evangelisatie, de TUA, OB&A, diaconaat en al die andere deputaatschappen te presenteren. Het zien waar wij samen voor staan, houdt een spiegel voor en kan samenbinden: één lichaam onder één Hoofd. Meer identiteit kun je niet wensen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.