+ Meer informatie

Publiek nodig bij strijd tegen de criminaliteit

Adjudant S. Baar da van de Rotterdamse politie:

6 minuten leestijd

ROTTERDAM — De misdaad in ons land neemt elk jaar vyeer toe. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek liegen er niet om. En die cijfers vormen nog maar het topje van de ijsberg. Niemand weet welke omvang die ijsberg onder water heeft.

i Van onze streekredactie) gehele land. Het gaat er hem helemaal niet om de mensen de schrik op het lijf te jagen. Wel wil hij de mensen op de nuchtere feiten wijzen en hen bewust maken, dat ze aan beveiliging van hun eigen spullen moeten gaan denken. Nu geven vele mensen de dief vaak de gelegenheid om te stelen of in te breken. Ook op het platteland blijkt dat het geval te zijn. Hoeveel (oudere) mensen in kleine dorpen sluiten hun achterdeur niet af? En hoeveel geld heeft men vaak niet in huis? Als er dan iets gebeurt vragen de mensen er toch om? Geld, sieraden etc. behoeft men tegenwoordig niet meer in huis te hebben. Op elk dorp is wel een bank met een nachtkluis. „Laat het geld niet thuis", zegt Baarda met klem, „als je veel geld in huis hebt loop je gewoon het risico de hersens ingeslagen te worden".

Giropas
Andere tips: • Bewaar giropas en betaalkaarten geseheiden. Het is een zeer slechte zaak en onverstandig de pas en de kaarten in één mapje te bewaren. Bij verlies of diefstal behoeft de „nieuwe eigenaar" alleen maar de handtekening na te bootsen en de echte eigenaar gaat voor 200 gulden per kaart de boot in. • Laat autopapieren nooit in

de auto liggen. • Bewaar de kopie deel III al

Ujd thuis. • Verbeter — indien nodig — het hang- en sluitwerk van uw woning. • Laat sloten van uw huis, auto en fiets door deskundigen nazien. • Schaf, indien u kostbare bezittingen in huis hebt, elecAdjudant S. Baarda van de Rotterdamse politie: „gelegenheid maakt de Een illustratie uit de folder „Inbraakvellig huls" van het Bouwcentrum. Een dergelijke folder kunt u bestellen bij Bouwcentrum Rotterdam Weena 700. Rotterdam. Telefoon 010-116181. tronische beveiligingsapparatuur aan. • Lnnt iedereen niot bij u l« huis binnenkijken wanneer het donker geworden is. Sluit de gordijnen.

En zo somt de adjudant nog tal van punten op, die de aandacht van ons allemaal vragen. „Door het treffen van al deze maatregelen zijn we niet in staat de misdaad weg te nemen. Wel kunnen we bereiken om geen gelegenheid tot diefstal en/of inbraak te geven". De burgers moeten dus meer gaan doen aan het beschermen van de eigen bezittingen. Daarbij kunnen ze te allen tijde de hulp van de (plaatselijke) politie inroepen.

Volgens adjudant Baarda zijn er aanwijzingen, dat de „crime prevention" — landelijk gezien — van de grond lijkt te komen. Toch is de plaatselijke politie vaak onbekend met de materie. Dat blijkt uit telefoontjes over het voorkomen van misdaden van mensen builen Rotterdam. Iedereen, waar ook in ons land, krijgt informatie. Alleen bezoek aan huis — door de politie — is uitsluitend voor de inwoners van Rotterdam mogelijk.

Topje

In het begin van het artikel spraken we over het topje van de ijsberg. Lang niet alle misdrijven komen ter kennis van de politie. Neem bijvoorbeeld winkeldiefstallen. In 1976 werd de Rotterdamse politie 2426 keer met winkeldiefstal geconfronteerd. De daders werden door de bedrijfsrecherches op heterdaad betrapt. Aan de hand van het tellen van de winkelinventaris (aan het einde van het jaar) kan men opmaken, dat er ongeveer een veelvoud van de bij de politie bekende cijfers wordt gestolen.

Vele gevallen van criminaliteit komen verder niet aan het licht, doordat er geen aangifte wordt gedaan, om welke redenen dan ook. Bovendien is er een gebrek aan opsporingsambtenaren en kunnen er blijkbaar een heleboel misdrijven worden gepleegd, zonder dat anderen dat zien.

Verlies normbesef

En dan de stijging van het aantal bekende misdrijven. Het heeft volgens adjudant Baarda met een heleboel factoren te maken. Criminologen, pedagogen en psychologen houden zich bezig met de vraag wat hem of haar beweegt inbreuk te maken op de leefregels in onze rechtsstaat. Het heeft te maken met verlies van normbesef, verlies van ethiek. Volgens de geleerden krijgen begrippen als bezit en eigendom minder waarde.

„Natuurlijk is het een goede zaak", zegt Baarda, „te klunen verklaren waarom bepaalde misdrijven zijn gepleegd. Maar die oorzaken worden te vaak bepraat om het misdrijf goed te praten. Bij schuld moeten we duidelijk uitgaan Bij de bestrijding van de criminaliteit heeft de politie de steun nodig van het publiek. Niet bij arrestaties ...wel bij preventie. van schuld. Wil men een verklaring van een daad geven, uitstekend. Wil men maatregelen nemen em die aanleidingen tot misdrijven weg te nemen, dan zeg ik akkoord. We zijn echter niet op de goede weg als we de oorzaken van misdrijven gaan hanteren ter verontschuldiging van verkeerd handelen".

Oorzaken

Welke oorzaken kunnen er zijn om misdrijven te plegen? De „geleerden", waarmee criminologen, pedagogen en psychologen worden bedoeld, menen dat fru.

Verveling kan naar de mening van Baarda wel een oorzaak zijn van crimineel gedrag. Een groot aantal mensen — waaronder werkloze jongeren — leeft in onvrede. Toch zou er voor velen wel wat te doen zijn. „De roep om vrijwilligers voor gehandicapten, zieken, bejaarden en andere hulpbehoevenden is groot. Er kan zo ontzaglijk veel.worden gedaan in het vrijwilligerswerk. Wat zouden mensen zonder werk niet kunnen doen aan het probleem van de vereenzaming in ons land? Er is toch niets mooier inhoud aan je leven te geven; proberen iets te betekenen voor een ander?"

Misdrijven worden eek gepleegd door ontspoorde jonge mensen. En die komen heus niet alleen uit sociaal zwakke gezinnen. We treffen ze ook aan in kringen met een hoog ontwikkelingsniveau. „Hoeveel tijd blijft er over om met de kinderen te praten? Vinden de kinderen een ,,open oor" als ze thuis komen. Hoeveel aandacht hebben de ouders voor het welzijn van hun eigen kinderen? Als ze thuis de nodige aandacht niet krijgen zoeken ze compensatie bij hun leeftijdsgenoten, met alle gevolgen van dien".

Helemaal "oneens is de heer Baarda het met die geleerden, die stellen, dat crimineel gedrag onder jongeren bij een bepaalde leeftijd behoort. „Die criminologen wekken de indruk als zou een jongen of meisje, die 'nog nooit een grammofoonplaat gestolen heeft, niet normaal zijn".

Hierin ziet de heer Baarda duidelijk een afglijding. „Als we ons een dergelijke zienswijze gaan eigen maken komen wc in een onleefbare samenleving terecht". „We hebben nu eenmaal leefregels, normen. Als daarop inbreuk wordt gemaakt moet er iets aan worden gedaan". Daarvoor is de politie er ook.

Krachtens de Grondwet kan een ig^l der in Nederland aanspraak doen gelden op bescherming van persoon en ei-' gendom. „Daar wordt vaak onvol» doende de nadruk op gelegd, ook door criminologen. De politie is een dienstverlenende instelling ten behoeve van de samenleving. We verwachten dan als politie, vooral van het publiek, me-, dewerking bij de strijd tegen de toene'' mende criminaliteit. De mensen moeten de taak van de politie niet zien als handelingen van een staat in de staat. Politieagenten zijn mensen, die deel' uitmaken van dezelfde samenleving;:: Het gaat erom gezamenlijk te streveir naar een optimale samenleving", zobesluit adjudant Baarda.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.