+ Meer informatie

EG-top Joegoslavië: Bemiddeling voortzetten

Haags overleg levert geen harde besluiten op

3 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) — Het speciale Joegoslavië-overleg van de EG-ministers van buitenlandse zaken, dat gisteren in Den Haag werd gehouden, heeft geen harde besluiten opgeleverd. De ministers zijn niet verder gekomen dan een verklaring waarin de ministeriële trojka wordt opgedragen verder te gaan met zijn pogingen om tot een politieke oplossing van de conflicten te komen.

De collega's van minister Van den Broek hebben geen genoegen genomen met de pessimistische conclusie die de Nederlandse minister zondagavond bij zijn vertrek uit Belgrado trok, namelijk dat „wij nu hier niets meer kunnen doen".

In de slotverklaring wordt Servië niet met name genoemd, maar duidelijk is dat de Twaalf deze deelrepubliek verwijten een staakt-het-vuren tegen te houden. Daarom is de Europese Commissie gevraagd welke economische en financiële maatregelen kunnen worden genomen tegen „die partijen welke een staakt-het-vuren weigeren".

Voor het begin van het overleg hadden diverse ministers al gepleit voor een positieve discriminatie van Slovenië en Kroatië, in de zin dat zij zouden worden uitgezonderd van het besluit om de in het vooruitzicht gestelde financiële hulp (tot een bedrag van circa twee miljard gulden) voor onbepaalde tijd op te schorten. Het verzoek aan de Commissie houdt ook in om na te gaan hoe deze twee republieken wel hulp kan worden verleend.

Wens van Genscher

Duitsland wilde van het begin af aan veel verder gaan. De Duitse minister van buitenlandse zaken, Genscher, verklaarde na afloop van mening te zijn dat de EG moet bestuderen of zij Slovenië en Kroatië als onafhankelijke staten moet erkennen als Servië een staakt-het-vuren en onderhandeHngen over de toekomst van Joegoslavië in de weg blijft staan. Zijn opvatting is echter niet in de gemeenschappelijke slotverklaring terechtgekomen.

Het Joegoslavische presidium -de collectieve staatsleiding— moet volgens de EG zo snel mogelijk een begin maken met onderhandelingen. Die moeten dan zijn gebaseerd op twee principes: het is onaanvaardbaar dat de interne of internationale grenzen van een land door geweld worden veranderd en: de rechten van de minderheden in alle deelrepublieken van Joegoslavië —lees: ook van de Servische minderheid in Kroatië— moeten worden geëerbiedigd. De EG behoudt zich het recht voor om eventueel zelf een, wat de Franse minister Roland Dumas aanduidde als „Ronde-Tafelconferentie van alle partijen te beleggen.

De Twaalf zijn van mening dat nu ook andere internationale organisaties zich intensiever met de situatie in Joegoslavië moeten gaan bezighouden. Zij denken daarbij met name aan de Verenigde Naties, de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) en de Westeuropese Unie (WEU), het militair bondgenootschap van negen van de twaalf EG-landen zonder Ierland, Denemarken en Griekenland.

Betrokkenheid VN

Frankrijk zal de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vragen in verband met de situatie in Joegoslavië die maatregelen te nemen die de raad passend acht. Het heeft hiervoor de steun van het andere EG-land dat permanent lid is van de Veiligheidsraad, het Verenigd Koninkrijk, en België - het enige EG-Iand dat momenteel (niet-permanent) lid van de raad is. Dit verzoek, aldus minister Dumas, kan ertoe leiden dat VN-secretaris-generaal Pérez de Cuéllar opdracht krijgt informatie in te winnen, zoals ook het geval was in de Koerdische crisis.

De negen WEU-leden zullen volgens de slotverklaring nagaan of hun bondgenootschap kan bijdragen tot het handhaven van een wapenstilstand die het resultaat is van onderhandelingen. De verklaring spreekt niet over een „vredesmacht" die moet fungeren als buffer tussen partijen die een wapenstilstand hebben gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.