+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGING

3 minuten leestijd

M. Janssens, Genade Geneest. 136 blz., f. 18,50. De Vuurbaak-Groningen 1984.

Een boek waarin stukjes verzameld zijn, die de auteur schreef in de wekelijkse rubriek van het Nederlands Dagblad „voor de zieken”.

Allerlei onderwerpen in verband met praktische geloofsbeleving komen aan de orde. Een inhoudsopgave ontbreekt. In de goede zin van het woord: stichtelijke lektuur.

P. Jongeling, Toets uw tijd; een selectie kanttekeningen. 128 blz., f. 17,50. De Vuurbaak-Groningen 1984.

Sinds zijn aftreden als hoofdredacteur heeft de heer Jongeling in de zaterdagse bijlage van het Nederlands Dagblad wekelijks een artikel geschreven. Men vindt in dit boek de bundeling van een aantal van dieartikelen. De auteur schrijft weloverwogen, met kennis van zaken, met overtuiging en bewogen. Deze stukjes beslaan een breed scala van onderwerpen: politiek, sociaal, historisch, ethisch, kerkelijk, met als afsluiting het zicht op de wederkomst. Een bundel om bij de hand te houden.

Drs. H.D. Keur-Jonker en drs. G. van Soest, Opvoeden een spannende zaak. Een analyse van het pedagogische spanningsveld tussen een theologisch mensenbeeld en de geseculariseerde samenleving, 118 blz., f. 19,90. Uitg. Kok-Kampen, Vijverberg serie nr. 2,1984.

Inhoud:

Een theologische antropologie, secularisatie, het pedagogisch handelen vanuit een theologische antropologie in een geseculariseerde maatschappij. Tenslotte de opvoeding van het kind in gezin, school en kerk. Een (te grote?) veelheid van onderwerpen binnen zulk een kort bestek. Er wordt veel aangeroerd. De diepte is niet overeenkomstig de breedte. Gezien de aard van deze rubriek volstaan we met deze aankondiging.

Dr. W.J. Ouweneel, Hart en ziel. Een christelijke kijk op de psychologie, 152 blz., f. 19,50. Uitg. Buijten & Schipperheijn-Amsterdam 1984.

Dit boek is een samenvatting van het 376 pagina’s tellend boek Psychologie, dat tegelijkertijd bij dezelfde uitgever verscheen. Dr. Ouweneel is een vruchtbaar schrijver en beweegt zich op veel terreinen. Voorstudies van dit boek verschenen in Bijbel en Wetenschap. Als introductie tot het vak met zijn problemen vanuit bijbels gezichtspunt is dit boekje van betekenis.

In zijn antropologie gaat de schrijver uit van de standpunten uit de kring van de Reformatorische wijsbegeerte. Hij gebruikt hun termen en geeft zijn eigen inzichten, met overzicht van verschillende stromingen in de psychologie. De aanduiding een christelijke kijk lijkt op zijn plaats.

P. Nijkamp, Toekomst voor de Stad. 142 blz., f. 19,50. Uitg. De Vuurbaak-Groningen 1984.

Dit boek bevat een uitwerking van eerder verschenen artikelen. Oriëntering, Opiniëring en Beleid vormen de drie onderdelen. De schrijver is hoogleraar in regionale economie aan de V.U. Hij tekent boeiend ontwikkeling en verval, waardering en afkeuring van de moderne stad. Hij heeft er ook bijbels gezien, plaats voor. Hij geeft praktische aanwijzingen aan politiek en regeringsbeleid om de stad weer leefbaar te maken. Een boeiende bundel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.