+ Meer informatie

Wallage wil simpel bekostigingsstelsel

Overgangsregeling voortgezet onderwijs

3 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) — De Tweede Kamer is gisteren in meerderheid akkoord gegaan met een overgangsregeling die scholen in het voortgezet onderwijs meer zeggenschap moet geven in de besteding van een eigen budget. In 1996 moet de regeling vervangen worden door een definitief bekostigingsstelsel, gebaseerd op zogenoemde programma's van eisen. Het doel van de operatie is voorts de bekostiging van de scholen transparanter en efficiënter te laten verlopen.

Bij sommige fracties, met name bij de VVD, vreesde men dat de voorgestelde overgangsregeling uiteindelijk toch als definitief bekostigingsstelsel zal uitpakken. Wallage gaf daar zelf voedsel aan door zijn opmerkingen dat hij een gefaseerde benadering voorstaat, waarin de Tweede Kamer op enig moment zelf moet beslissen of de tweede stap naar een fijnmazig en duurder bekostigingsstelsel wel volledig moet worden gezet.

Staatssecretaris Wallage van onderwijs liet doorschemeren dat wat hem betreft de programma's van eisen minder complex zullen zijn dan door de normeringscommissie (commissieKolthoff) oorspronkelijk was voorgesteld. Deze fijnmazige benadering kost 260 miljoen gulden meer dan de huidige situatie, een overschrijding waarvoor geen budgettaire dekking is te vinden. In de overgangssituatie wordt gebruik gemaakt van een grofmazig verdelingsbeleid, gebaseerd op een bijdrage per leerling, per vierkante meter schooloppervlak en een kleine vaste voet per school.

Korting

Wallage wees de suggestie van VVD-woordvoerder Fransen af om al in de overgangsregeling gebruik te maken van de voorstellen van de

Autoschade?
Wij zijn gespecialiseerd in elk type autoschade

autoschade herstellen Gert V. Asselt bellen
commissie-Kolthoff en deze door toepassing van een kortingspercentage binnen het budget te houden. De bewindsman wees op het gevaar dat de VVD-benadering de „open-einde-mogelijkheden" binnen de overgangsregeling kan „dichtschroeien" en derhalve ongunstiger kan uitpakken.

Gevoeliger was Wallage voor de kritiek vanuit de Kamer op het mogelijk ongunstig uitvallen van de regeling voor een aantal scholen die er in de nieuwe situatie meer dan 10 procent op achteruit dreigen te gaan. De staatssecretaris toonde zich bereid voor deze scholen een „gewenningsbijdrage" van 3,5 miljoen gulden te reserveren om hen voor een te grote achteruitgang te compenseren. Tevens deelde de bewindsman mee in onderhandeling te zijn over een collectieve verzekering voor scholen en hun inventaris tegen onder meer brandschade. Tii/Jpliik IJUKUJK

Wallage had geen bezwaar tegen een amendement van. CD A en PvdA waarin het tijdelijke karakter van de regeling wordt vastgelegd en waarin een evaluatiemoment is ingebouwd, waarna regering en parlement zich moeten uitspreken over de definitieve regeling. Het CDA-kamerlid Van de Camp sloot echter niet uit dat de verschillende regelingen in elkaar geschoven kunnen worden. En ook zijn PvdA-collega Huys hield hier de deur open. Als randvoorwaarden voor het CDA gelden echter dat het een genormeerd stelsel moet worden dat voldoet aan objectieve maatstaven, dat het kostendekkend moet zijn en dat er een gelijke behandeling plaatsvindt van openbaar en bijzonder onderwijs.

\anó *7ót»Aius
KEWCSTRAAT 15 3882 BM PUTT5N TEL (03418) 5147}

Voor: pasfoto's portretfoto's gezinsfoto's groepsfoto's babyfoto's trouwreportages Kortom: uw fotospecialist

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.