+ Meer informatie

Fide

5 minuten leestijd

De oplossingen van de tweezetten ter gelegenheid van het FIDE-Kongres Rotterdam 1991. 159. P. ten Kate, The Problemist 1968. (Kg8, Ddl, Td4, Te3, Ld2, Pc2, Ph7, e2, g5, h2; Kg4, Ta4, Th4, Lc4, Le4, Pfl,b3, e6,g7, h3, h5)

Een tweezet waarbij meer dan de helft van de deelnemers in het wereldkampioenschap oplossen de foutieve zet 1. Te3xe6 ? noteerde. Natuurlijk gaat het spel leven na 1. Te3xe6. Zo zien we de dreiging 2. Td4xf4 mat te voorschijn komen. Zwart kan pareren door zijn loper c4 te spelen. Dit kan op zes verschillende manieren en zes verschillende witte mats: 1. ...Lc4xe6 schaak 2. Lc8xe6 mat; 1. ...Lc4-a6 2. Te6xa6 mat; 1. ...Lc4-b5 2. Te6-c6 mat; 1. ...Lc4d5 2. e2-e4 mat; 1. ...Lc4-d3 2. Te6-e4maten 1. ...Lc4xe2 2.Te6-e3 mat. Zeer mooi batterijspel. Op 1. ...Pfl-e3 of 1. ...Pflxd2 heeft wit 2. Pc2 (x) -e3 mat. Maar wit moet het mat verschuldigd blijven na de zet 1. ...Pflxh2, wit kan niet tegelijk f5 en g3 dekken. Oplossing is 'de wat grove zet 1. Te3-e5!! Grof omdat wit een vluchtveld (f5) van de zwarte koning, waarop overigens nog geen mat gereed lag. De dreiging is dezelfde 2. Td4xf4 mat. Nu komt erop 1. ...Pflxh2 eenvoudig 2. Ddl-gl mat. Op de loperzetten van daarnet gaat matverandering ontstaan. Er komen namelijk nieuwe mats na 1. ...Lc4a6/Lc4-b5 nu 2. Lc8xe6 mat (is eigenlijk ook nog paradeverandering); 1. ...Lc4-d3 2. e2xd3 en 1. ...Lc4xe2 2. Ddlxe2 mat. Op 1. ...Lc4-d5 komt weer 2. e2-e4 mat. 1. ...Pflxd2 en l.....Pfl-e3 heeft wit ook 2. Pc2-(x)e3 mat weer. Een prima tweezet van de bijna 90-jarige internationale meester. 160. B. Zappas, Griekenland. (Kd8, Dh5, Tb5, Td3, Lbl, La7, Pe2,Pe3,g2;Ke4,Dhl,Ta3, Tf3, Lh6, Pe5, Pg6, c6, d5, e7, f7, 168, T. Ecorov, USSR, driezet g3). Met deze compositie behaalde de Griekse grootmeester de eerste prijs in het thematoernooi van de FIDE. De thema-eis was: in een tweezet moet ten minste een thematische verleiding zijn, die op zijn minst door twee zwarte zetten weerlegd wordt. Een normale verleiding volgens de theorie mag maar op maximaal een zet falen, maar nu wordt deze regel even overboord gegooid, en konden de componisten aan de slag met dit afwijkende thema. Zappas slaagde prima. Eerste verleiding is 1. Pe3-g4 dreigt 2. Td3-d4 en 2. Td3-e3 mat. Deze verleiding faalt op zowel 1. ...Ta3xd3!, 1. ...Tf3xd3alsl....Pe5xd3!Een andere verleiding is 1. Pe3-dl ? Nu is er na 1. ...Ta3xd3 een mat gemaakt 2. Pdl-c3 mat. Maar er is geen mat na de andere slagzetten op d3: 1. ...Tf3xd3! en 1. ...Pe5xd3! De zet l.Pe3-fl is ook een aardig probeersel. Er is in ieder geval een mat gemaakt na 1. ...Tf3xd3 namelijk 2. Pflxg3. Maar nu heeft wit geen mat na 1. ...Ta3xd3! en 1. ...Pe5xd3! We gaan door: l.Pe3-c4? faalt op 1. ...Ta3xd3!en 1. ...Tf3xd3! maar nu is er wel mat gemaakt na 1. ...Pe5xd3 namelijk 2. Dh5xf3 mat. Ten einde raad geven we de oplossing: 1. Pe3xd5!! Nu komen er nieuwe mats na de thematische zwarte zetten. Op 1. ...Pe5xd3 heeft wit 2.Tb5-b4 mat; op 1. ...Ta3xd3 2. Pe2xd3 mat en op 1. ...Tf3xd3 2. Pe2xg3 mat. Heeft u gezien dat het opgegeven thema cyclisch vertoond is? De eerste verleiding faalt op zet A, B en C; tweede verleiding op B en C; derde verleiding A en C en vierde verleiding op A en B. Een verbazend werkstuk! 161. H. Prins, Sliedrecht; (Khl, Dh3, Tc3, Te6, Lgl, Pa5, Pe2, c2, e7,f6,f4,g3;Kd5,Db8,Ta3, Tb5, Lal, La8, Pc8, a3, a5, f7, g6,

In het snelcompositietoernooi moest binnen drie uur een tweezet worden gecomponeerd. Mij ging het voor de wind, want in anderhalf uur leverde ik onderstaand probleem in. Het opgegeven thema was: wit's verleidingen moeten gaan naar hetzelfde veld. In mijn 169, H. Prins, Sliedrecht, tweezet probleem ligt het voor de hand 1. e7-e8 P? te gaan spelen, wit dreigt dan 2. Te6-e5 mat (A). Zwart kan pareren met 1. ...f7xe6 (a) waarop 2. Dh3-g2 mat (B) is. De hoofdletters A en B, en de kleine letters a en b (straks nog c en d) hebben een speciale bedoeling om de zetten een naam te geven. Zwart kan ook nog pareren met 1. ...Db8xc7 en dan komt er een mat door het gepromoveerde stuk: 2. Pe8xc7 mat. Zwart pareert echter afdoende met 1. ...Lalxc3!(c) waarop wit het antwoord schuldig moet blijven. De andere verleiding naar hetzelfde veld is 1. e7e8 D? De dreiging is dan 2. Dh3-g2 mat (B). Nu kan zwart pareren met 1. ...Pc8-d6 (b) waarop mat (A) terugkeert: 2. Te6-e5 mat. Dreiging en een mat na een verschillende variant zijn verwisseld. Dit heet het Pseudo-Le Grand-thema. Het gepromoveerde stuk zorgt ook nog voor een variant, want 1... .Pc8d72. De8-d7 mat. Zwart weerlegt deze tweede verleiding met 1. ...Ta3xc3! (d). Oplossing van dit probleem is 1. Tc3-c6!! Er dreigt nu 2. c2-c4 mat. Zwart kan pareren opc3:l....Lal-c3(c)2.Dh3-g2mat (B) en 1. ...Ta3-c3 (d) 2. Te6-e5 mat (A). Deze twee zwarte zetten vertonen dus een loper-toreninterferentie (Grimshaw) en de mats uit de verleidingen (A en B) keren terug. Op de zetten a en b treedt ook nog matverandering op: 1. ...f7xe6 (a) 2. Dh3xe6 mat en 1. .. .Pc8-d6 2. Tc6xd6 mat geven nieuwe matzetten. Het gehele probleem geeft de volgende thema's: het Hannelius-thema (weerleggingen van de verleiding geven in de oplossing (in omgekeerde vorm) de matzetten die in de verleidingen de dreigingen waren); de Grimshaw; een Pseudo-le Grand en het Ruchlis-thema (twee zwarte parades geven matverandering, en de witte matzetten van die twee parades komen terug na andere zwarte parades). Moeilijk was in deze stelling 1. Te6-e5 als sleutel uit de stelling te krijgen, dit heeft me zeker een half uur gekost voordat ik op de truc kwam van zwarte loper aS en witte koning hl; Wit krijgt dan met 2. Kd5d6 schaak om zijn oren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.