+ Meer informatie

Stelsels van indexering moeten worden herzien

Europese ministers van Financiën bijeen

3 minuten leestijd

BREDA — De ministers van Financiën van de EEG-landen zijn het er over eens dat de automatische indexeringsstelsels dienen te worden herzien. Dit heeft de minister van Financiën, Van der Stee, meegedeeld na afloop van informeel overleg, dat vrijdagmiddag en zaterdagochend op het kasteel Bouvigny bij Breda, is gehouden.

Tijdens dit vertrouwelijk overleg, da^ elk halfjaar wordt gehouden in het land dat het voorzitterschap van de EEG bekleedt (tot 1 juli is Nederland voorzitter) worden normaliter geen besluiten genomen.

De beslissing een gemeenschappelijk EEG-standpunt over een gesprek met de Verenigde Staten over verlaging van de rentevoet te laten voorbereiden door het monetair comité en het comité van presidenten van nationale banken, is dan ook nauwelijks een echt besluit. Na de topconferentie van 23 en 24 maart in Maastricht was reeds duidelijk dat deze taak zou toevallen aan de twee comités.

Herbezinning

In Maastricht spraken de staats- en regeringsleiders van de tien over de noodzaak van herbezinning op ,,rigide" stelsels van indexering (aanpassing van lonen en uitkeringen aan prijsstijgingen).

In Breda verklaarde minister Van der Stee dat niet alleen „rigide", maar allerlei indexeringsstelsels aan de orde waren gekomen.

In de slotverklaring van Maastricht werd ook gesproken over de noodzaak, met de Verenigde Staten in contact te treden over de hoge rentepercentages die nieuwe investeringen en daarmee de economische groei bemoeilijken. De ministers tonen zich in het algemeen bezorgd, maar tijdens de discussie kwamen wel meningsverschillen aan het licht, aldus mr. Van der Stee.

Te kort

Sinds de Maastrichtse top hebben twee EEG-landen — Italië en België — hun rentevoet verhoogd. Minister Van der Stee gaf geen antwoord op een vraag of dergelijke verhogingen het voor de gemeenschap niet moeilijker maken er bij de Verenigde Staten op aan te dringen hun zeer hoge rentevoet te verlagen. In elk geval is wel duidelijk, dat zolang de betalingsbalans van de gemeenschap een tekort van 40 miljard dollar vertoont, er niet zo veel te doen is aan de hoge rentevoet.

Algemeen was men het er over eens dat de economische vooruitzichten op middellange termijn niet gunstig zijn. Bij een afnemende economische groei, grote werkloosheid en het teruglopen van investeringen, dienen loonstijgingen te worden gematigd.

Interimcomité

In Breda zijn ook de bijeenkomsten besproken die het zogenaamde interimcomité en het ontwikkelingscomité van 20 tot 22 mei in Gabon zullen houden ter voorbereiding van de jaarvergaderingen van de wereldbank en het internationale monetaire fonds (IMF). De Franse minister van Financiën Maunory is voorzitter van deze comités, waarin een twintigtal ministers zitting hebben. In het IMF is Nederland, zoals bekend, bewindvoerder voor Roemenië, Israël, Joegoslavië en Cyprus. MIN. V. D. STEE

De koers van de Belgische frank, noch die van de Italiaanse lire of de Westduitse mark, zijn in Breda besproken, aldus minister Van der Stee. België, waar het kabinet-Martens deze week is afgetreden, was trouwens vertegenwoordigd door een hoge amljtenaar.

Geruchten als zou Polen, en misschien ook Hongarije, willen toetreden tot het IMF, konden niet worden bevestigd. De regering in Warschau heeft in elk geval geen officieel verzoek tot toetreding ingediend. Tot nu toe is van Poolse zijde wel eens opgemerkt dat toetreding tot het IMF „misschien niet zo n slecht idee" zou zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.