+ Meer informatie

VOOR ONZE Militairen

REIZEN OP ZONDAG

7 minuten leestijd

Ruim vier jaar geleden heb ik over bovenstaand onderwerp ook geschreven. Wat heeft het dan eigenlijk nog voor zin om er weer over te schrijven? Men weet, of liever men kan het nu allen weten hoe Krijgsman hier over denkt! Nou jongens, die redenering gaat J mank. Daar zijn vele lezers die die jaargangen niet bezitten. Is dit dan de reden waarom ik er nu weer over ga schrijven?

Neen, dat is de reden niet. Wat dan wel? Dat zal ik je kort en duidelijk zeggen. Omdat het nodig is hiertegen telkens te waarschuwen.

Reizen onze jongens op Zondag? Ik wilde dat ik naar waarheid kon zeggen: „geen enkel." Maar dat is

— jammer genoeg — niet zo. Daar zijn jongens van onze Gemeenten die op Zondag reizen. En nu wil Krijgsman deze jongens, de ouders van die jongens en hun verloofden nog eens graag zijn mening over het op Zondag reizen kenbaar maken. Of het helpen zal? Het ware te wensen, maar daar hebben wij niet naar te vragen. Met het reizen op Zondag staat zeer veel op 't spel. We willen dat samen eens van verschillende zijden bespreken. Dat kan misschien wel eens nuttig zijn.

Wanneer onze jongens op Zondag reizen dan kunnen ze daarmee veel bederven voor jongens die niet op Zondag reizen. Hoe kan dat dan? Dat zal ik je zeggen. Wanneer er twee jongens van de Geref. Gemeente bij de zelfde compagnie of het zelfde regiment zijn en de één reist niet op Zondag omdat hij tegen zijn commandant zegt dit krachtens beginsel niet te kunnen en

te durven en die andere jongen doet en durft dat wel, welke indruk moet zo'n commandant dan toch wel krijgen van de opvattingen in de Geref. Gemeenten? Zou die jongen die niet reist op Zondag daar niet veel nadeel van kunnen ondervinden? Zou zijn verdediging niet veel zwaarder worden? En dan, zijn twee niet beter dan één? Waarom dan niet één lijn getrokken? Dat is één zijde van het vraagstuk. Nu een andere zijde.

De jongen die op Zondag reist beoefent niet veel naastenliefde. Niet? Welnee, luister maar. Ik lees je voor vraag 103 van onze Catechismus. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Antwoord: Eerstelijk, dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden en dat ik, inzonderheid op de sabbath, dat is, op de rustdag, tot de gemeente van God naarstig kome, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God, de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen, enz. Is dat duidelijk of niet? Die eis komt tot iedere Nederlander. Socialist en Communist, treinpersoneel en buspersoneel, of ze het willen horen of niet. Welnu mijn jongen, als jij reist op Zondag beneem jij die machinist de mogelijkheid dat hij naarstig kome om Gods Woord te horen. Ja maar Krijgsman, dat is toch ver gezocht. Vind je dat? Zeker vind ik dat, want of ik nu reis of niet reis, die trein loopt 's Zondags toch. Dat is waar m'n jongen, maar daar ben jij niet klaar mee. Het wast het water van de zee niet af dat jij mede oorzaak bent dat die man op Zondag moet werken. Terwijl jij vrij bent, laat je die man werken. Is dat naastenliefde betonen? Ook die man heeft recht om zijn sabbath te vieren, afgezien nog van zijn plicht zulks te doen. Ja maar Krijgsman, juist omreden ik naarstig tot de gemeente van God wil komen ga ik op Zondag reizen, want als ik op mijn standplaats blijf kan ik dat niet. Net zo mijn jongen, jij hebt dus van twee kwaden de minst kwade gekozen. Als je zoiets durft te beweren dan erken je dat reizen op Zondag toch een kwaad is. Welnu denk je dan dat God het kwade zal zegenen? Zou je ooit Gods gunst kunnen verwachten op het kwade? De vraag stellen is haar tevens beantwoorden. Ik blijf er bij dat jij mede schuldig bent aan het rijden van trein en bus op 's Heeren dag. Des Zondags zijn de bioscopen open, ga je daar ook naar toe, omdat, of jij nu gaat of niet gaat, ze toch open blijven? Neen jongen, je redenering is om deze reden al fout, maar we gaan verder.

Vind je het dan beter Krijgsman dat ik Zondags alleen in die goddeloze kazerne blijf? Verstoken van alles. Gods Woord wordt hier nergens recht verkondigd. Is het dan niet beter dat ik 1 keer per Zondag gebruik maak van die trein. Ik kan dan tweemaal, misschien wel driemaal naar de kerk gaan. Ik zit dan toch tweemaal of driemaal onder het net en de mogelijkheid dat ik gevangen wordt, is dan toch maar aanwezig. Wat is Satan slim hè?

Wat kan hij het de mens toch onschuldig voorstellen. Dat is zo zijn tactiek. Dat deed hij al in 't Paradijs. Eet toch van die vrucht! Heeft God je dat verboden? Je zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad.

Waar kom je vandaan, zegt God. Och, zegt Satan: de aarde te doorwandelen. Wat onschuldig hè. Ik zal je antwoorden mijn jongen. Het is tienmaal beter dat je in de kazerne blijft dan dat je op Zondag reist. Het doel heiligt de middelen niet. Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Rom. 3. Wanneer je dit argument gebruikt om je reizen op Zondag goed te praten dan wil ik je toch ernstig vragen of dit werkelijk je enige doel is. Ga je daarom naar huis. Is er daarnaast geen enkele bijbedoeling en dus het naar de kerk gaan maar een dekmantel is. Beantwoord die vraag maar eens tussen God en je ziel.

Anderzijds is God aan geen tijd of plaats gebonden. De Heere is vrij welk middel Hij wil zegenen. We hebben in Nederland een grote ruime keuze van Overjarig koren. Het kost niet de minste moeite zich daarvan te voorzien. Welnu ik geloof dat er meer zegen te wachten is bij het lezen van onze Ouclvaderen, dan dat ik na de kerkdienst in bus op trein stap omdat dit in strijd is met Gods Woord. In het onderhouden van Gods geboden en inzettingen is grote loon. Wanneer we een tere consciëntie hebben dan zal zij ons waarschuwen dat we niet goed doen. Het is de afval en het verval wat we in onze dagen kunnen aanschouwen. De zonde is geen zonde meer. We proberen alles goed te praten en durven dat zelfs nog wel te doen met zgn. heilige oogmerken. O, wat is de mens toch diep gevallen. Ik hoop in een volgend artikel terug te komen op dit onderwerp want we hebben nog maar een paar zijden belicht. De zaak waar het om gaat zit veel dieper en het is noodzakelijk dat wij er wat dieper op ingaan. Het kwaad breidt zich uit! God beware onze Gemeenten. Laten we toch allen wakende zijn dat we niet meegesleurd worden met de geest des tijds. Laten we dan achterlijk zijn, misschien wel 300 jaar te laat geboren, het zij zo.

Wat kan uiteindelijk de wereld ons bieden. Jongens reist toch niet op Zondag. Het is krachtens Gods Woord verboden. Heel iets anders is ons geboden. We hopen daar nog wel op terug te komen. Komt toch voor je beginsel uit en vertrapt je opvoeding niet.

Zeg nou niet dat dit alles wettisch is. Lees dan Rom. 6. , .Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre!" Houdt het daarbij jongens. De wereld is dwaas en vol zonde. Weet echter dat God eenmaal de wereld zal oordelen, want het heeft hun niet goed gedacht, God in erkentenis te houden en daarom heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen, die niet betamen.

De Heere beware ons voor afval en verval. Hartelijke groeten van,

„KRIJGSMAN".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.