+ Meer informatie

KERKGESCHIEDENIS

5 minuten leestijd

De Islam.

Terwijl de westerse kerk bezig is meer en meer uit te breiden, komt in de 7e eeuw in het Z.-O. een macht opzetten, die grote kracht ontwikkelt en gevaar oplevert tot op de huidige dag.

Wij bedoelen de Islam.

Het woord betekent „volstrekte overgave" en is de godsdienst van de gewaande profeet Mohammed.

Het was de Oosterse kerk, die aan de eerste aanval bloot stond en veel van haar terrein moest afstaan, terwijl er weinig nieuw terrein bijkwam.

Mohammed werd plm. 570 te Mekka in Arabië geboren. Hij verloor reeds vroeg zijn ouders en kwam bij zijn oom aan huis.

In zijn dienst deed hij grote karavaanreizen en maakte zodoende ook kennis met de christelijke en joodse godsdienst.

Later gaat hij over in de dienst van een rijke koopmans weduwe en trouwt ten slotte met haar.

De godsdiensten, waarmee hij op zijn reizen kennis maakte, stonden hem heel niet aan; ook de godsdienst van zijn eigen volk beviel hem niet. Daarom was hij van plan zelf een godsdienst in elkaar te zetten. Tijd hiervoor had hij genoeg; want op reis ging hij na zijn huwelijk niet meer.

Volgens zijn zeggen had hij allerlei visioenen, waarin de engel Gabriël een rol speelt. Met deze heeft hij zelfs luchtreizen naar Jeruzalem gemaakt!

In 611 kwam hij met zijn godsdienst voor de dag; het succes was echter niet bijster groot. Hij had eigenlijk maar een aanhangster, Chadidja zijn vrouw.

Daarom trok hij weg naar Medina (622—Hedschra of Hidjra) en hier ging het beter. Hij won de inwoners voor zijn geloof en wist met hun hulp Mekka te veroveren.

Het polytheïsme van zijn volk roeide hij uit; alleen het heiligdom, de Kaaba, met de zwarte steen liet hij

staan. Het heilig boek heet de koran en is volgens de Mohammedanen uit de hemel gevallen.

Mohammeds godsdienst is een wonderlijk samenbaksel van Jodendom, Christendom en heidendom.

Grondslag van deze leer is: Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.

Christus zal de wereldrechter zijn. Wil men in dit gericht bestaan, dan moet men Mohammeds leer geloven, want hij is de hoogste profeet. En vooral goede werken doen.

De grondzuilen van deze godsdienst zijn:1. geloofsbelijdenis, d.i. het reciteren van de koran en dus een heel gemakkelijk werkje; 2. 5 maal 's daags met het aangezicht naar Mekka gekeerd, bidden; (let op de lijnen die in de Hagia Sophia te Istamboel over de vloer lopen); 3. aalmoezen geven; 4. vasten in de maand R.amadan; 5. een bedevaart naar Mekka doen.

R.amadan; 5. een bedevaart naar Mekka doen. Maar het voornaamste is het voeren van de „heilige oorlog" te vuur en te zwaard tot uitbreiding van het geloof.

Er zit aan dit laatste een extra beloning vast: een snelle tocht naar het paradijs!

De god van Mohammed is een god van despotisme en willekeur; 't is alles fatalisme, noodlot, dat men niet ontlopen kan.

Het paradijs is een heerlijke plaats, waar men volop genieten kan; alles zinnelijk voorgesteld.

Het eten van varkensvlees was verboden, maar de polygamie (veelwijverij) was toegestaan.

polygamie (veelwijverij) was toegestaan. Deze godsdienst zweepte zijn aanhangers op tot een laaiende geestdrift.

Hij maakte, zegt Dr Berkhof, in de harten der Arabieren een imperialistische zendingsdrang wakker.

De voortgang van de Islam is dan ook verbijsterend geweest.

Mohammed stierf in 632 door vergif. Zijn opvolgers waren de Kaliefen. De eerste 3 heetten Abu Bekr, Omar en Othman.

Later ontstonden onder de Moslemin of Muzelmannen (zo noemt men de Mohammedanen) ook twee partijen de Sunnieten en de Schiïden. Voor de eerstgenoemden is de koran plus de traditie van de drie genoemde kaliefen geloofsbron, voor de laatsten alleen de koran.

Twee veroveringstochten zijn door hen gemaakt. Het lag voor de hand, dat zij de twee overgangen naar Europa, de Bosporus en de zuilen van Herkules (= de straat van Gibraltar) zouden over-en langs' gaan. Inderdaad is dit geschied.

In het O. werden Syrië, Palestina, Egypte en Perzië met de resp. hoofdsteden veroverd; in het Z. en Z.W. Noord-Afrika en Spanje.

In 711 trok Gibal al Tarik de naar hem genoemde straat over, veroverde Spanje en maakte zo een eind aan het Westgothenrijk.

Uiterst gevaarlijk werd het voor de westerse Christenheid, toen zij in 732 de Pyreneën overtrokken en tot in Midden-Frankrijk doordrongen. Gelukkig heeft Karel Martel hen kunnen verslaan en over de Pyreneën teruggeworpen.

Het moorse rijk in Spanje hield pas op te bestaan in 1492 (val van Granada.) Het moet tot hun eer gezegd worden, dat de Moren Spanje tot grote welvaart brachten. Prachtig is hun bouwstijl. Een heerlijk specimen daarvan is het Alhambra te Granada. Men zie er een afbeelding van, liefst een gekleurde.

Successievelijk werden zij uit Europa verdreven, maar Syrië, Egypte en Noord-Afrika bleven in hun macht.

Eén ding is hun toen niet gelukt: Constantinopel te veroveren. Wel hebben zij het tot tweemaal beproefd, maar de keizer van het byzantijnse rijk, Leo III de Isauriër, wist hen over de Bosporus terug te werpen:

Dat zij niettemin een dreiging voor Europa hieven, laat zich gemakkelijk begrijpen.

Voor de aziatische kerk was hun overheersing vreselijk. De drie patriarchen van Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië zaten geheel in hun macht. De Christenen werden nog wel geduld, maar men liet hen een hoofdgeld betalen.

Velen gingen uit mensenvrees en om des voordeels wille zelfs tot de Islam over.

Neen, de kerk daarginds bood geen verheffend beeld.

Merkwaardig, dat de nestoriaanse kerk in Perzië door de veroveraars werd ontzien. Dit was vooral van belang voor de wetenschap. Zo bleven heel wat klassieke werken onder hun hoede bewaard.

De volledige werken van Aristoteles heeft het Westen later via de Arabieren ontvangen en deze werken hebben, zowel in de Middeleeuwen als later veel invloed uitgeoefend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.