+ Meer informatie

Een feestelijke dag

2 minuten leestijd

Op vrijdag 6 februari j.l. was het een blijde dag voor onze collega Annie van Oostrum. Aan het begin van de middag arriveerde ze met Peter van Duivendijk op het mooie landgoed van kasteel 'De Haar' te Haarzuilens. Eén van de zalen van het kasteel was voor de gelegenheid geschikt gemaakt als trouwzaal. Met wederzijdse families en vrienden waren we er getuige van dat Peter en Annie elkaar hun 'ja-woord' gaven.

Een uur later kwamen we bijeen in de Westerkerk van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht voor een dienst waarin ds. A. B. van der Heiden voorging. Ds. Van der Heiden had als tekst Exodus 33:15 gekozen: Toen zeide hij tot Hem: ndien uw Aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken". De predikant wees er op dat dit gebed van Mozes een gepaste bede is aan het begin van een huwelijksweg. Wat is de Heere oneindig goed dat Hij jullie bijeen bracht. Dat Hij ondanks de zondeval het huwelijk als een schat bewaard heeft. Daarom mogen jullie vanmiddag in Gods huis zijn om een zegen te vragen over jullie huwelijk. En dan vraagt de Heere: ou Mijn Aangezicht moeten meegaan? Hij zegt daarom mee: oet ik dicht bij jullie zijn? jullie in alles leiden? Hoe kan de Heere dat vragen aan een schuldig, verloren mensenkind?

Met deze vraag moeten we naar Golgotha. Daar heeft Jezus de wil van Zijn hemelse Vader volkomen genoeg gedaan. Daarom kan de Heere met onwilligen en schuldigen te doen hebben. Laat het jullie huwelijksgebed zijn: aat uw Aangezicht, om Jezus' wil, niet van ons wijken, 't Was een indringende boodschap die aan het jonge bruidspaar werd meegegeven. Graag wil ik namens bestuur, collega's en alle jeugdwerkvrienden, ook langs deze weg Annie en Peter van harte feliciteren. We wensen jullie de zegen van de HEERE toe, die maakt rijk en Hij voegt er geen smart bij (Spreuken 10:22).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.