+ Meer informatie

Varkensprijzen klein tikje iioger

4 minuten leestijd

De Coveco heeft op 8 juli de uitbetalingsprijzen aan de mesters voor de In de week tot 8 juli reeds overgenomen slachtvarkens ten opzichte van de voorgaande week met 5 cent verhoogd. Uitgegaan wordt van een prijs van ƒ3,79 per kg voor geslachte varkens van 75/90 kg, kl. E, inclusief de kosten van transport en commissie.

Eerder die week, namelijk op 6 juli hadden drie inkooporganisaties hun prijzen voor de lopende week niet gewijzigd. Dat betekent dat de NCB uitgaat van een prijs van ƒ3,75 en de VAKO en de HOVA van ƒ 3,70 per kg voor geslachte varkens kl. E, op basis van af-mesterij. Bij de HOVA geldt deze prijs voor varkens van 75/92 kg, bij de NCB en de VAKO voor varkens van 70/90 kg. Voor andere kwaliteiten en gewichten gelden de gebruikelijke kortingen. Bonussen en toeslagen e.d. zijn buiten beschouwing gebleven bij bovengenoemde prijzen.

In de week'tot 2 juli werden ongeveer 209.000 varkens geslacht, dat is 12.000 minder dan voorgaande week. Uitgevoerd werden in de week tot 8 juli niet minder dan 28.333 levende en 52.283 geslachte varkens, alle naar Duitsland, Frankrijk en Italië. Aan varkensvlees in stukken werd 2027 ton uitgevoerd, waarvan 1233 ton naar Italië. Voorts ging 529 ton buikspek de grens over, alsmede 62 ton rugspek en 202 ton bacon.

In het binnenland bleven de groothandelsprijzen voor varkensvlees nagenoeg gelijk, afgezien van een duidelijke prijsstijging voor karbonades. De Duitse markt was willig en men noteerde daar voor de halve varkens aanvankelijk vrij hoge prijzen, die echter aan het einde van de week weer wat afbrokkelden. De situatie is, door de beginnende en begonnen vakanties wat onzeker en onoverzichtelijk.

Runderen/kalveren

In de Gemeenschap alsook in Nederland waren de referentieprijzen voor slachtrunderen en kalveren lager dan voorgaande week. De aanvoeren waren niet zeer groot en de algemene idee is dat de warmte het verbruik drukt. Merkwaardig is dat in Frankrijk de referentieprijs wat hoger was dan voorgaande week. In de week tot 6 juli waren de gemiddelde marktprijzen de volgende, op basis van geslacht gewicht: koeien Ie kw. ƒ 6,20-7,70; 2e kw. ƒ 5,40-6,60; 3è kw. ƒ 4.70-5,90; worstkoeien ƒ 3,30-5,90; stieren Ie kw. ƒ 5,80-7,55; 2e kw. ƒ 6,20-7.10.

Voor gebruiksvee was de markt ongeveer prijshoudend, zij het op de verschillende marktplaatsen wat uiteenlopend. Ondanks kleiner aanvoer voor nuchtere kalveren liepen de prijzen terug. Besteed werd voor zwartbonten ƒ100 tot ƒ450 en voor roodbonten ƒ 235 tot 530 per stuk. Voor de gemeste kalveren waren de extra kwaliteiten nog redelijk goed prijshoudend, wat bepaald niet gold voor de mindere kwaliteiten. Er komt nog steeds veel rundvlees binnen voor de interventie. In de week tot 8 juli stond tegenover een uitvoer van 402 ton rundvlees een invoer van 1133 ton. Aan kalfsvlees werd 1759 ton uitgevoerd. Voorts werden 1756 mestkalveren uitgevoerd naar Italië, 289 naar Frankrijk en 591 naar Duitsland, waarheen ook nog 100 nuchtere kalveren werden uitgevoerd. Uit Engeland kwamen 471 mestkalveren binnen.

Wolvee

De markt in wolvee was ruim voorzien. Een goede vraag naar zuiglammeren en een vlotte handel in weide- , lammeren ging gepaard met een wat matiger stemming voor schapen.

Voor de 4 weken tot U juni was de waarde van de kaassmelk ƒ 50,73 vergeleken met ƒ49,83 voor de 4 weken tot 14 mei, terwijl de waarde van de overige industriemelk ƒ52,94 was (52,24), alles op basis van melk met 3,7% vet. Het verschil is wel wat kleiner, geworden. De voorraadspositie wordt algemeen gunstig genoemd met 51.191 ton per 11 juni tegen 52.973 ton vorig jaar.

De melkproduktie blijft nog wat achter bij vorig jaar, afgaande op de cijfers van aflevering aan fabrieken, die in de week tot 25 juni 1% bij vorig jaar achtergebleven. Vorig jaar was de daling in de melkaflevering in de overeenkomstige week aanmerkelijk groter dan dit jaar, nu slechts 780 ton minder werd afgeleverd dan in de week tot 18 juni.

De botervoorraden nemen stug toe, waarbij de interventievoorraden vooralsnog gelijk blijven. Opmerkelijk is ook de vrij gunstige situatie in de sektor condens, waarvan tot nu toe de produktie 5% groter was dan vorig jaar.

Produktiecijfers Kaas CBS-tons; velvet 40 +; boter; 19-25 juni 1977 5729 2225 4540; 20-26 juni 1976 5208 2165 5248; + 10% 43% -13%.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.