+ Meer informatie

TERUGKEER NAAR HET HEIDENDOM

3 minuten leestijd

Een duidelijke meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich gisteren uitgesproken voor het abortusvoorstel van liberalen en socialisten. Slechts een stuk of zes leden van de niet-confessionele kamermeerderheid achtten dit voorstel onverenigbaar met hun geweten en stemden tegen. De VVD-fractie stemde (tegen de verwachtingen in) in haar geheel voor.

Zo heeft het onze volksvertegenwoordiging goedgedacht om een wet aan te nemen ter legalisering van het doden van ongewenste kinderen. Dat is in de geschiedenis niets nieuws. In de oudheid kenden vele volken, onder andere de Kanaänieten, de kinderoffers. In Mozes' tijd gaf de Egyptische farao bevel dat de pasgeboren kinderen der Israëlieten gedood moesten worden. Bekend is ook de geschiedenis van de kindermoord in Bethlehem. Het verschijnsel van de kunstmatige abortus was ook in het verleden bekend, zij het dat men nog niet de beschikking had over de moderne geperfectioneerde medische technieken. Er is ook wat dat betreft niets nieuws onder de zon.

Maar het is en blijft natuurlijk wel een heel verschrikkelijke zaak. Een land dat zo handelt, roept de oordelen Gods over zich in. Ons volk zondigt ook in dezen niet ongewaarschuwd.

Met de komst van het christendom werd de strijd tegen deze heidense praktijken aangebonden. De eerste christenen in het Romeinse rijk onderscheidden zich ook op deze punten van hun heidense omgeving. Zij pleegden geen abortus. Dit verbod van abortus-provocatus werd later ook in de wetgeving van de christelijke naties vastgelegd. Thans keren wij weer terug naar het heidendom. Dat is de essentie van het gebeuren dezer dagen. Uiteraard heeft het liberaal-socialistische voorstel met de overwinning van gisteren, de eindstreep nog niet gehaald. De Senaat moet er ook nog over oordelen en de minister van Justitie moet bereid zijn er zijn handtekening onder te zetten.

Het is zeer twijfelachtig of Van Agt wel bereid is dit wetsontwerp te contrasigneren. Maar dat behoeft voor Lamberts-Roethof c.s. geen onoverkomelijk probleem te zijn. Als zij het met de verdere behandeling van hun voorstel kalm aan doen, dan is er tegen die tijd wel een nieuw kabinet opgetreden met een nieuwe minister van Justitie die een ruimer geweten heeft dan zijn voorganger.

Op die manier zal — naar wij moeten vrezen — dit schandelijke wetsontwerp toch tot wet verheven kunnen worden. Oneindig hoger en belangrijker dan de wetten van het koninkrijk der Nederlanden zijn echter de wetten van het Koninkrijk Gods. Die wetten zijn rechtvaardig, wijs en goed. Die van ons land zijn steeds meer onrechtvaardig, dwaas en slecht. Want dan zegt immers de Schrift: „ze hebben des Heeren Woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.