+ Meer informatie

's Gravenmoer zit met dure plannen

Fouten stedebouwkundige

2 minuten leestijd

's GRAVENMOER — Voor het maken van de bestemmingsplannen Kom en Buitengebied was de raad van 's Gravenmoer maandagavond bereid 30.000 gulden extra op tafel te leggen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Want zowel van de zijde van Gemeentebelangen als van de kant van hei CDA vond men dat er nu maar eens een eind moet komen aan het telkens weer beschikbaar stellen van kredieten.

„Dit is al de zesde keer dat er een bedrag extra moet worden uitgetrokken", zei de heer G. Verhagen (CDA). „Totaal heeft 's Gravenmoer voor het ontwerpen van de plannen Kom en Buitengebied reeds 153.000 gulden uitgegeven. Een formidabele som. Er zijn tekeningen gemaakt die helemaal fout waren. Over tien jaar moeten weer nieuwe bestenmiingsplannen worden gemaakt. Op deze manier gaat dat tonnen geld kosten".

Ook mevrouw L. Brevet (Gemeentebelangen) was van oordeel dat hetjontr werpen van beide bestemmingsplannen beslist niet nog duurder mag worden. Zij vroeg zich af of het zo langzamerhand geen tijd wordt met een ander stedebouwkundig bureau in zee te gaah. ' Wethouder A. de Geuls (CDA) verzekerde dat het college de bestemmingsplannen heeft vergeleken met die van andere gemeenten. En de conclusie was dat die van 's Gravenmoer niet méér geld vergen, al gaf hij toe dat er bij het ontwerpen van de plannen fouten zijn gemaakt. Ook was hij het met de raad eens dat een stedebouwkundig bureau waar 's Gravenmoer nu eenmaal op aangewezen is omdat het zelf niet over de deskundigen beschikt - schrikba^ rend veel kost.

Overschakelen op een ander bureau kan naar het oordeel van de wethouder alleen als er een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld wordt. Hij kon de raad niet de verzekering geven dat het bij die 153.000 gulden blijft.

Zeven toH

De raad ging akkoord met het voorstel 20.000 gulden beschikbaar te stellen om de bouw voor te bereiden van een gymnastieklokaal. Het gebouw komt bij de tennisbanen en is tevens bestemd voor de tennisvereniging. De kosten worden op 700.000 gulden geraamd.

De heer C. Pijper (CDA) en mevrouw L. Brevet (Gemeentebelangen) vroegen b en w met betere exploitatiecijfers té komen. Pijper rekende het college voor dat de hoge kosten de gemeente in de problemen kan brengen, vooral omdat er straks 20 mille minder uitgekeerd wordt door het gemeentefonds. Hij vond het niet juist als de burgers dan het gelag moeten betalen door de belasting op onroerend goed te verhogen. En mevrouw Brevet merkte op: „Is het eerlijk tegenover de burgerij een gebouw neer te zetten dat niet exploitabel is?"

Burgemeester F. Mostert zette uiteen dat de gemeente een behoorlijk reservefonds heeft. Financiële problemen zullen zich in 1981 niet voordoen. Hij zei de indruk te hebben dat de 's Gravenmoerders graag bereid zijn offers te brengen, want de gemeente heeft een gymnastiekgebouw heel hard nodig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.