+ Meer informatie

Scherpe reacties op lozingsplan Bayer

Bedrijf wil afval kwijt in Rijn

3 minuten leestijd

3EN HAAG — Nederlandse milieu-organisaties )ben woensdag verontwaardigd gereageerd op de nnen van het Westduitse chemieconcern Bayer in t^erkusen zijn afval op de Rijn te lozen. Het bedrijf, jaarlijks 250.000 ton chemisch afval op 40 kilomeuit de Nederlandse kust op de Noordzee loost, wil de recente acties tegen deze lozingen een vergung van de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor lozing de Rijn. De milieu-organisaties zien de vergunninmvraag van Bayer als een schandalig dreigement, verklaarden zij woensdag.

Stichting natuur en milieu liet ns namens de werligroep NoordGreen Peace en de Stichting rein^r wéten dat zij zich verzetten tegen elke lozing van chemisch afval door Bayer, omdat de geloosde stoffen voorkomen op de lijst van zwarte (gevaarlijke) stoffen.

De lozing van deze stoffen is overeenkomstig de internationale verdragen van Oslo en Londen sinds het begin van de jaren zeventig verboden. Ook het chemisch verdrag van de Rijnoeverstaten, det in 1976 werd ondertekend, verbiedt de lozing van zwartelijst-stoffen.

De milieu-organisaties menen dat Bayer zich dient te houden aan de internationale overeenkomsten. Hierdoor wordt het voor het chemisch concern onmogelijk de afvalstoffen zowel op zee als in De Rijn te lozen. Het bedrijf moet zijn afvalproblemen aan de bron oplossen door wijziging van het produktieproces en zuivering, zo menen de organisaties.

De Stichting natuur en milieu tekende op 25 april bij de Raad van state beroep aan tegen de beschikking van de ministers Tuynman van Verkeer en Waterstaat en Ginjaar van Milieuhygiëne, waarbij Bayer werd toegestaan nog twee jaar lang giftige stoffen op de Noordzee te lozen. Tevens vroeg de stichting om onmiddellijke vernietiging van de overeenkomst. De raad van State zal het beroep 24 juni behandelen.

Verstoring

Het Westduitse concern loost het chemische afval al sinds 1969. Sinds de inwerkingt eding van de Nederlandse Wet verontreiniging oppervlaktewater gaven de ministers een ontheffing aan Bayer, omdat het bedrijf geen mogelijkheid zag op andere wijze van het afval af te komen. Evenmin was het mogelijk de produktie van afvalstoffen te verminderen.

In een inmiddels gewijzigde beschikking van de ministers moet het concern uiterlijk maart volgend jaar met andere maatregelen komen ter beperking van de lozing. Daarna krijgt Bayer nog een jaar de tijd de nieuwe verwerkingsmethode toe te passen. Federatie van visserijvereniging protesteerde begin mei tegen de lozing visserijverenigingen Bayer op zee. Zij vreesde een verstoring van het biologisch evenwicht in de Noordzee die een ernstige verstoring van de visstand tot gevolg kan hebben.

Dreigement

Twee weken geleden blokkeerde de milieu-organisatie Green Peace enkele dagen twee schepen, die het afval van Bayer via de Rijn naar zee brachten. Dit gebeurde in de Waalhaven van Rotterdam. Toen het concern een kort geding tegen Greenpeace aanspande werd de actie beëindigd. Bayer had een bedrag jgreen Peace 79,4Noordrijnland-Westfalen 250.000 gulden geëist voor elke keer dat een afvalschip zou worden belemmerd in zijn tocht naar de Noordzee.

De Stichting natuur en milieu en de andere organisaties ve denken Bayer er nu van dat het Nederland onder druk wil zetten om de lozing op zee toch toe te staan. De minister van Landbouw van Noordrijn-Westfalen, Hans Otto Baumer, die tevens voor milieuzaken verantwoordelijk is, heeft laten weten niets te voelen voor een vergunning voor lozing op deRijn. Bayer dreigt dat bij weigering van de toestemming 4.000 arbeidsplaatsen gevaar lopen.

Drinkwater

Ook de Westduitse natuurbeschermingsorganisatie „Deutsche Naturschutzring" heeft woensdag in Bonn ,,ten scherpste" het voornemen van Bayer in Leverkusen veroordeeld eventueel 250.000 ton met water vermengd zwavelzuur in de Rijn te lozen, als ht storten van dit afvalprodukt in de Noordzee door de Nederlandse regering wordt verboden. De organisatie stelt, dat het verdunde hoeveelheden uiterst giftige "zwdre metalen, zoals cadiura, .lopd| en chroom bevat, die hoewel gering toch voldoende zijn om de drinkwatervoorziening uit de rivier in gevaar te brengen. Zij verlangt van de rege ing van de Westduitse deelstaten Noordrijnland-Westfelen en het ministerie van Milieuzaken in WestBerlijn, dat Bayer geen vergunning wordt gegeven voor het lozen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.