+ Meer informatie

Simons: Ik voer geen brandblusbeleid

Staatssecretaris ziet niets in blauwdrukconstructies waarin alles vastligt

3 minuten leestijd

ROTTERDAM - „Een precieze blauwdruk geven van de gezondheidszorg over vijf jaar kan ik niet. Ik geloof ook niet in technische blauwdrukconstructies waarin tot in detail is geregeld hoe de zorg er dan uit moet zien. Waar het om gaat, is de visie over welke kani het op moet met de gezondheidszorg"^.

zondheidszorg vaak op dezelfde lijn zitten als het gaat om een analyse van de huidige problemen, maar dat het intngerend is om te merken dat de belangen-organisaties vervolgens toch hun eigen oplossing kiezen. „Iedereen heeft de neiging om te zeggen: Het moet die kant uit, maar ik moet niet de eerste zijn die er wat van merkt", aldus een vermanende Simons.

Nogal wat kritiek op het plan-Simons kwam onder meer van W. Schellekens, directeur medische zaken van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Hij zei dat veel beleidsvoornemens in Simons' nota zijn gebaseerd op meer of minder aannemelijke hypothesen, die nog onvoldoende zijn getoetst. „De nota ademt de sfeer van goed bedoelde inspanning, met de hoop op een goede afloop", Schellekens voorziet conflicten als bij de normuitkeringen (uit de centrale kas) aan de verzekeraars geen rekening wordt gehouden met veranderingen in vraag en aanbod. Hij zei ook dat „de politiek" uiteindelijk grenzen zal moeten stellen aan de rechten van de verzekerden als de budgetten niet omhoog kunnen.

Patiënten .
zal blijken te bestaan. Hieronder versta ik zorgonderdelen waarvoor bepaalde groepen patiënten wegens hun gezondheidstoestand absoluut genoodzaakt zijn zich te verzekeren".

De LPCP-voorzitter maakt zich zorgen over de vrijheid die de verzekeraars krijgen bij de nadere mvulling van het basispakket, het vaststellen van de nominale premie en -onder bepaalde voorwaarden- vaneen eigen bijdrage.

Koster vreest dat toch weer risicoselectie in de hand wordt gewerkt doordat het mogelijk blijft dat verzekeraars pakketten samenstellen met een lage nominale premie, die uitsluitend aantrekkelijk zijn voor jonge gezonde mensen.

Ze claimt een onafhankelijke rol voor patiënten en consumenten op regionaal niveau. Volgens haar kan niet worden volstaan met het opnemen van verzekerden in de besturen van de verzekeraars.

De huisartsen hebben al een plan uitgewerkt voor de individuele overeenkomsten die in het kader van een landelijke raamovereenkomst met de zorgverzekeraars zouden moeten worden afgesloten, zo bleek uit een inleiding van directeur drs. C. Laffrée van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hij was overigens wegens ziekte niet zelf aanwezig. Zijn rede werd uitgesproken door de LHV-jurist mr. J. C. de Hoog,

Als straks het huidige vestigingsbeleid voor huisartsenbeleid op de helling gaat. moeten in de optiek van de huisartsenvereniging op regionaal niveau tussen huisartsen en zorgverzekeraars afspraken worden gemaakt over spreiding, aantallen en kwalificaties van huisartsen. „In overleg" met patiënten, we denken daarbij aan regionale patiënten/consumentenplatforms, kunnen verzekeraars en huisartsen een regiovisie ontwikkelen die als uitgangspunt geldt voor de profielschets van nieuwe huisartsen, aldus Laffrée. Daarbij kan volgens hem dan ook de aard van de geleverde zorg (allopathisch of homeopathisch) ter sprake komen. De LHV gaat voor de toekomst uit van praktijken met een grootte van minstens 800 en maximaal 2750 patiënten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.