+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

3 minuten leestijd

EN HET WOORD GODS WIES … .

Dit is de titel van een werkje van bijna 90 bladzijden, dat door de stichting Spaanse Evangelische Zending is uitgegeven ter herdenking van 25 jaar evangelisatiearbeid in Spanje door deze stichting.

De secretaris van het bestuur schreef ons o.a. het volgende:

„We hebben als bestuur getracht in dit boekje duidelijk te doen uitkomen wat de SEZ is en wil doen, n.l. de leer der Schriften verkondigen in Spanje en de Spaans sprekende wereld. Beurtelings komen daarbij Spanjaarden en Nederlanders aan het woord. De inhoud is gevariëerd gehouden: naast sterk persoonlijk getinte bijdragen zijn er ook artikelen welke bepaalde aspekten van de geschiedenis van de Reformatorische Christenen in Spanje belichten. We menen er goed aan te doen met dit boekje nog meer dan voorheen naar buiten te treden, niet uit een oogpunt van ,reklame”, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat velen die van harte instemmen met onze doelstellingen daarmede niet of niet voldoende bekend zijn.”

Volledighedshalve nemen we hier de inhoudsopgave van het jubileumboekje over: Ten geleide door Ds. Tj. de Jong, De Maria-verering in de R.K. kerk door Ds. M. C. Tanis, Terugblik door Ds. Mario Cignoni Penella te Barcelona, Persoonlijk getuigenis en levensloop door evangelist Valentin Munoz Maillo te Madrid, Verslag van de reis naar Spanje in april-mei 1973 door H. J. Verdonk en F. van Holten, Vrijheid van godsdienst en verdraagzaamheid in de Spaanse grondwet door F. van Holten, Bijbelvertalingen in de Spaanse taal van de middeleeuwen tot op heden door F. van Holten, Bijdrage van Ds. Adolfo de Silva, Baptistenpredikant te Alcoy, Meditatie door Ds. C. Hegeman en Bestuurssamenstelling.

De stichting verricht belangrijke arbeid, die niet ongezegend blijft. Prof. Wisse gaf indertijd de stoot tot oprichting. Zijn naam komt telkens in het boekje voor. We missen echter een artikel van zijn hand. Was het niet mogelijk geweest een Paasboodschap van prof. Wisse op te nemen? Dat zou velen goed gedaan hebben en de inhoud van het boekje verrijkt hebben.

De stichting staat op reformatorische grondslag. Daarom moet zij kunnen rekenen op onze medewerking, gaven en gebed.

Men zie in het bezit van dit keurig uitgegeven werkje te komen. Het is te verkrijgen bij het Algemeen secretariaat Stichting Spaanse Evangelische Zending, per adres H. J. Verdonk, Smachtkamp 63, Opheusden, telefoon 08887 - 1394. De stichting geeft een maandblad uit, dat ƒ 7,— per jaar kost.

Het boekje kost ƒ 7,—; voor lezers van het maandblad „De Zendingsbode” is de prijs ƒ 3,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.