+ Meer informatie

Veenendaal en Rhenen op goede spoor

Minister Tuijnman stelt zaterdag 30 mei de spoorlijn in gebruik

6 minuten leestijd

VEENENDAAL — De officiële ingebruiicstelling van de Veenendaallijn (of Grebbelijn) op zaterdag 30 mei a.s. (9.50 uur op station Veenendaal-Centrum) door minister ir. D. S. Tuijnman van Verkeer en Waterstaat nadert spoorslags. De dienstregeling zal al op dezelfde dag ingaan en niet - zoals eerder het plan was - op 31 mei. Er wordt nu de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen van allerlei festiviteiten. De straatmakers leggen de laatste stenen op hun plaats. De NSbewakingsdienst houdt nu nog een oogje in het zeil, totdat de stations bemand zullen zijn.

.{van een onzer verslaggevers)

De inwoners van Veenendaal en Rhenen hebben van de Nederlandse Spoorwegen uitvoerige' informatie ontvangen over de nieuwe spoorhjn en alles wat daarmee verband houdt. Er zijn ook gratis dagretours verstrekt. Dit alles onder het motto: „Snel weg naar Utrecht". Aan de gereactiveerde spoorlijn wordt veel publiciteit gegeven in dagbladen en huis-aan-huisbladen in de regio. Een amateur-historicus is in het spoorverleden gedoken. Hij raakte het spoor niet bijster, maar kwam met een schat aan gegevens, die aan de openbaarheid werden prijsgegeven. De Veenendaalse middenstand laat zich ook niet onbetuigd: Wie van „veilig, vlug en voordelig" winkelen houdt, zit in Veenendaal op 't goede spoor". Een reisbureau adverteert: „Met de trein door heel Europa. Nu vanaf Veenendaal".

NS-primeur

Reeds op 15 maart 1845 stopten er reizigerstreinen van en naar Amsterdam aan de halte Veenendaal/De Klomp aan de toenmalige Rhijnspoorweg. Op 17 februari 1886 werd de spoorlijn Amersfoort-WoudenbergVeenendaal-Rhenen-Kesteren geopend. Deze spoorweg was van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Een gedeelte van deze spoorlijn, namelijk van de buurtschap De Haar tot Rhenen, is nu gereactiveerd, nadat in 1945 het personenvervoer kwam stil te liggen en in 1977 een einde kwam aan het goederenvervoer. Hier is sprake van een NS-primeur: nog niet eerder werd een vooroorlogse railverbinding nieuw leven ingeblazen. De ingebruikstelling van de Veenendaallijn was gepland op 27 mei 1979. Er is echter een vertraging van twee jaar opgetreden, doordat er nogal wat bezwaren tegen de reactivering bestonden, onder meer van de kant van de bevolking van de buurtschap Overberg. De NS verwacht dat per werkdag mag worden gerekend op 1900 in- en uitstappende reizigers in Rhenen, terwijl het aantal voor Veenendaal wordt geschat op 5800. Voor het station Veenendaal/De Klomp (dat nogal ver van het Veenendaals centrum ligt) verwacht de NS een daling van het aantal reizigers van 1800 naar 1100.

Rhenen en Utrecht worden gescheiden door 42 spoorkilometers. Daarvan moesten er maar 14 nieuw worden gelegd. De reactivering heeft ongeveer 56 miljoen gulden gekost. Dit bedrag is in vergelijking met andere nieuwbouwlijnen van de NS relatief laag. Door hergebruik van de bestaande aardebaan van de spoorweg konden de aanlegkosten aanzienlijk worden gedrukt.

Dubbel- en enkekpoor

Voorafgaande aan de officiële ingebruikstelling was er onlangs een persvoorbezichtiging van de Veenendaallijn. De rit Utrecht-Rhenen vice versa werd gereden met een bekende gele NStrein. De eerste 28 kilometers van de spoorlijn Utrecht-Veenendaal-Rhenen vallen samen met de spoorlijn UtrechtArnhem v.v. Bij de buurtschap De Haar

Het station Rhenen is het eindstandpunt van de Veenendaallijn (of Grebbelijn!). Evenals het station Veenendaal-West is dit station een gedeelte van de dag bemand. takt de spoorbaan naar rechts af. Tijdens de stop waren we getuige van voorbereidingen van de sloop van de voormalige spoorbrug De Haar over de spoorlijn Utrecht-Arnhem v.v. Na deze afbraak zijn er voor de NS geen onderhoudskosten meer. Ingenieur H. Versnel, projectmanager van de Veenendaallijn, wijst erop dat het gebied grondbezit van de NS blijft. Hoewel het een spoorbestemming blijft houden ziet het er niet naar uit dat de spoorlijn Amersfoort-Woudenberg-Veenendaal-Rhenen in z'n geheel gereactiveerd zal worden. „De vervoersbehoefte is niet groot genoeg", aldus Versnel.

De treinen vanaf Rhenen-Veenendaal gaan via een grote verbindingsboog, een zogenaamde „fly-over", bij De Haar over de spoorbaan UtrechtArnhem v.v. om enkele honderden meters verder zich in die spoorweg te voegen. Beide sporen komen ter hoogte van Rijksweg A12 (E 36) bij elkaar en door twee enkelsporige bruggen wordt de drukke weg gekruist. Anders dan bij het vooroorlogse railbedrijf ligt er nu tot Veenendaal dubbelspoor. De acht kilometer tussen deze plaats en Rhenen bleven enkelspoor.

Overberg
De spoorbaan doorsnijdt de buurtschap Overberg. De rails liggen ongeveer 1 meter beneden het maaiveld. Behalve deze verlaagde spoorligging kregen de inwoners nog een geluidswal ter voorkoming van geluidshinder. Ir. Versnel merkt op dat er in Overberg geen halte is gekomen, omdat het aantal inen uitstappende reizigers (naar schatting 200-250 per dag) onvoldoende is

Het in een nieuwbouwwijk gelegen station Veenendaal-West heeft een onderdoorgang voor langzaam verkeer, die de verbinding vormt tussen de perrons. Een gedeelte van de dag is het station bemand. om die behoorlijk te kunnen exploiteren. Veel, vroeger onbewaakte, overwegen werden opgeheven en vervangen door tien Ahobs (Automatische halve overwegboom-installaties) en twee Aki's (Automatische knipperlicht-installaties). Door de bouw van een veetunneltje in Overberg kon eveneens een aantal particuliere overwegen worden opgeheven.

In de nieuwbouwwijk VeenendaalWest staat het eerste station. Een gedeelte van de dag is het bemand, evenals het plaatskaartenkantoor in Rhenen. Aanvankelijk was het de bedoeling hier plaatskaartenautomaten neer te zetten. Maar op het laatste moment is daar verandering in gekomen. De heer Versnel zegt daarover: „We hebben de reizigersnorm wat verlaagd. Er zijn nogal wat reizigers die „automatenschuw" zijn, vooral de oudere mensen. Een belangrijk voordeel van een bemand plaatskaartenkantoor is dat er een aanspreekbare NS-functionaris aanwezig is". Als de kantoren niet bemand zijn, kan het kaartje bij de conducteur gekocht worden. Bij station VeenendaalWest zorgt een tunnel voor langzaam verkeer voor de verbinding tussen de perrons. Daarnaast zijn er in Veenendaal nog twee onderdoorgangen.

Centrum

Bij het station Veenendaal-Centrum kan gebruik gemaakt worden van de bestaande overweg. Er is hier veel parkeerruimte voor auto's en fietsen. De drie bovenste etages van het moderne station zijn verhuurd aan de Leidsche Wolspinnerij NV (Neveda), die het hoofdkantoor van Leiden naar Veenendaal heeft verhuisd. Verder zal zich er nog een herenkapper vestigen. De plaatskaartenverkoop gebeurt langs elektronische weg. Door het indrukken van toetsen op een toetsenbord door een lokettiste verschijnen de gegevens op een monitor. Op een gegeven moment komt het kaartje te voorschijn. Een groot voordeel van dit systeem is dat abonnementen net zo snel als enkeltjes en retourtjes klaargemaakt kunnen worden. In het station van Rhenen is een gedenkplaat aangebracht „Ter gedachtenis aan hen die vielen 19401945". Via hellingbanen en trappen kan men op de weg komen, die onder meer leidt naar de Grebbeberg (met onder andere Ouwehands Dierenpark), die deze bereikbaarheid per trein aanwendt om meer toeristen te trekken. Vlak bij de halte is het café-restaurant „'t Viaduct".

Het moderne station Veenendaal-Centrum is in de plaats gekomen van het jaren geleden afgebroken oude stationsgebouw. De drie bovenste etages zijn als kantoorruimte verhuurd. Rechts op de begane grond vindt de elektronische plaatskaartenverkoop plaats.

Vanuit Wageningen is ooit de wens geuit om de spoorlijn tot deze plaats door te trekken, vooral voor het goederenvervoer. De NS heeft toen een brief geschreven, waarin men mededeelde dat men er geen brood in zag. De vervoersspanning is te gering, er zijn grote planologische problemen bij de tracéaanleg (Grebbeberg) en de kosten zijn relatief gezien enorm hoog. Door diverse instanties wordt nog beraadslaagd over de verdere beplanting rond de spoorbaan, het zogenaamde _ laj chapsplan. De treinen stoppen beh in Veenendaal en Rhenen ook in E bergen-Zeist. Op de vraag waaronf treinen niet in Maam en Bunnik s pen ('s ochtends met één uitzonder antwoordde ir. Versnel dat dit dienstregelingstechnisch oogpunt haalbaar is. De treincapaciteit op baanvak Utrecht-Arnhem v.v. en Ofi Utrechtse station zelf is daarvoo; hoog. De treindienst wordt uitgev( met de bekende gele treinen. De m male baanvaksnelheid is 100 kilom per uur. Tabel 36 is het nieuwe spi boekje laat zien dat er dagelijks even na 6.00 uur tot na middern; keuze is uit 36 treinen v.v. Elk half wordt er een brug geslagen tui Utrecht, Driebergen-Zeist, Veer daal en Rhenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.