+ Meer informatie

Weinberger tevreden over top in Rome

NAVO-partners positiever dan verwacht

2 minuten leestijd

BRUSSEL — De vergadering van de ministers van defensie van veertien NAVO-lidstaten, dinsdag en woensdag in het NAVO-hoofdlcwartier in Brussel, is geen confrontatie geweest tussen de Verenigde Staten en Europa.

Dit verklaarde de Nederlandse minister van defensie De Geus na afloop van de bijeenkomst. „Beide partijen hebben een duidelijk eigen geluid laten horen. De discussies waren soms pittig te noemen maar de halfjaarlijkse bijeenkomst heeft goede en constructieve resultaten opgeleverd."

In Brussel werd besloten dat de Europese NAVO-lidstaten in navolging van de Verenigde Staten, meer zullen uitgeven aan hun defensie. Er zal worden vastgehouden aan de zogenaamde drieprocentsnorm, die inhoudt dat de defensie-uitgaven jaarlijks reëel met drie procent zullen stijgen. Dit ondanks aanvankelijke bezwaren van Europese zijde. Ook zullen de uitgaven voor verbetering van de militaire infrastructuur in Europa, zoals de aanleg van wegen, vliegvelden en pijpleidingen omhooggaan.

Atmosfeer uitstekend

De Amerikaanse minister van defensie, Caspar Weinberger, toonde zich dan ook uiterst ingenomen met de resultaten. „De uitstekende atmosfeer tijdens de bijeenkomst zal er zeker toe leiden dat de aanwezige collega's hun regeringen zullen adviseren positief te handelen met betrekking tot defensieuitgaven.. Er zal meer en meer worCASPER WEINBERGER ...geweldig... den gedaan wat ook nodig is gezien de Sovjet-dreiging". VO, mr. Joseph Luns, was eveneens gelukkig met het bereikte resultaat van moeizame onderhandelingen! Hij was echter bezorgd over het uiteendrijven van de opvattingen van de Verenigde Staten en van Europ.a over het MiddenOosten. Dit zou ernstige gevolgen kunnen hebben, aldus Luns, „omdat ei- uiteindelijk slechts weinig landen bereid zijn een vredesregeling in het MiddenOosten te garanderen".

Wensen vervuld

Hij, evenals Weinberger, ging in op het gebruik van een interventiemacht van een NAVO-land buiten het eigenlijke verdragsgebied. Beiden benadrukten geen problemen te verwachten v als de Verenigde Staten bijvoorbeeld faciliteiten zou vragen aan bondgeno- " ten in het geval van een crisis. Europese NAVO-partners zouden erkennen dat ook hun veiligheid wordt bedreigd en landingsrechten en overvliegrechten garanderen.

Weinberger verklaarde dat vanuit, zijn standpunt bekeken Amerikaanse wensen vervuld waren. Het sombere beeld dat zijn deskundigen geschetst hadden aan de partners heeft succes gehad. Ook zou de invloed van de conferentie op de Sovjet-Unie nuttig zijn. „Als de besluiten van de vergadering worden uitgevoerd dan weet dat land dat de dagen over zijn dat zij acties in de wereld kunneif ondernemen zonder dat het westen met een gezamenlijk antwoord reageert".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.