+ Meer informatie

DE REDACTIE ONTVING

1 minuut leestijd

van Buijten en Schipperheijn, Amsterdam:

Dr. G. Hunteman, In den beginne de Waarheid, prijs f. 15,90.

Dr. F.A. Schaeffer, Hij is er en Hij spréékt, prijs f. 9,50.

Prof. Dr. W. Hendriksen, Uitzicht over de dood, prijs f. 17,50.

Ds. M.R. v.d. Berg, De brief aan de Colossenzen, prijs f. 9,50.

van Kok, Kampen:

Ds. M.J.C. Visser, Van Mattheus tot Openbaring, prijs f. 32,50.

Prof. Dr. J.P. Versteeg, Oog voor elkaar, prijs f. 18,90.

Ds. W.L. Tukker, De weg van het Woord, prijs f. 37,50.

Jan J. van Capelleveen, dr. LH. Enklaar, Dr. A. de Kuiper, Rob H. Matzken, Overleg Onderweg, prijs f. 8,50.

Prof. Dr. H. Jagersma, Geschiedenis van Israël in het oudtestamentische tijdvak, prijs f. 49,90.

van J.N. Voorhoeve, Den Haag:

Handboek voor de geschiedenis van het Christendom, f. 59,50.

Dr. W. Aalders, Wet, Tragedie, Evangelie, prijs f. 49,90.

van Stark, Texel:

Ds. A. Moerkerken, Genadeleven en genadeverbond, prijs f. 14,75.

van Wever, Franeker:

L. Praamsma, De kerk van alle tijden, deel I, voorintekenprijs f. 49,50; na verschijning van deel 4 f. 55,--.

Op verschillende van deze uitgaven komen we in de volgende nummers terug.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.