+ Meer informatie

Astmakliniek Davos wil meer patiënten

5 minuten leestijd

DAVOS — De ongeveer twee Jaar geleden van sluiting gevrijwaarde en inmiddels volledig gereorganiseerde Nederlandse astmakliniek in het Zwitserse Davos, kan op dit moment meer patiënten plaats bieden dan er worden „aangeboden".

Voorzitter van het interim-bestuur Jac. Alders, meent dat zelfs huisartsen en longartsen te onbekend zijn met de mogelijkheden van behandeling van ernstige astmapatiënten in het hooggebergte of wat te voorzichtig zijn met verwijzing. Sommigen, meent hij, denken zelfs dat de Nederlandse kliniek is gesloten. Ook, zo veronderstelt hij, kan een zekere huiver voor de nieuwe opzet van deze kliniek een oorzaak zijn, een huiver die het bestuur de komende jaren hoopt weg te nemen door meer bekendheid aan het werk van de kliniek te geven.

Na de „rel" in 1972 is men ongeveer anderhalf jaar geleden, na een grondige reorganisatie, weer gestart met 40 bedden, thans zijn er 50 bedden en in de toekomst moeten er 60 tot 70 bedden in het oude, grote gebouw komen, aldus de heer Alders.

Binnenkort wordt begonnen met een fasegewijze opknapbeurt en in een wat verder verwijderde toekomst — maar dat is een zaak voor het dit voorjaar te benoemen definitieve bestuur — zal volgens de heer Alders aan nieuwbouw moeten worden gedaan. Er is veel achterstallig onderhoud aan het gebouw en het is, ingesteld als het was op de behandeling van tuberculoselijders. te groot en eigenlijk ongeschikt voor een optimale behandeling naar moderne maatstaven van astmapatiënten.

In Davos staat niet alleen een Nederlandse kliniek voor lijders aan chronische ziekten van de ademhalingsorganen. In totaal zijn er in deze op meer dan 1500 meter hoogte in het Oost-Zwitserse kanton Graubunden gelegen kuur- en wintersportoord 10 ziekenhuizen, waaronder ook een Duitse kliniek en ziekenhuizen van bepaalde steden, zoals de grootste stad van Zwitserland, Zurich.

In de vorige eeuw is de heilzame werking van de lucht in het hooggebergte voor tuberculoselijders ontdekt doordat men opmerkte dat bewoners van hooggelegen gebieden, die in het laagland tuberculose hadden opgelopen, weer terug in hun woonplaats genazen of in een veel betere conditie kwamen. Dit had de ontwikkeling van Davos als kuuroord tot gevolg.

Astma

Nu door de ontwikkeling van effectieve geneesmiddelen tuberculose een niet veel meer voorkomende en goed te genezen ziekte is, zijn de ziekenhuizen in Davos zich gaan specialiseren op met name de behandeling van mensen met ziekten als astma. Ook liggen er in de bedden van deze ziekenhuizen mensen met andere chronische ziekten, mensen die herstellen van zware chirurgische ingrepen of van een hartaanval.

Men is in Davos ook gespecialiseerd in een optimale behandeling van opgelopen breuken, voornamelijk beenbreuken. In Davos is een instituut gevestigd dat zich met experi mentele chirurgie van botbreuken bezig houdt. De resultaten worden toegepast in diverse Zwitserse ziekenhmzen, de perfectionering van de zogenaamde interne fixatie van botbreuken, waarbij via een operatie een metalen plaat op het gebroken bot wordt geschroefd, is van Zwitserse origine. Het belangrijkste voordeel van deze behandeling is dat het been niet of veel korter in het gips hpeft. Nadeel van gipsverband is dat de beenspieren en gewrichten in ernstige mate verslappen en later weer moeten worden geactiveerd, waarvoor vaak intensieve fysiotherapie nodig is.

S amen werking:

De betekenis van Davos als medisch centrum gaat uit boven de behoeften van de in Davos wonende gemeenschap, een inwonertal van ruim 10.000 dat zomer en winter echter wel wordt aangevuld met vele duizenden toeristen. Tussen de tien ziekenhuizen is een samenwerking ontstaan die volgens een van de Zwitserse specialisten werd omschreven als alles bij elkaar de betekenis van een academisch ziekenhuis. Dat wordt door de heer J. A. Idenburg, directeur van de Nederlandse kliniek, als er naar dat kennelijke staaltje van „regionalisering in de gezondheidszorg" wordt geïnformeerd, echter sterk gerelativeerd.

De heer Idenburg erkent dat er vormen van samenwerking zijn, maar van een organisatorische eenheid is volgens hem bepaald geen sprake, ook al verzorgt de Nederlandse kliniek dan de longfunctie-onderzoeken voor het gehele gebied.

Kenmerkende voordelen van het klimaat, met name voor long- en luchtweglijders, in Davos zijn de afwezigheid van de luchtverontreiniging, de relatief droge lucht en daardoor de afwezigheid van mist en de afwezigheid van wat wordt genoemd huisstof, een verzamelnaam voor allerlei microscopisch kleine stofjes en levende organismen in de lucht die bij astmalijders allergische reacties veroorzaken. Daarnaast is in het algemeen het droge, schone en ook in de vrinter zeer zonnige klimaat gimstig voor de algemene conditie van zieken.

Nederlandse Astmalijders die naar Davos worden verwezen, knappen er dan ook bijna allemaal aanzienlijk van op. Voor kinderen is vooral van belang dat zij dan geen medicijnen meer hoeven te gebruiken. Medicijnen die als bijwerking hebben dat ze de normale groei remmen.

Onderwijs

In het Nederlandse sanatorium verblijven zowel kinderen en jongeren als mensen van wat meer gevorderde leeftijd. Kinderen en jongeren krijgen er ook onderwijs, het gewone leven gaat door. Omdat zij door hun chronisch ernstig ziek zijn in Nederland vaak ook psychische klachten vertonen en vaak erg afhankelijk van him omgeving zijn, wordt, zo vertellen de heren Idenburg en Alders, aan die problemen zeer veel aandacht besteed. Sinds de reorganisatie is deze ,integrale aanpak" van de ernstig zieke astmalijder standaard geworden, terwijl vroeger veel meer de nadruk werd gelegd op de behandeling van de astmatische aandoening. Een verschil in het karakter van de benadering die nog niet door iedere deskundige als beter wordt geaccepteerd, maar die volgens beiden essentieel is voor de nieuwe aanpak in dit sanatorium en die. tot betere resultaten leidt. De zelfstandigheid van de patiënten wordt er aanzienlijk mee bevorderd.

Zo moeten de patiënten zichzelf verzorgen en hun eigen kamer schoonhouden. Men wil in het sanatorium zo weinig mogelijk op een ziekenhuis lijken en zoveel mogelijk op een gemeenschap. De algemene conditie van de patiënten wordt op een zo hoog mogelijk peil gebracht door enerzijds het medicijngebruik zoveel mogeiyk te beperken en anderzijds zoveel mogelijk andere bezigheden te bevorderen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.