+ Meer informatie

Wisselstroom

4 minuten leestijd

Hallo allemaal,
"Jouw vragen" gaat over het zingen van opwekkingsliederen. Kunnen ze, omdat ze meestal letterlijk uit de Bijbel komen, gelijkgesteld worden aan de psalmen? In "Wat een baan" kun je kennis maken met het Centrum Vakopleiding Rijnmond, dat evenals 17 andere regionale Centra Vakopleiding in het land de taak heeft werkzoekenden om, her en bij te scholen. Ben je net werk aan het zoeken of heb je pas een baan, lees dan het stukje "Solliciteren"!

"Mag je opwekkingsliederen zingen?"
Wij, twee vriendinnen, zitten met een aantal vragen. Mag je opwekkingsliederen zingen ? De teksten komen namelijk meestal letterlijk uit de Bijbel, net als de psalmen. Nog een zelfde soort vraag: Iemand hoort op een houseparty een opivekkingslied en komt daardoor in aanraking met de Bijbel. Als hij hierdoor echt bekeerd wordt, zal hij dan opwekkingsliederen blijven zingen?

De Heere heeft vooral door middel van David veel psalmen gegeven. We mogen daarin de bijzondere voorzienigheid van de Heere zien. Vlak voordat de tempel door Salomo gebouwd zou worden, heeft de Heere ervoor gezorgd dat er in de openbare erediensten van die dagen ook zangstof zou zijn. Wij zijn momenteel in de psalmen aan het lezen. Het is indrukwekkend wat er in de psalmen allemaal bezongen wordt. Wij vinden alle omstandigheden van het christenleven daarin terug. We kennen de uitspraak dat we in de psalmen Gods kinderen in het hart zien. Bovenal is het opvallend dat er geen psalm is waarin niet het werk van de Heere Jezus Christus bezongen wordt. De psalmen zijn door Gods buitengewone leiding aan de eredienst gegeven met de bedoeling om ze te zingen. Zouden wij wijzer zijn dan de Heere?
Ik kom ook nooit zo onder de indruk van het argument dat we in de psalmen de Christus niet aan zouden treffen. Het is integendeel bijzonder opmerkelijk hoe we zingen van het volbrachte werk van Hem, van Zijn heerlijke overwinning op de geweldige macht van de dood en Zijn glorierijke hemelvaart. Jezus zei Zelf dat het hele Oude Testament van Hem vol is (Joh. 5:39). Dat geldt vooral voor de psalmen. Ik denk dat veel vraag naar gezangen samenhangt met het feit dat men de eenheid van Oude en Nieuwe Testament niet ziet. Eigenlijk is dat een baptistisch of een dopers standpunt, dat je in evangelische kringen aantreft.

Dun psalmboek
Als we nu uitgezongen zouden zijn in de psalmen, zou er nog iets voor te zeggen zijn om aan andere gezangen te gaan denken. Mijn ervaring leert echter dat dat allerminst het geval is. In de praktijk is ons psalmboek toch wel heel dun. En waarom? Er zijn in het hele boek der psalmen zoveel schatten aan te treffen. Ik kan ieder aanraden om bij iedere maaltijd als gezin een psalm te zingen.
Betekent mijn grote waardering voor de psalmen nu dat er geen andere goede liederen zijn? Allerminst. Denk aan "Een vaste burcht", "Eens was ik een vreemdeling", en "Vaste Rots van mijn behoud". Vooral in de Engelssprekende wereld zijn genoeg gereformeerde christenen die geen psalmen zingen. Belangrijk voor een gezang is wel dat je de inhoud kunt toetsen aan Gods Woord zelf Dus: berijming van schriftgedeelten. Door middel van het vrije lied zijn veel dwalingen van remonstrantse aard binnengeslopen.

Rijke traditie
Kan iemand door een opwekkingslied tot bekering komen? Jazeker, waarom niet? Zal hij dan opwekkingsliederen blijven zingen? Soms wel en soms niet. Gods kinderen zijn echt niet in één keer volmaakt. Ze moeten hun leven lang hun fouten leren inzien en zich beteren en bekeren. Het ene kind van God zal direct tot de psalmen gebracht worden en die zo hartelijk omhelzen dat hij of zij geen behoefte meer heeft aan andere liederen. De andere christen komt misschien wel nooit in aanraking met de psalmen of blijft naast de psalmen de opwekkingsliederen waarderen.
Al met al hebben wij een rijke traditie. Laten wij daar zuinig op zijn. Het is echter geen bewijs van het christen-zijn als je tradities verdedigt. Het is ook geen teken van het christen-zijn als je meent dat alles zonodig doorbroken moet worden. Laat het zo zijn in ons leven: „Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, en juichen van al Uw gerechtigheden" (Ps. 145:3).
Ds. W. van Vlastuin

Solliciteren
Iedere jongere moet er op een gegeven moment aan geloven: wil je een baan, dan moet je solliciteren. Gaat/ging dat je gemakkelijk af of zit/zat je op je brieven te zwoegen? Was één brief voldoende of ben je de tel zachtjesaan kwijtgeraakt? Of ben je zonder sollicitatiebrief in je baan gerold? Schrijf ons er eens over. Bellen mag natuurlijk ook.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.