+ Meer informatie

Snelle trekker voor vliegtuigen

2 minuten leestijd

AMSTERDAM — De prijzen lÉ van vliegtuigbrandstof zijn dermaKS te gestegen dat diverse luchtvaar:>il maatschappijen serieus overwegen 9ê hun vliegtuigen voortaan over grote P afstanden pp uitgestrekte luchtha"i vens te laten verplaatsen door midi2: del van trekkers in plaats van op : eigen kracht. Onder andere bij Air: bus Industrie, het Europese consortium van vliegtuigfabrieken, wordt ïil geëxperimenteerd met een trekker il die de vijftig km per uur kan halen. iÜ De trekkers die nu in gebruik zijn 11 rijden niet sneller dan tien km per Üi uur.

lil Bij Airbus Industrie heeft men §1 het landingsgestel van de Airbus Wi A30n vnnr^ipn v""' '\f nidige meetapparatuur om te weten te komen of het trekken met hoge snelheid schade kan veroorzaken. Er is een speciale snelle trkker voor gebouwd die een vliegtuig van 250 ton kan verplaatsen met een snelheid van maximakl vijftig km per uur. De eerste resultaten zijn gunstig. De proefnemingen zullen vermoedelijk nog een jaar duren. Onder andere Air France werkt eraan mee.

Naarmate het luchtverkeer toeneemt groeit de oppervlakte van de luchthavens en worden de afstanden die de vliegtuigen al dan niet op eigen kracht moeten afleggen, bijvoorbeeld van een terminal naar een ouderhoudshangar, groter. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen werd de laatste jaren aan taxiën de | voorkeur gegeven boven het trek-| ken met een snelheid van hooguit | tien kilometer per uur. Bij de hui-| dige branstofprijzen kost dat ech-| ter kapitalen. Vandaar de behoeftes aan trekkers die hogere snelheden kunnen halen. Terwijl ook het la-| waai een rol speelt.

Het systeem dat Airbus beproeft | zal voorlopig vermoedelijk alleen | worden gebruikt voor het verslepen | van vliegtuigen van een terminalf naar de plaats waar het onderhoud;;; heen moet en terug. Maar het is ze-» ker niet ondenkbaar dat later erf ook zal worden besloten vliegtuigen| van en naar de startbaan te slepen.| De kostenbesparing die dat ople-| vert wordt de moeite waard geacht. |

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.