+ Meer informatie

In memoriam Ds. A. Elshout

4 minuten leestijd

Zaterdagavond 10 augustus j.l. werden wij opgeschrikt door het overiijdensbericht van onze gehefde ambtsbroeder, ds. Arie Elshout, op de leeftijd van 68 jaar. Zeer plotseling werd hij uit het leven weggenomen, terwijl hij ten behoeve van de zending in Nigeria vertoefde. Gedurende vier weken zou hij daar werkzaam zijn. Hij was nog maar een enkele dag in Nigeria, toen de Heere Zijn dienstknecht afloste.

Allereerst gaan onze gedachten uit naar mevrouw Elshout, die om gezondheidsredenen niet meegegaan was naar het zendingsveld. Wat is het voor haar geweest, om dit bericht te moeten ontvangen, en om het te verwerken. De Heere ondersteune haar, alsmede haar kinderen en kleinkinderen, met Zijn genade en vertroostingen.

Wij denken aan de gemeente van Scheveningen, die zeer abrupt haar herder en leraar moet missen. Het woord uit Hebreeën 13:7 moge door hen en ons allen beoefend worden: edenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Wij denken aan onze gemeenten die andermaal een dienaar van het Woord moeten missen.

Ds. Arie Elshout werd geboren op 20 januari 1923 te Rotterdam. Zijn ouders waren aangesloten bij de Oud-Gereformeerde gemeenten. Later zijn zij lid geworden bij de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Centrum. Dat was de gemeente waarin de Heere hem als 18jarige te sterk werd. De Heere trok hem vanuit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Zelf woonde hij na zijn huwelijk in Rotterdam-Zuid, waar hij enkele maanden als diaken heeft gediend, omdat hij een attest verkreeg en daarna door het curatorium werd toegelaten tot de theologische school. De Heere maakte zijn geschonken beloften waar en hij heeft de gemeenten gediend vanaf 1955, toen hij als kandidaat tot de heilige dienst bevestigd werd tot predikant van de gemeente van Utrecht. Bijna 36 jaar heeft hij in de gemeenten het Woord mogen bedienen, zowel hier in Nederland als in Amerika. Na zijn eerste gemeente van Utrecht diende hij achtereenvolgens de gemeenten van Scheveningen, Artesia, Kalamazoo, Slikkerveer, Zoetermeer en (andermaal) Scheveningen. Hij was van 1979 tot 1980 eenjaar werkzaam op het zendingsveld van Nigeria.

Niet alleen heeft hij zijn krachten gegeven aan het gemeentelijke werk. Hij is verscheidene jaren deputaat van de zending geweest. Een aantal jaren is hij lid geweest van het bestuur van de jeugdbond, eerst als voorzitter van de sektie - 1-16 en daarna als voorzitter van het bondsbestuur. Niet onvermeld mag blijven dat hij ook lid was van de sektie psychiatrie van het deputaatschap Algemene Diakonale zaken.

Hij heeft de roeping die hij van de Heere ontvangen had, vervuld op geheel eigen wijze. Een oprechte wijze. De genade van God had hem oprecht gemaakt voor God en mensen. Zijn spreken in het persoonlijke gesprek was eerlijk en zuiver. Onze broeder is ingegaan in dat land waar al wat van de mens is achterblijft.

Alle tekortkomingen, zonden en on­ gerechtigheden zijn voorgoed voorbij. Daar mag hij de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid. Zijn weg is niet altijd een gemakkelijke geweest. En dan denk ik aan de periode in Amerika waar hij zich lange tijd onder medische behandeling moest stellen. Die periode is voor zijn persoonlijk leven niet ongezegend gebleven. Vanuit die ervaring zijn twee boeken door hem geschreven: Een helpende handen Nogmaals een helpende hand. Deze twee geschriften hebben in wijde omtrek veel zegen afgeworpen voor mensen in psychische en geestelijke noden. Naast deze boeken schreef hij nog: Doet dat tot Mijn gedachtenis. Verder verschenen er van zijn hand vele publikaties in diverse kerkelijke bladen.

Aan dit werkzame leven kwam een einde. God nam hem weg. De tijd was gekomen en de raad van God uitgediend. Ook deze arbeid zal niet ijdel zijn in de Heere. Vanuit dit sterven van ds. Elshout komt er een laatste roepstem van deze dienaar tot de gemeenten: ereidt uw huis, want gij zult sterven. Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid, en hun werken volgen met hen (Openb. 14:13).

Op het moment waarop ik dit schrijf, zijn er nog geen nadere gegevens te vermelden omtrent de dag en plaats van de teraardebestelling.

Moerkapelle,

ds. D. Rietdijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.