+ Meer informatie

bloedens toe geslagen. Mishandelingen en andere vormen tTu.vtelf'^r^nZZ.TpJ^nf^n

4 minuten leestijd

van geweld waren aan de orde van de dag. Dat heeft Annie Bijnoord, vertegenwoordigster van het Landelijk Steunount Zetten, gisteren tijdens een persconferentie verteld. ''" '"

Inmiddels is bij de hoofdofficier van Justitie in Zwolle aangifte gedaan tegen vier medewerkers van het opvanghuis. De betrokken medewerkers, overwegend unitleiders, worden beschuldigd van mishandeling en discriminatie. Tijdens de bijeenkomst gisteren legden ook leraar Rolf Vinke, die jaren vergeefs heeft geprobeerd de wantoestanden onder de aandacht te brengen, en de ondernemingsraad van De Dreef verklaringen af. de inrichting wordt gesubsidieerd) de klachten negeerde, besloot het LSZ „de verzamelde signalen" naar buiten te brengen. Daartoe werd contact gelegd met de AVRO, die na een eigen onderzoek tot de vervaardiging van de reportage kwam.

„De aangifte is gebaseerd op eigen onderzoek van het Landelijk Steunpunt Zetten (LSZ)", aldus Bijnoord. Het LSZ werd in mei 1990 op de hoogte gebracht, nadat Vinke in zijn t<^klas op de Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs in 1986 met een ex-pupil van De Dreef kennismaakte. Diens gruwelverhalen spoorden de leraar aan een en ander bij een reeks van officiële instanties aan te kaarten, echter zonder enig resultaat.

Bijnoord en het LSZ startten in september 1990 een onderzoek en „was meer dan geschokt over de ervaringen van de bewoners". Omdat zowel de directie van De Dreef als het ministerie van justitie (door wie AMSTERDAM Annie Bijnoord (m.), verklaarde gisteren dat zij aangifte heeft gedaan bij de hoofdofficier van Justitie in Zwolle tegen vier medewerkers van het opvangtehuis voor jongens. Links G. Kuiper, groepsleider en lid van de ondernemingsraad. Rechts D66-kamerlid Glastra van Loon. Foto ANP

De duurdere milieu-effectenrapportage (MER) en de voorlichting aan belanghebbenden veroorzaken de meerkosten. Voor PvdA'er F. van

reportage te maken en een eerste

LSZ leidden in mei
uitgevaardigd „slaverbod". Voor een paar werknemers was de stijgende spanning aanleiding om ontslag te nemen. Het aantal pupillen is de laatste maanden gedaald van 50 tot 28. Ziekmelding

De ondernemingsraad (OR) van De Dreef, die in januari van dit jaar werd opgericht en uit vijf personeelsleden bestaat, heeft zich vorige week collectief ziek gemeld. Een enkele „dissidente" groepsleider volgde dit voorbeeld. De OR kan zich absoluut niet verenigen met de ontkennende, onverschillige houding van de directie en de collega's die het werk voortzetten. Bovendien meent de OR dat het door de directie gevoerde financieel beleid het daglicht niet kan velen. Er zou zijn geknoeid met subsidiegelden en tot 1990 heeft er een „zwarte kas" bestaan, waarmee „grote bedragen" gemoeid waren. De OR heeft de Zwolse officier van Justitie gevraagd om een nader onderzoek.

Volgens de leden van de OR zijn de mishandelingen sinds jaar en dag in De Dreef aan de orde en is het geweld een essentieel onderdeel geworden van „het systeem". Dat de wantoestanden jaren hebben kunnen voortduren is te wijten aan het „regime" van de voormalig adjunct-directeur die begin dit jaar, toen de oprichting van de OR werd aangekondigd, ontslag nam. De man zou zijn personeel stelselmatig hebben geïntimideerd.

Groen Links eist van staatssecretaris Kosto van justitie omiddellijke maatregelen die elke kans op herhaling van mishandelingen in jeugdinternaat De Dreef te Wapenveld uitsluiten. Kamerlid Lankhorst wenste gisteren in schriftelijke vragen nadere informatie over de beschuldigingen. Het kamerlid kan zich niet voorstellen dat er nooit signalen van jongeren, artsen, personeelsleden of andere betrokkenen zijn geweest, waaruit kon worden opgemaakt dat er in het internaat iets aan de hand was. vrouw E. R. M. Meijer-Pietersen (CDA) verklaarde echter dat de instemming met het krediet niet betekent dat nu voor de DOP gekozen wordt. „Wij zijn alleen van mening dat als een meerderheid van de raad vindt dat de stortplaats er moet komen, dit op een zo goed mogelijke manier moet gebeuren".

Mostert was resoluter in zijn stellingname. „Ik stem alleen voor het krediet om een goede MER mogelijk te maken, zodat ik later tegen kan stemmen. Dit lijkt niet zuiver, maar het is juist om alles mee te laten wegen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.