+ Meer informatie

Diplomazwemmen

Voor de balie

4 minuten leestijd

Temidden van het gejoel en geschreeuw van de vijftig kinderen, die tegelijk hun zwemproef zouden afleggen voor het diploma, zochten de tientallen vaders en moeders een • mooi staanplaatsje langs de bassinrand. Ze zagen een half uurtje aan, hoe een zenuwachtige juffrouw de verkeerd ingevulde diploma's verscheurde en hoe een opgewonden badmeester vergeefs trachtte alle kinderen uit zijn schone water te houden, terwijl hij lange lijnen uit de knoop moest halen. Tpen de plechtigheid een uur over tijd raakte, werden ook de ouders kribbig en wrevelig. De kinderen plaagden elkaar zo verschrikkelijk, dat vele moeders er zich mee gingen bemoeien. Hun amechtige scheldwoorden gingen in 't gekrijs verloren. Tot de kettingreactie kwam, juist toen de voorzitter om stilte verzocht.

Eén van de kinderen kriebelde nog gauw even het kind dat als eerste moest starten. Nummer één draaide zich om en stompte terug, maar het stompte de verkeerde in de buik. Die verkeerde kromp ineen van de pijn en de moeder van de getroffene, die vreesde voor niets haar toegangsgeld geofferd te hebben, snelde toe om op verschrikkelijke wijze wraak te nemen: Ze naderde nummer één en probeerde het meisje nog net voor haar sprong op de tenen te trappen. Dat wekte natuurlijk de woede op van Ééns moeder, die nu Twees mamma zo'n tik verkocht, dat die bijna gelijk met haar eigen dochter gekleed te water ging. Tot overmaat van ramp vielen de guldens voor het diploma uit haar handen in het water. Daarom schreed Twees vader nader en bukte zich, om te zien waér de geldstukken bleven. Een andere moeder, die nu niets meer kon zien van het bassin met haar spruiten en slechts enkele behaarde benen en een heirode zwembroek waarnam, zei onvriendelijk: ,,Ga weg, mandril!" doch de vriendelijke vader verstoiid iets van: „Aj, weg mijn bril!" en Kij keerde zich snel om naar de ongelukkige zonder kijkglazen. Deze dame had uiteraard een kwaad geweten. Zij veronderstelde, dat de man-' dril als een beledigde mensaap wraak wilde nemen en hief uit zittende positie een been op. Zo snel, dat de behulpzame brilzoeker als een bal tenigstuitte en heel langzaam en zeer verbaasd zijn evenwicht verloor. Tenslotte plonsde hij met zijn rode zwembroek in het water.

,,Eruit!" riep de woedende badmeester, die langzamerhand het diplomafeest in het water zag vallen. Maar pa had onder water de beide guldens zien liggen en dook die eerst nog op. Toen hij eindelijk weer op de kant stond zakte zijn dochter voor diploma A en B.

Dat heeft de badmeester moeten bezuren. Pa greep hem in de kraag van zijif pas gestoomde witte jasje en ma trapte hem op zijn moede tenen, zodat hij de hele stapel eindelijk goed ingevulde diploma's liet glippen.

En nu stonden dan de pa en de ma voor de politierechter. „Honderd procent onschuldig", zei pa. „Een misselijke streek", vond ma, „mijn man werd voor mandril uitgescholden en mij hebben ze geslagen, maar die mensen gaan vrijuit..." De officier van jtistitie sprak van een verkeerde mentaliteit, kleinzieligheid, huisvredebreuk, wangedrag en eigen-rechter spelen met een neiging tot geweldpleging in vereniging. Maar de politierechter hoorde dat allemaal glimlachend aan. En ook de badmeester getuigde nu wat vriende-. lijker dan tegenover de politieman, die de vechtende kluwen had moeten ontwarren. Het meisje had namelijk inmiddels haar zwemdiploma nog gehaald en toen hadden de ouders een royale fooi gegeven om alles weer goed te maken,

„Storm in een bad water", zei een andere getuige..

Het bleef bij een voorwaardelijke boete van 100 gulden met een proeftijd van een jaar, „Dan moetu wel voorzichtiger zijri als volgend jaar uw tweede kind zijn zwemproef aflegt", adviseerde de politierechter,

„Ik laat geeneens geen publiek meer toe", zei de badmeester wijselijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.