+ Meer informatie

IN MEMORIAM BROEDER PIETER ADRIANUS BLOK

2 minuten leestijd

Op zondag 19 juni jl. moest aan de gemeente van ’s-Gravenhage worden meegedeeld dat broeder Pieter Adrianus Blok na een ernstige ziekte van ruim vier weken op 18 juni in de leeftijd van 65 jaar in net ziekenhuis Leyenburg was overleden. Wij wisten hoe erg zijn ziekte was en dat er menselijk gezien geen herstel meer kon worden verwacht. Erge pijnen zijn onze broeder bespaard gebleven, maar de behandeiingen die hij moest ondergaan en de medische voorzieningen die nodig waren om in de moeite van zijn ziekte wat verlichting te brengen, bezorgden hem wel veel ongemak en zware vermoeidheid. Onder dit alles heeft broeder Blok de Here niets ongerijmds toegeschreven en bleef hij de vriendelijke, geduldige en soms nog humorvolle man, vader, grootvader en vriend voor zijn omgeving. Zijn duidelijke getuigenis dat hij zich in leven en sterven het eigendom mocht weten van zijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, is zijn geliefden en de gemeente van ’s-Gravenhage-Zuid tot rijke troost. Die gemeente heeft hij door de jaren heen in verschillende hoedanigheden gediend, het langst als organist. Met heel veel vreugde heeft hij de gemeentezang begeleid, waarbij in zijn spel de essentie van de prediking dikwijls op gevoelige wijze tot uitdrukking werd gebracht. Een even grote vreugde was het hem organist in de landelijke ambtsdragersconferenties te zijn. Jaren achtereen heeft onze overleden broeder die taak waargenomen, waarbij hij zich wat tempo en speltrant betreft elke keer weer op zorgvuldige en begripvolle manier wist in te stellen en af te stemmen op de geestelijke diversiteit van degenen die de conferenties bezochten.

Ook op deze plaats willen we de nagedachtenis van onze in Christus ontslapen broeder eren. In dankbaarheid voor al zijn bijdragen aan het welslagen van onze conferenties.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.