+ Meer informatie

Dr. C. A. Tukker

2 minuten leestijd

(Door onze kerknieuwsredacteur) Eerder dit jaar werd door het opinieblad „Koers" voortijdig de benoeming van dr. C. A. Tukker, Hervormd predikant te Kamerik, tot part-time docent aan de Leidse Rijksuniversiteit bekendgemaakt. Over deze leeropdracht in de geschiedenis van het Gereformeerd protestantisme hadden wij zojuist een vraaggesprek met dr. Tukker. Dr. Cornelis Andries Tukker (geboren in 1938 te IJsselmonde) studeerde theologie, overwegend aan de Leidse universiteit, en promoveerde bij J. N. Bakhuizen van den Brink aldaar op het proefschrift „De classis Dordrecht van 1573 tot 1609". Tukker — een neef van de voorzitter der Gereformeerde Bond ds. W. L. Tukker uit Groot-Ammers — diende eerst de Hervormde Gemeente van Kinderdijk en nu die van Kamerik. Afgezien van zijn erkende kwaliteiten als kerkorganist — hij concerteerde ook en op L.P.'s van o.m. predikanten-organisten zijn uitvoeringen van hem vastgelegd — heeft dr. Tukker zitting of zitting gehad in diverse organisaties, besturen -e.d. Wij noemen: curator van het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest, hoofdbestuurslid van de Vereniging Protestants. Nederland, moderamenlid vanr het C.O.G.G., docent Reformatorische Bijbelschool, mentor afdeling Geref. Bond, eerst te Rotterdam en later te Amsterdam, geestelijk adviseur van het levensmiddelengrossiersbedrijt A en O. lid van de zgn. colloquiumcommissie. Vanwege zijn benoeming te Leiden heeft hij zich o.m. uit deze commissie en uit het Contactorgaan Dogmatiek voor de Geref. Gezindte teruggetrokken. Van dé publikaties, die Tukker naast zijn dissertatie heeft uitgegeven of nog voorbereidt, kan men noemen zijn bijdragen aan Theologia Retormata, Kerkhistorisch Archief, Protestants Nederland, het RD, aan boeken als „Gewoon Hervormd", ,.In Antwoord", „Reformatie blijvende opdracht!". Hij bereidt ook voor: een Dogmengeschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, de uitgave van de Schlussreden van Zwingli met een commentaar en geloofsleer en kerkgeschiedenis-leerboekjes voor o.a. „De Driestar", welke werkjes ook door de IZB en de Bijbel Kiosk Vereniging zullen worden gebruikt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.