Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Literatuur

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Literatuur

6 minuten leestijd

Vroege belijdenisgeschriften

Algemene belijdenisgeschriften: Apostolicum; belijdenis van Nicea; belijdenis van Athanasius;

O. Cullmann, Die ersten christlichen Glaubensbekenntnisse (Zollikon- Zürich: Evangelischer Verlag 1943)

L.Doekes, Credo. Handboek voor de gereformeerde symboliek (Amsterdam: Bolland 1979).

J. van Genderen, Oriëntatie in de dogmageschiedenis (Zoetermeer: Boekencentrum 1996).

F.W. Grosheide, en G.P. van Itterzon, Christelijke encyclopedie (Kampen: Kok 1956-1961)

W.D. Hauschild, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte Band 1, (Gütersloh: Chr. Kaiser / Gütersloher Verlagshaus 1995).

0. de Jong, Geschiedenis der kerk (Nijkerk: Callenbach 1980).

J.N.D. Kelly, Early Christian creeds (Harlow: Longman 2003).

E.P. Meijering, God, Christus, Heilige Geest. Achtergrond en bedoeling van de drieëenheid (Amsterdam: Balans 2002)

Zondag

M.A. van den Berg, Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie (Utrecht: De Banier 2006).

W. ä Brakel, Redelijke Godsdienst (Utrecht: De Banier z.j.) deel I.

T. Brienen, L.F. Groenendijk en W.J. op 't Hof, Figuren en thema's van de Nadere Reformatie deel 1 (Kampen: De Groot Goudriaan 1987).

A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (Assen: Van Gorcum en Comp. 1974).

A.Th. van Deursen, Rust niet voordat gy ze van buiten kunt. De Tien Geboden in de 27' eeuw (Kampen: De Groot Goudriaan 2004).

M. Golverdingen, Avonden met Teellinck. Actuele thema's uit zijn werk (Houten: Den Hertog 1993).

Johannes Hoornbeeck, Heyliging van Godts Naam, ende Dag, ofte, straffen tegen vloecken en sweeren, ende van de Onderhoudinge van des Heeren dag; alwaar met een geantwoord word op het boeck van Primerose, van den Sabbat, ende andere/over die materie (Leyden 1659).

Joh. Hoornbeeck, Nader Bewering van des Heeren dags Heyliginge, tot bewijs van I Dat niet Negen alleen, maar Tien Geboden des Wets moreel sijn/ende ons verplichten. II Dat des Heeren dag tot den Godsdienst moet geheyligt ende als-dan/volgens eysch des Vierden Gebots/ van het dagelicks werck worden gerust (Leiden 1659).

Jacobus Koelman, Het Dispuit en de Historie, mitsgaders de Praktijke van den Sabbath, en 's HEEREN-dag (Amsterdam 1685) deel I en II.

A. de Reuver, Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie (Zoetermeer: Boekencentrum 2002).

j. Roodbeen (red.), Meer dan wijsheid. Gisbertus Voetius 1589-1676 (Zwijndrecht: Van den Berg z.j.).

C. Steenblok, Voetius en de sabbat (Hoorn 1941).

Willem Teellinck, Nootwendigh vertoogh aengaende den tegenwoordighen bedroefden Staet/van Gods volck: waer-inne ghetrouwelijkcj aenghewesen wort; in wat swaricheyt ende vervailinghe wy ghekomen zijn/in wat perijckel wy noch staen/met de noodighe remedien/om ons verderf te verhoeden. Hier is by ghevoeght een korte Verclaringhe van des Autheurs ghevoelen/over het stuck van den Sabbath (Rotterdam 1647).

Puriteinen

Henk Bakker, Draads en tegendraads, leren van de puriteinen (Zoetermeer: Boekencentrum 2006).

Joël R. Beeke, Puritan Reformed Spirituality (Grand Rapids 2004).

John Bunyan, The pilgrim's progress (Oxford 1984).

W.J. op 't Hof, Het gereformeerd piëtisme (Houten: Den Hertog 2005).

A.J. Maasland (samenstelling), Woorden van puriteinen (Houten: Den Hertog 2003).

J.H. Mauritz en W. Visser (red.), Voor Zijn aangezicht, een handreiking voor huisgodsdienst vandaag (Houten: Den Hertog 2006).

W. van 't Spijker, R. Bisschop en W.J. op 't Hof Het puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed (Zoetermeer: Boekencentrum 2001).

P. de Vries, Die mij heeft liefgehad, De betekenis van de gemeenschap met Christus in de theologie van john Owen (1616-1683) (Heerenveen: Groen 1999).

Th. Watson, De hoofdsom van de geloofsleer (Barneveld: Gebr. Koster mi)-

W. van der Zwaag, De reformatie der puriteinen (Barneveld: Gebr. Koster 2001).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 2007

AanZet | 83 Pagina's

Literatuur

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 2007

AanZet | 83 Pagina's

PDF Bekijken