Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Lessen uit 1 Thessalonicensen (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Lessen uit 1 Thessalonicensen (4)

Het Evangelie in Thessalonica

10 minuten leestijd

Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen, uit de marktboeven, en maakten dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad; en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende: Dezen, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen; Welke Jason in zijn huis genomen heeft; en al dezen doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere Koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de schare en de oversten der stad, die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Beréa… (Handelingen 17: 5-10a)

Ongehoorzaam

De vorige keer hebben we gezien hoe de prediking van Paulus in Thessalonica vrucht gedragen heeft. Mensen uit verschillende bevolkingsgroepen kwamen tot bekering en geloof. In het Grieks stond er letterlijk: ze werden overtuigd en ze werden toegevoegd. Dat wijst op het werk van Gods Geest.

Maar er is ook nog een andere reactie: ongehoorzaamheid. Naast sommigen die door genade overtuigd werden onder de prediking, zijn er anderen die door eigen schuld ongehoorzaam bleven. In de grondtekst staat hier voor ‘ongehoorzaam’ een woord dat de ontkennende vorm is van ‘geloven’ in het vorige vers. Blijkbaar is dat de ernstige keerzijde: Als we nog nooit echt overtuigd werden onder de prediking, zijn we nog ongehoorzaam! De vraag dient zich aan: hoe is het in dit opzicht bij ons?

Oproer

Van de ongehoorzame Joden in Thessalonica lezen we nog iets. Ze zijn ook jaloers op de aanhang van Paulus en zijn metgezellen. En dan proberen ze deze predikers in een kwaad daglicht te stellen.

Daarvoor gaan ze naar de markt van de stad, waar ook de ‘marktboeven’, mensen uit het laagste straatvolk, zich ophouden. Met behulp van deze mensen ontketenen ze onrust en oproer in de stad. En ze weten het zo te sturen dat de massa in de richting van het huis van een zekere Jason trekt, waar Paulus en zijn metgezellen verbleven.

Paulus, Silas en de anderen blijken echter niet in het huis van Jason te zijn. Welnu, dan nemen ze Jason zelf en enkele andere gelovigen – ‘broeders’ worden ze genoemd – wel mee. Ze brengen deze mensen te midden van veel onrust voor de oversten van de stad.

En daar komen ze dan met hun beschuldigingen aan het adres van Paulus en de anderen. Als we goed naar hun woorden luisteren, ontdekken we drie beschuldigingen die nauw met elkaar samenhangen. Het eerste is, dat de christenen de wereld in rep en roer hebben gebracht. Daarnaast handelen ze tegen de geboden van de keizer van Rome. En tenslotte zeggen ze dat er een andere Koning is, namelijk Jezus.

Beschuldiging

We moeten een paar dingen opmerken bij deze drievoudige beschuldiging. Allereerst is het zo, dat ze met deze beschuldiging een gevoelige plek raken bij de Romeinse overheid. Als de overheid in die tijd ergens bang voor was, dan was het wel voor onrust en oproer. Op die angst spelen de ongehoorzame Joden van Thessalonica handig in.

Dieper nog: De duivel probeert zo de zaak van Christus verdacht te maken. Zoals hij ook in onze tijd altijd weer zal proberen de zaak van Christus verdacht te maken bij de overheid. Denkt u bijvoorbeeld aan de manier waarop gesproken wordt over het Bijbelse standpunt tegenover homoseksualiteit.

Het tweede dat we kunnen zeggen over de beschuldiging aan het adres van de christenen is, dat het eigenlijk een oude beschuldiging is. Ze heeft ook de Heere Jezus Zelf al getroffen. Wat Hem ten laste werd gelegd, was namelijk dat Hij Zichzelf Koning zou hebben gemaakt, en in opstand wilde komen tegen het gezag van de keizer van Rome. Paulus en zijn metgezellen moeten hier iets ervaren van de versmaadheid van Christus! Dat zal hen vertroost hebben.

Het derde dat we kunnen zeggen, is dat deze beschuldiging steeds weer herhaald zal worden. In het boek Handelingen. Maar ook in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. Steeds hebben de christenen met deze beschuldiging te maken gehad. Steeds duidelijker bleek ook de noodzaak om hun geloof en leefwijze uit te leggen.

Evenals de eerste christenen zullen we enerzijds van de Heere de genade moeten ontvangen om pal te staan voor de Bijbelse principes. Anderzijds zullen we ook wijsheid nodig hebben om onze standpunten uit te leggen.

Afloop

Uiteindelijk valt het met de opstand in Thessalonica nog mee. Jason en de andere christenen geven hun tegenstanders ‘vergenoeging’. Dat zal wellicht betekenen dat ze verdere vervolging hebben afgekocht. Een andere mogelijkheid is dat ze hebben beloofd dat Paulus en Silas de stad zullen verlaten.

Hoe het ook zij, Paulus en Silas vervolgen hun reis. ’s Nachts verlaten ze de stad en gaan ze door naar Beréa, een stad op zo’n 70 kilometer ten westen van Thessalonica. Toch is dat niet het laatste contact tussen Paulus en de Thessalonicensen…

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 mei 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Lessen uit 1 Thessalonicensen (4)

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 mei 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken