Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Adventsoproep.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Adventsoproep.

10 minuten leestijd

Verbeidt Hem! (Habakuk 2:3 midden)

De HEERE vervult niet altijd direct Zijn beloften. Hij kan in Zijn wijsheid vertoeven. Daarmee heeft Hij een heilig doel. Hij neemt dan de tijd om plaats te maken voor Zijn komst. Daarom laat Hij eerst zien wie u bent voor God. Een arme zondaar. Een zondaar die niets heeft waarmee hij voor God kan bestaan. Een zondaar die naar Gods recht sterven moet. Maar als de HEERE dán komt met Zijn troostrijke beloften die spreken van de komende Christus, komt er in uw hart geestelijk honger en dorst naar Hem. Dan zult u gaan verstaan:

Geef mij Jezus of is sterf,

want buiten Jezus is geen leven,

maar een eeuwige zielsverderf.

Dan wordt u een bidder aan de troon der genade. Dan wordt u –net als Habakuk- een wachter die zijn ogen opheft naar God. Dan wordt u een klopper aan de genadedeur en leert u als een rechteloze in u zelf, pleiten op Gods beloften. Dat heeft de HEERE toch gezegd?

Klopt en u zál opengedaan worden?

Zoekt en gij zúlt vinden?

Bidt en u zál gegeven worden?

Ja, dat doet u uitroepen:

Gedenk aan ’t woord, gesproken tot Uw knecht,

Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven.

Dan bent u werkzaam gemaakt met de beloften van de HEERE. Ja daar roept de HEERE Zelf toe op in onze tekst: Verbeidt Hem!

Wat wil dat zeggen? Habakuk gebruikt een werkwoord dat vertaald kan worden met ‘uitzien’ of ‘verwachten’. Maar toch is het meer dan dat. Het Hebreeuwse woord voor ‘verbeiden’ is nauw verwant met het Hebreeuwse woord dat ‘(door)boren’ betekent. Ik denk dat dát woord nu precies de diepe betekenis van ‘verbeiden’ aangeeft. Het roept het beeld op van iemand die een gat boort in een steenrots of in de grond. Door middel van boren wil je ergens bínnendringen. Denk maar aan de wijze bouwer. Die wilde zijn huis niet op zandgrond bouwen, maar begon met graven in het zand. Hij ‘boorde’ als het ware een gat in het zand om iets te vinden dat hij écht nodig had. Hij moest een steenrots hebben om op te bouwen. Dus ‘verbeiden’ wil ten diepste zeggen: uitzien naar iets wat écht kómen moet. Is dat nu niet precies het leven van de Adventskerk? Want wat moet Habakuk op de stenen tafelen schrijven? Verbeidt Hém! Deze oproep kan ook vertaald worden met: Verbeidt hét! Wat is dat? De vervulling van het gezicht dat Habakuk ontvangt van de HEERE. Het is de vervulling van de belofte dat de HEERE eens verlossen zal.

Maar Wie is de Inhoud van de beloften die spreken van de verlossing van een zondaar? Dat is Christus! Dáárom hebben onze Statenvertalers ook gekozen voor de vertaling: Verbeidt Hém! Ja dat is Christus. En wat wordt het een wonder als de HEERE licht geeft over Zijn toezeggingen. Als Hij doet verstaan dat de belofte -die Hij aan Zijn volk in de benauwdheid geeft- spreekt van Christus, de komende Verlosser! Door middel van de beloften Gods gaat de HEERE dit bekend maken aan Zijn verbeidend volk. En waar komt het dan op aan?

Dat u deze advenstweken uw hart voor Gods aangezicht onderzoekt of u door genade deze gewisse belofte Gods gelooft. Ja dat uw ziel uitgaat naar de vervulling van die belofte, namelijk dat al uw zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus u als uw eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof u zelf in eigen persoon voor al uw zonden betaald, en alle gerechtigheid volbracht had. Dat geeft een verbeidend leven. Dan moet u Hém hebben. Anders is het een verloren zaak!

Ja dat verbeiden van Hem, is een geloofszaak. Vandaar dat Habakuk ook in vers 4 spreekt over het leven door het geloof. En dat geloof richt zich op de ínhoud van de belofte. Dat heeft Christus als Voorwerp. O wat komt er liefde tot Hem als Hij Zich openbaart in de beloften van het Evangelie. Kent u ook zo liefdesbetrekking op Hem? Raakt het uw ziel als Hij voorgesteld wordt als de Liefste Die blank en rood is en de banier draagt boven tienduizenden? Hebt u ook zo’n heimwee naar Jezus? Verstaat u Zijn oproept: Verbeidt Hem? Maakt dát uw werkzaamheden uit? Nee, het ware adventsvolk zijn geen lijdelijke mensen hoor. Maar die kennen een heilige activiteit in hun uitzien naar Christus’ komst in hun hart.

O ja, dat uitzien brengt wel strijd met zich mee.

Het verbeidend leven is ook een strijdend leven.

Zie maar naar de ballingen tot wie deze oproep komt. Ze worden benauwd van alle zijden. De Chaldeeën zijn wél gekomen. Gods volk kent de aanvallen van de geestelijke Chaldeeën. Die werpen u zo graag in: ‘Is het wel waarheid in uw hart? Denk maar niet dat de vervulling ooit komt hoor! Let maar op, wat er allemaal in je hart omgaat, gaat toch een keer over. Zie je wel dat de HEERE niet komt! Hij laat toch niet van Zich horen!’ O, die helse verdenkingen in de wachtenstijd! En toch zal de Heilige Geest op verborgen wijze dat verbeidende leven in stand houden.

Blijf dan op uw wachtpost, uitziend volk!

Ga geen eigen wegen bewandelen. Ga de HEERE niet voor de voeten lopen. Probeer de beloften niet zélf te gaan vervullen. Maar, zo Hij vertoeft, verbeidt Hem!

Zit stil mijn dochter want die man zal niet rusten voordat hij die zaak voleind zal hebben, had Naomi in haar wijsheid gezegd eens tegen Ruth gezegd. Hoort u dat, uitziende zondaar! Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem!

Want…, Hij zal gewisselijk komen en niet achter blijven. Gezegende voorbereiding op het komende Kerstfeest!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 december 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Adventsoproep.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 december 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken