Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rhodé – een geurige roos bij Gods volk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rhodé – een geurige roos bij Gods volk

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Er wordt kerk gehouden. Achter gesloten deuren. In het huis van Maria, de moeder van Johannes. Herodes heeft het op volgelingen van Jezus gemunt. Hij heeft Petrus gevangen gezet. In het kerkje wordt ijverig voor Hem gebeden. Er wordt gesproken over God, Die machtig is te verlossen. Een dienstmeisje, genaamd Rhode, zit bij hen. Haar naam betekent ‘Roos’. Ze bidt vurig mee.

Openbaring 21:1-8

6 Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus dienzelven nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen; en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis.

7 En zie, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen.

8 En de engel zeide tot hem: Omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om en volg mij.

9 En uitgaande volgde hij hem, en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door den engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag.

10 En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort, die naar de stad leidt; dewelke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort, en terstond scheidde de engel van hem.

11 En Petrus tot zichzelven gekomen zijnde, zeide: Nu weet ik waarachtiglijk, dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft, en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden.

12 En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Markus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren.

13 En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rhode.

14 En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond.

15 En zij zeiden tot haar: Gij raast. Doch zij bleef er sterk bij, dat het alzo was. En zij zeiden: Het is zijn engel.

Wat staat er?

• Hoeveel krijgsknechten bewaken Petrus? (vers 4)

• Petrus heeft eerst niet goed door wat er met hem gebeurt als de engel hem komt bevrijden; wat denkt hij?

• Waarom gaat Petrus na zijn bevrijding naar het huis van Maria, denk je?

Wat betekent het?

• Wat zijn de dagen der ongehevelde broden? (vers 4)

• Wat is omgorden? (vers 8)

• Vers 14: En zij de stem van Petrus bekennende – Rhode herkent onmiddellijk door de gesloten deur de stem van Petrus! Wat kun je hieruit concluderen?

Wat is de boodschap voor jou?

• Rhode was aanwezig bij een samenkomst van gelovigen. Met gevaar voor zichzelf. Hoe kon zij dat opbrengen?

• Bidt jij wel eens voor gevangenen – en dan bijzonder voor gevangenen vanwege hun geloof in Christus?

• Waarom was Rhode zo verblijd, toen ze Petrus’ stem hoorde? Wat betekent dit?

• Houd jij van Gods volk, van de kerkdiensten, van bidden? Bovenal; heb jij de Heere lief?

• Zoek jij Gods kinderen wel eens op – om te luisteren, om mee te bidden en te zingen? Als je dat graag wilt mag je de Heere vragen of er een gelegenheid komt.

Afsluiter:

Als Rhode het mooie nieuws vertelt dat Petrus aan de deur staat, zeggen ze tegen haar dat ze raast. De engel zorgde dat de gevangenisdeur voor Petrus openging, nu blijft de deur van het kerkje voor hem gesloten! Staat de deur van ons hart open voor Gods Boodschap? De Heere Zelf staat voor onze deur! In Openbaring 3:20 zegt God: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Bid steeds of de Heilige Geest je hart wil openen om Zijn stem te mogen horen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 2019

Daniel | 32 Pagina's

Rhodé – een geurige roos bij Gods volk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 2019

Daniel | 32 Pagina's