Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Xxxx Wat doe je als volksvertegenwoordiger?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Xxxx Wat doe je als volksvertegenwoordiger?

10 minuten leestijd

Voor een Statenlid, een raadslid en andere vertegenwoordigers begint het werk pas echt als ze verkozen zijn. Handen uit de mouwen en bouwen aan vertrouwen! Voor een sterke democratie is het nodig om zichtbaar en transparant te zijn. Ga met elkaar maar ook met bestuurders en inwoners het gesprek aan. En vooral: luister eerst!

Op alle niveaus hebben gekozenen één ding gemeen: ze worstelen met de verdeling van hun tijd en het stellen van de goede prioriteiten. Welke verantwoordelijkheden heb je en hoe maak je de juiste keuzes? Vanuit mijn ervaring als Statenlid wil ik drie taken onder de aandacht brengen, die wellicht ook handvatten bieden voor vertegenwoordigers op andere niveaus.

KADERS STELLEN

Een van de taken van Provinciale Staten is het vaststellen van beleidskaders. Dit kan zowel het financieel terrein omvatten (denk aan de Begroting, belastingverordeningen) als de leefomgeving. Binnen deze kaders moet het college van Gedeputeerde Staten opereren. Dit is echter niet eenvoudig. Het vraagt van Statenleden inzicht in de provinciale vraagstukken en situatie, lokale en landelijke ontwikkelingen en een strategisch inzicht. Om het nog ingewikkelder te maken, zowel strategisch als financieel moet er ook een goede onderlinge samenhang zijn met bijvoorbeeld een visie op de samenleving, bestuur en leefomgeving.

CONTROLEREN

Het college moet de door de Staten vastgestelde kaders, beleidsnota’s en besluiten uitvoeren. De politieke controle daarop vindt plaats door Provinciale Staten. Denk bijvoorbeeld aan beleidsevaluaties, jaarverslagen en dergelijke. Een van de belangrijkste en jaarlijks terugkerende controle-instrumenten is de Jaarrekening, die doorgaans in mei of juni verschijnt. De rol van de Staten is te controleren of het college in overeenstemming met de Begroting heeft gehandeld. Tevens beoordelen Provinciale Staten aan de hand van de jaarstukken of het college doeltreffend heeft gehandeld (bereikt heeft wat ze willen bereiken) en doelmatig is geweest (gedaan heeft wat ze willen doen). Het mondelinge vragenrecht en het recht om schriftelijke vragen in te dienen zijn ook instrumenten van de Staten om het college te controleren of te volgen.

VERTEGENWOORDIGEN

Een andere taak van Provinciale Staten, en individuele Statenleden, is volksvertegenwoordiging. Door de invoering van het dualisme in 2002 en de verschuiving van verantwoordelijkheden van rijk en provincie naar gemeentes is de volksvertegenwoordigende ‘rol’ van vooral raadsleden in de loop der jaren gewijzigd. Sterkere burgerparticipatie heeft dit proces versterkt. Het komt er eigenlijk op neer dat gekozen volksvertegenwoordigers moeten signaleren welke thema’s er leven bij de inwoners en dit via de controlerende of kaderstellende verantwoordelijkheid inbrengen en uitwerken. Dit is overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan… Statenleden krijgen vooral reacties vanuit gemeenten, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Statenleden hebben veel minder of in ieder geval ‘indirect’ met haar inwoners en kiezers te maken. Op gemeentelijk niveau is dat contact wellicht iets makkelijker te organiseren, maar alsnog is het ook daar een uitdaging om voldoende tijd en gelegenheid te vinden om echt in gesprek te gaan met burgers.

Deze taken vragen heel wat van een volksvertegenwoordiger. Hoe zorg je er nu voor dat je als lokale of regionale fractie goed en actueel geïnformeerd bent? Hoe betrek je onder andere inwoners meer bij het lokale politieke handwerk? Je kunt als raadslid of Statenlid niet altijd alles zien en overal zichtbaar zijn. Maar hoe kun je nu stappen zetten om de kwaliteit van je werk te verhogen, maar daarbij wel het hoofd boven water te houden? Zomaar enkele concrete gedachten hierover:

• Investeer in een kennisnetwerk van deskundigen die u op relevante thema’s kunnen adviseren;

• Begeleid een aspirant-Statenlid door een ervaren fractielid. Door mee te lopen met iemand die ervaring heeft, maakt de ‘leerling’ zich de politieke mores eigen, snapt hij hoe je bepaalde stukken moet lezen en leren beoordelen en hoe je bepaalde politieke keuzes maakt;

• Besteed de noodzakelijke aandacht aan een inwerkprogramma voor nieuwe Statenleden en investeer bijvoorbeeld in een ‘Statenacademie’ of ‘Raadsacademie’ waar zowel vaardigheden als inhoud wordt aangeboden;

• Zorg ervoor dat er met enige regelmaat een 360 gradenfeedbackinstrument wordt ingezet, waardoor de kwaliteiten en ontwikkeling van volksvertegenwoordigers zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt;

• Wees nieuwsgierig, luister en vraag door. Dat is nuttig in contacten met inwoners, maar ook in gesprekken met het college of in debat met uw politieke opponenten. Door te vragen en vooral door goed te luisteren, vindt verdieping plaats;

• Investeer in een goede samenwerking tussen het college, de volksvertegenwoordiging en de ambtelijke organisatie. Dat kan veel ruis in de communicatie en het politieke debat voorkomen en het scheelt daarbij veel tijd;

• Ga bij actuele thema’s, in bijvoorbeeld de fysieke leefomgeving, ook als fractie naar de bewuste plekken toe om inwoners te ontmoeten en naar hen te luisteren.

Meer ‘het land in’? Het is nuttig - zelfs noodzakelijk - om zichtbaar te zijn. Maar dat hoeft niet altijd letterlijk genomen te worden. De ondergrens is wel dat je inwoners, bestuurders en ondernemers weet te vinden. Andersom moeten zij de fractie en de individuele volksvertegenwoordiger ook weten te bereiken en zich daar gehoord weten. Wellicht dat ‘benaderbaar’ en ‘benaderbaarheid’ hier goede kernbegrippen zijn.

mr. C.P.W. (Peter) van den Berg De auteur was lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland (2019) en gemeenteraadslid (2006-2018). Mede onder zijn redactie verscheen het Zakboek Raadsleden (2017) en het Zakboek Statenleden (2018).


Nieuw bestuurslid voor de bestuurdersvereniging:

Joan (J.J.) van Burg (ing., MSc)

Privé:

Ik ben 38 jaar oud, ik ben getrouwd met Marleen en ik woon in Terneuzen.

Politieke ervaring:

Ik ben actief geweest bij SGP-Jongeren als redactielid ‘Ons Contact’ Op mijn 26e ben ik Statenlid geworden in Zeeland. Inmiddels ben ik de fractievoorzitter van enthousiaste vijfkoppige Zeeuwse SGP-fractie.

Werk:

In het dagelijks leven ben ik bedrijfsleider voor de regio Zeeland bij een internationaal bouwbedrijf. Tevens ben ik voor Nederland verantwoordelijk voor de afdeling Vastgoedservice (beheer & (preventief/meerjarig) onderhoud van gebouwen).

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 2019

De Banier | 32 Pagina's

Xxxx Wat doe je als volksvertegenwoordiger?

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 2019

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken