Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gewicht in de schaal

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gewicht in de schaal

SGP ten tijde van kabinet-Rutte III

9 minuten leestijd

De drie SGP-Kamerleden doen mee aan heel veel debatten. Ook maken ze regelmatig gebruik van hun parlementaire rechten. Ze vragen vaak mondeling of schriftelijk opheldering aan de regering en dienen regelmatig moties en amendementen in.

De SGP staat dan ook, net als het GPV vroeger, bekend als een partij die degelijk parlementair werk levert. Uit wetenschappelijk onderzoek dat een dezer dagen wordt gepubliceerd, blijkt zelfs dat de SGP ‘bovengemiddeld vaak een actieve bijdrage levert aan de behandeling van wetsvoorstellen’. Bovendien is de SGP-fractie, ‘afgezet naar fractiegrootte het succesvolst bij het indienen van amendementen’. Dat rapportcijfer is des te mooier omdat de SGP niet in de regering zit.

WAT DOET DE SGP MET UW STEM?

Om een indruk te geven van wat we met uw stem doen, volgt hier een kleine selectie van moties, amendementen en wetsvoorstellen van de SGP die in de achterliggende kabinetsperiode met succes zijn bekroond. Dat laat zien dat je ook als kleine fractie gewicht in de schaal kunt leggen, ook al zit je niet in de regering. Dat stemt dankbaar en geeft ons moed.

Europa en buitenland

• Motie Stoffer/Bruins Slot over officieel bezwaar uiten tegen een Europees leger.

• Amendement Van der Staaij over extra middelen voor psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden.

• Motie Bisschop/Van Helvert over prioriteit geven aan godsdienstvrijheid in de betrekkingen met andere landen.

• Motie Bisschop om de zinsnede ‘een steeds hechter verbond’ uit het verdrag van de Europese Unie te schrappen.

• Initiatiefnota Bisschop om de positie van de lidstaten te verstevigen ten opzichte van het machtige Brussel: ‘De lidstaten weer aan het roer!’

• Initiatiefnota Stoffer over het tegengaan van internationale problematiek rond draagmoederschap en abortus: ‘Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven’

Veiligheid

• Motie Stoffer over investeren in NAVO als hoeksteen van het veiligheidsbeleid (2%-norm).

• Amendement Stoffer om verkeersveiligheid beter mee te nemen in de Wet mobiliteitsfonds.

• Amendement Van der Staaij c.s. om voortaan heel duidelijk in het vonnis te vermelden welk deel van de gevangenisstraf echt helemaal moet worden uitgezeten.

• Motie Van der Staaij over het erkennen van het probleem van oververtegenwoordiging van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de criminaliteitscijfers.

• Motie Bisschop versterking van de politie op lokaal niveau en betere beschikbaarheid van wijkagenten.

Islam en integratie

Motie Bisschop tegen een verplichting voor leerlingen op openbare scholen om een moskee te bezoeken.

• Motie Van der Staaij/Karabulut die vraagt om een parlementaire ondervragingscommissie naar buitenlandse financiering van moskeeën.

- Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden.

Parlement

• Motie Van der Staaij/Wilders om de Nederlandse vlag in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer te plaatsen.

• Motie Bisschop om de Oude Zaal van de Tweede Kamer terug te brengen in de oorspronkelijke stijl.

Gezondheid en zorg

• Motie Van der Staaij c.s. over het schrappen van de limiet van het budget voor de zorginkoop van palliatieve terminale zorg.

• Motie Van der Staaij over betere naleving van de alcoholnormen.

• Motie Van der Staaij/Slootweg om zorginstellingen te bevorderen om zelf de regeldruk in de zorg te verminderen.

• Motie Van der Staaij/Mulder voor drugsvrije scholen en schoolpleinen.

• Motie Van der Staaij over betere aanrijtijden van ambulances in Gelderland.

Overigen

• Motie Stoffer/Bruins om gemoedsbezwaarden uit te zonderen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

• Motie Stoffer om te onderzoeken hoe de belastingkloof tussen één- en tweeverdieners verkleind kan worden.

• Motie Van der Staaij over perspectief op afbouw van de staatsschuld.

• Motie Stoffer/Smeulders over het vergroten van de ruimte voor rouw op de werkvloer.

• Motie Stoffer om vooral in te zetten op energiebesparing en isolatie van bestaande gebouwen bij de uitwerking van het klimaatakkoord.

• Motie Stoffer/Von Martels voor het gebruik van meer innovatieve en betaalbare mogelijkheden bij asbestsanering.

Onderwijs

• Wetsvoorstel Bisschop/Kwint ingediend om het lerarenregister af te schaffen. - De behandeling hiervan loopt.

Amendement en motie Bisschop voor minder verplichte toetsen, minder regels en meer ruimte voor scholen en leraren.

• Door SGP-inzet kwam er vanaf 2020 kinderbijslag voor minderjarige studenten die in het hoger onderwijs studeren.

Israël en antisemitisme

• Motie Bisschop over inrichten van speciale eenheden voor de aanpak van antisemitisme.

• Motie Van der Staaij tegen de eenzijdige veroordeling van Israël door de Verenigde Naties.

Corona

• Motie Van der Staaij/Van Brenk om extra middelen vrij te maken voor 113 Zelfmoordpreventie in verband met corona.

• Aangenomen motie Van der Staaij/Jetten om de Raad van State advies te vragen over de manier waarop de regering omgaat met de grondwet en onze vrijheden in verband met de coronamaatregelen. - De advisering leidde tot een kritisch advies over de bescherming van grondrechten, waaronder het bezoek aan kerkdiensten. Door de coronawet verbeterde de bescherming vervolgens.

• Motie Van der Staaij c.s. over extra maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontzorgen in verband met corona.

• Motie Van der Staaij/Klaver over terughoudend boetebeleid bij overtreding van de anderhalvemeterregel.

• Motie Stoffer/Verhoeven om voor alle winkeliers de vrijheid te garanderen om hun winkel op zondag gesloten te kunnen houden.

• Motie Bisschop c.s. om samen met gemeenten te zorgen voor betaalbare tarieven voor begraven, zodat mensen zich niet financieel gedwongen voelen tot cremeren.

• Motie Bisschop voor persoonlijke inzet premier Rutte voor de pulsvisserij.

• Motie Bisschop om met een landbouwakkoord duidelijkheid, ruimte en toekomstperspectief te bieden aan de vele gezinsbedrijven in de agrarische sector.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 March 2021

De Banier | 32 Pagina's

Gewicht in de schaal

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 March 2021

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken