Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Politiek Dichtbij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Politiek Dichtbij

12 minuten leestijd

In de Banier verschijnen regelmatig artikelen vanuit verschillende ‘SGP-geledingen’. Iedere geleding heeft haar eigen taak binnen de partij. Maar hoe goed kent u de geledingen nu werkelijk? In deze rubriek stellen wij hen de volgende drie vragen: Wie zijn jullie, wat is jullie functie binnen de partij, en hoe communiceren jullie naar de leden?

EUROFRACTIE

De SGP streeft naar méér Bijbelse waarden en iets minder Europese invloed. De beste plek om dit in praktijk te brengen? Dat is uiteraard in het hart van de Europese democratie: het Europees Parlement.

Al sinds 1984 praat, denkt en stemt de SGP in het Europees Parlement. Na Leen van der Waal en Bas Belder is nu Bert-Jan Ruissen “onze man in Brussel”. Met een team van acht medewerkers laat hij er de christelijke stem horen. En staat op de rem als Brussel onnodig bevoegdheden of budget wil bemachtigen. In de seculiere en uitdijende EU-bubbel is dat tegengeluid hard nodig!

Afstemmen, dan stemmen. Overleg met andere geledingen versterkt het SGP-standpunt. Ons geluid klinkt krachtiger als het alle niveaus klinkt. In Brussel, Den Haag of elders: de kiezer weet waar de SGP voor staat.

“Brussel” lijkt ver weg. Maar de SGP Eurofractie is steeds dichtbij. Het Eurofractie-kantoor in Krimpen aan den IJssel houdt regelmatig een spreekuur. Actuele informatie meldt Bert-Jan Ruissen op vele sociale media, zijn nieuwsbrief en in De Banier. Wie belt of mailt, krijgt zeker antwoord!

Wilt u meer weten over het werk van de eurofractie? Ga naar eurofractie.sgp.nl


PLAATSELIJKE KIESVERENIGING BARNEVELD

Wij zijn een kiesvereniging die is opgericht in 1925. Wellicht is het grote aantal stemmen op de SGP tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1 juli 1925 de aanleiding geweest om ook in Barneveld een SGP-kiesvereniging op te richten. In “De Banier” werd op 6 augustus 1925 een bericht geplaatst dat deze kiesvereniging was opgericht. In later jaren zijn in de gemeente Barneveld nog 4 kiesverenigingen opgericht in diverse andere dorpen. Het totale aantal SGP-leden in de gemeente Barneveld ligt rond de 1.500.

PKV Barneveld ligt in provincie Gelderland en participeert in de Provinciale Afdeling. Daarnaast zijn we actief om goede voorstellen, moties en amendementen in te dienen, bijvoorbeeld op een concept verkiezingsprogramma. In Barneveld houden we als regel twee formele ledenvergaderingen per jaar en proberen we eens per jaar een informelere vergadering op een ‘alternatieve’ locatie te houden, denk dan bijvoorbeeld aan een nieuwe bedrijf in onze gemeente waar een van onze leden de eigenaar van is. De eigenaar kan dan voor de pauze een korte presentatie geven van zijn bedrijf waarna er tijdens de pauze een rondleiding door het bedrijf gegeven wordt. Om jongeren vroegtijdig bij de SGP te betrekken worden alle groep 8 leerlingen van onze scholen uitgenodigd voor een debat tussen scholieren in de raadzaal. 


PROVINCIALE AFDELING ZEELAND Xxx

Het bestuur van de Provinciale afdeling Zeeland heeft acht bestuursleden bestuur bewust naar verjonging door henri pool gezocht en ook gevonden. We hebben bestuurlijke verantwoording voor de SGP Statenfractie, de SGP Waterschap Algemene Vergadering en de Dagelijks Bestuursleden. Xx die verspreid wonen in de mooie provincie Zeeland. Zij komen vanuit verschillende kerkelijke stromingen. De laatste jaren hebben we in het

Wij hebben in de jaren dat er geen statenverkiezingen zijn, twee tot drie bestuursvergaderingen per jaar. In het jaar van de staten verkiezingen is het duidelijk drukker, onder andere x voor de Selectie Advies Commissie. We hebben elk voorjaar een leden- vergadering waar alle SGP Plaatselijke - en Gemeentelijke Kies Verenigingen uitgenodigd worden. De laatste ledenvergaderingen hebben we op een bedrijfslocatie gedaan met daaraan gekoppeld een bedrijfsrondleiding. Dit was zeer succesvol met een overweldigende belangstelling.

Bestuursleden zijn vertegenwoordigd in de permanente campagne commissie van de Statenfractie. Alle bestuursleden bezoeken per jaar meerdere fractievergaderingen en een Statenvergadering. Regelmatig hebben we contact met het bestuur van SGP Plaatselijke - en Gemeentelijke Kies Verenigingen over lokale onderwerpen en potentiële, toekomstige kandidaten.

Wij communiceren naar de SGP leden middels de permanente campagne van de SGP Statenfractie. Ook doen we rechtstreeks e-mail naar de leden onder andere einde jaar.

Wilt u meer weten over de plaatselijke kiesvereniging of provinciale afdeling bij u in de buurt? Ga naar sgp.nl/lokaal


SGP INTERNATIONAAL

Wij zijn SGP-Internationaal. SGP-I houdt zich bezig met het organiseren van politieke trainings- en vormingsactiviteiten in het buitenland en onderhoudt internationale contacten op thema’s die voor de SGP belangrijk zijn. Ook wil SGP-I dit internationale netwerk uitbreiden. De stichting poogt met haar activiteiten en de expertise binnen de SGP een bijdrage te leveren aan de christelijke politiek wereldwijd.

Binnen de partij bundelt SGP-I de internationale kennis van de verschillende SGP-geledingen door middel van een werkgroep, waarin alle partijgeledingen vertegenwoordigd zijn.

SGP-I is te volgen op Twitter: @SGPInt. Ook hopen we via de Banier regelmatig iets van ons te laten horen.

Meer informatie over SGP-I? Ga naar sgp.nl/internationaal


WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR DE SGP

De Guido de Brès-Stichting ofwel het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, wordt gedreven door de overtuiging dat Bijbelse waarden en normen van richtinggevende betekenis zijn voor politiek, samenleving en burgers. Niet alleen lang geleden, maar ook vandaag nog.

Vandaaruit ziet ze het als haar roeping om die waarden en normen steeds weer in herinnering te roepen en onder woorden te brengen op een wijze die hun blijvende betekenis in het publieke debat helpt zichtbaar te maken. Met het oog daarop verrichten we onderzoek en bevorderen we bezinning op actuele onderwerpen.

We doen dat door middel van boekpublicaties, lezingen, ons kwartaalblad Zicht Magazine, onze jaarlijkse Guido Academie, cursussen voor bestuurders, en deelname aan discussiebijeenkomsten.

Het Wetenschappelijk Instituut fungeert in de praktijk veelal als een positief-kritische buitenboordmotor van de partij. Vanwege haar studiekarakter staat ze wat meer op afstand van de alledaagse hectiek die het alledaagse politieke gebeuren vaak kenmerkt. Daarmee hoopt ze aan actuele discussies de benodigde historische en theoretische diepgang mee te geven. Op die manier ontstaat soms een verrassend perspectief dat bijdraagt aan de interne discussie die ook de SGP gelukkig vaak kenmerkt.

Op die manier hoopt het Instituut bij te dragen aan het broodnodige inzicht om tot zinvolle bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat en bijbehorende besluitvorming te komen.

Wilt u meer informatie over Zicht Magazine of overige activiteiten van het WI? Ga naar wi.sgp.nl


SGP JONGEREN

SGP-jongeren is met duizenden leden een van de grootste Politieke Jongeren Organisaties (PJO) van Nederland. Met wortels die teruggaan tot 1934 mag zij zich met recht de oudste PJO van Nederland noemen. SGP-jongeren zijn tussen de 11 en de 28 jaar en zetten zich in voor het betrekken en vertegenwoordigen van jongeren bij de politiek. Hiervoor beschikken we over ongeveer 200 vrijwilligers op lokaal of landelijk niveau. We doen ons werk vanuit onze Christelijke visie en het geloof dat Bijbelse waarden goed zijn voor iedereen. De belangrijkste bezigheden van SGPJ zijn het organiseren van politieke bijeenkomsten, het debatteren met jongeren van andere politiek partijen en het vertegenwoordigen van jongeren binnen de SGP. Om onze leden te bereiken geven we twee ledenbladen uit: de KLIK en In Contact. Daarnaast is SGP-jongeren actief op diverse social media zoals Twitter, Instagram en Facebook. Ook treden we regelmatig op in landelijke media zoals kranten, magazines en radio- en Tv-programma’s.

Wil jij meer weten over deze mooie jongerenorganisatie? Ga dan naar sgpj.nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 2021

De Banier | 64 Pagina's

Politiek Dichtbij

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 2021

De Banier | 64 Pagina's

PDF Bekijken