Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Twee namen van God en twee bomen?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Twee namen van God en twee bomen?

Ds. Labee over:

4 minuten leestijd

Wat is de betekenis van het gebruik van de naam ‘HEERE God’ met name in Genesis 2 en 3? Gaat het nu in Genesis 2 om één boom in het paradijs of twee bomen met een eigen betekenis?

Namen

Het is inderdaad opmerkelijk dat er in Genesis 1 wordt gesproken over ‘God’, terwijl in Genesis 2 en 3 vooral de naam ‘HEERE God’ wordt gebruikt. In Genesis 4 en verder lezen we veel de naam ‘HEERE’. Gaan we tellen, dan staat er in Genesis 2 en 3 twintig keer ‘HEERE God’. In heel het Oude Testament lezen we deze namen van de Allerhoogste - direct achter elkaar - nog slechts twaalfmaal. In het Nieuwe Testament vinden we het alleen vier keer in het Bijbelboek Openbaring.

In de moderne theologie stelt men dat Ge­ nesis 1 uit een andere ‘bron’ komt dan de beide volgende hoofdstukken. Maar het behoeft geen betoog dat we dat nadruk­ kelijk verwerpen: de Heilige Schrift heeft toch uiteindelijk één primaire Auteur, na­ melijk de Heilige Geest?

De meest waarschijnlijke verklaring is dat het de Heere behaagde in Genesis 1 Zich­ zelf te openbaren met de naam God. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt, staat in het meervoud en wil aangeven de macht en grootheid van de Drie-enige God. Juist met het oog op de schepping is dat zo gepast. Als in Genesis 2 voor de eerste keer in vers 4 gesproken wordt over ‘HEE­ RE God’, schrijven onze vaderen in kantte­ kening 7a: ‘Na de voleinding van het werk der schepping wordt hier allereerst God de Naam van JEHOVAH gegeven, beteke­ nende de Zelfstandige, Zelfwezende, van Zichzelven zijnde van eeuwigheid tot eeuwigheid, en de Oor­ sprong of Oorzaak van het wezen aller dingen; waarom ook deze Naam de waren God alleen toekomt (...)’. Verklaarders wijzen er óók op dat juist vanaf hier de Verbondsbetrekking tussen de heilige God en de geschapen mens zo schittert. De God van het verbond stelt het eerste mensenpaar in Zijn schepping. Dan openbaart Hij Zich als de Almachtige én de ‘Ik zal zijn, Die Ik zijn zal’.

Bomen

Een andere vraagsteller schreef: ‘Tot mijn schande moet ik zeggen dat ik altijd heb aangenomen dat het in de eerste hoofdstukken van Genesis altijd maar om één boom ging. Maar nu las ik in Genesis 2 nadrukkelijk over twee bomen. Hoe moet ik dat zien?’

We moeten de Heilige Schrift zorgvuldig lezen. Dan lezen we in Genesis 2:9: ‘En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en den boom der kennis des goeds en des kwaads’. Twéé bomen dus!

In het Bijbelcommentaar van Calvijn (1509-1564) staat: ‘Het is onzeker, of hij twee gelijke bomen, dan of hij twee soorten van bomen bedoelt. Beide meningen zijn waarschijnlijk. Maar de zaak is in ‘t geheel niet de moeite waard om daarvoor bevrediging te zoeken, want óf ‘t kan ons weinig, óf ‘t kan ons niets schelen, welke van beide meningen wordt bevestigd’. Veel belangrijker is de naam en haar betekenis.

Van beide bomen vinden we een korte omschrijving in de kanttekening. Bij de boom des levens staat: ‘Dat is, een teken des levens, betekenende dat de mens het leven van God ont­ vangen had, en behouden zou, zo hij in zijn gehoorzaamheid volhardde, totdat het God believen zou, hem in Zijn hemelse onsterfelijkheid op te nemen’ (kt. 22). De boom der kennis des goeds en des kwaads omschrijven ze zo: ‘Alzo genaamd omdat de mens door het eten van dien ondervinden zou (of ondervonden heeft) wat goed hij daardoor verliezen, en in wat kwaad hij vervallen zou’ (kt. 23).

Lezer(es) hebben we zielsbevindelijk geleerd dat we van de eerste boom hebben gegeten en dat Christus de naam ‘Boom des levens’ draagt?

Dit artikel werd u aangeboden door: De Saambinder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 december 2019

De Saambinder | 24 Pagina's

Twee namen van God en twee bomen?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 december 2019

De Saambinder | 24 Pagina's

PDF Bekijken