Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VERSLAG VERGADERING CLASSIS RIJSSEN 11 SEPTEMBER 2020

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VERSLAG VERGADERING CLASSIS RIJSSEN 11 SEPTEMBER 2020

4 minuten leestijd

Ds. C.A. van Dieren opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Hij memoreert onder meer de komst van ds. P.D. den Haan naar de gemeente Rijssen-West, het overlijden van ds. J.M. Kleppe, het ambtsjubileum van ds. J. Karels en het aanstaande huwelijk van ds. A. Schreuder.

De gemeenten blijken wettig vertegenwoor digd te zijn door zes predikanten, vijftien ouderlingen en drie diakenen. De diakenen krijgen keurstem. Het moderamen wordt als volgt samengesteld: Preses: ds. A.A. Brugge, assessoren: ds. R.A.M. Visser en ds. C.A. van Dieren, 1 e scriba: K.H. de Heer, 2 e scriba: F. van Toor, quaestor: Z. Klaasse.

De notulen van de classisvergadering van 7 februari 2020 en van de classis contracta van 28 februari 2020 worden goedgekeurd en vastgesteld. Besloten wordt het samen stellen van een classicale voorbereidings commissie te agenderen voor de komende februarivergadering. Een voorstel met de gewijzigde consulentschappen wordt goedgekeurd. Zo mogelijk worden de kerkvisitaties dit jaar afgerond. Op de komende classisvergadering worden de verslagen besproken. Gesproken wordt over de classicale bijeenkomst rond DKO en appelregeling.

Aangegeven wordt dat het deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting pas na deze bijeenkomsten groen licht kan geven. In deze tijd van zorgen rond het coronavirus is veel onzeker; ieder make daarin zelf zijn afweging.

De gemeente Rijssen-Zuid stelt voor dat de evangelisatiepost Emmen voortaan zal val len onder een classicale evangelisatiecommissie, zoals elders ook gebeurt. Na bespre king wordt op voorstel van het moderamen besloten dat Rijssen-Zuid dit eerst voorlegt aan het deputaatschap Evangelisatie, waar-na een commissie deze mogelijkheid verder onderzoekt en op de volgende classisvergadering met een voorstel komt. Het moderamen krijgt toestemming een mandaat op te stellen voor deze commissie.

Volgens het driejarig aftredingsrooster treedt de quaestor af. In een schriftelijke stemming wordt Z. Klaasse met meerderheid van stemmen herkozen. Hij aanvaardt zijn verkiezing en benoeming. De vergadering gaat akkoord met een gevraagde bijdrage van € 1,00 per lid en dooplid. Tijdens de rondvraag wordt een informatieve vraag gesteld over het moderamenoverleg.

De gemeente Beekbergen wordt aangewezen om de volgende classisvergadering bijeen te roepen. De datum is vrijdag 5 februari 2021 in Rijssen. De preses vraagt ouderling J.G.J. Pitlo van de roepende kerk Arnhem te eindigen.

F. van Toor, scriba

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 2020

De Saambinder | 24 Pagina's

VERSLAG VERGADERING CLASSIS RIJSSEN 11 SEPTEMBER 2020

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 2020

De Saambinder | 24 Pagina's

PDF Bekijken