Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Messiaanse gemeenten in ons land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Messiaanse gemeenten in ons land

Ds. Labee over:

7 minuten leestijd

Wilt u iets schrijven over het ontstaan en de visie van de Messiaanse gemeenten?

Verkenning

In aansluiting op de vorige achterpagina over de Bijbelse dag des Heeren, een ‘aansluitende’ vraag over de Messiaanse gemeenten, waarvan er in ons vaderland ongeveer veertig blijken te zijn. Tot onze verrassing zelfs ook in onze woonplaats Veenendaal onder de naam ‘Messiasbe- lijdende gemeenschap’. Een Messiaanse gemeente houdt op zaterdag de rustdag en viert de oudtestamentische feestda-gen zoals Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en het Paasfeest. Op internet is veel informatie te vinden over deze gemeenten. Duidelijk is ons geworden dat men sterk op het Jodendom is geo- riënteerd, maar wel de Heere Jezus als Messias erkent. Daarmee is zowel het Oude als het Nieuwe Testament van belang. Evenals in evangelische kringen kent men niet de ambten maar ‘oudsten’ en worden er zowel psalmen als evangelische liederen gezongen. Enige voorzichtigheid is overigens geboden want een rondgang op diverse sites bevestigt wat Wikipedia schrijft: ‘De diverse messiaanse groeperingen hebben verschillende, tegenstrijdige visies, en van een landelijk Nederlands samenwerkingsverband is dan ook geen sprake’. Omdat de vraag kwam van een Zeeuwse lezer, hebben we ons wat verdiept in de Messiaanse Gemeente Zeeland. Op de website lezen we de visie van deze gemeente die we hier letterlijk opnemen: ‘De Messiaanse Gemeente Zeeland (MGZ) maakt deel uit van het Lichaam van de Messias, wereldwijd. Eén lichaam, gemeenschap, bestaande uit Joden en niet-Jo- den. Samen levend vanuit de Bijbelse wortels van het geloof. De bijbel in al haar facetten, is haar grondslag. De MGZ gelooft dat God hemel en aarde geschapen heeft door het Woord (Yeshua). Zij

De MGZ gelooft in de Heilige Geest, als uitlegger en toepas- ser van het Woord en als Degene, Die haar de toekomstige dingen bekendmaakt. De gemeente strekt zich uit naar een herleving (= opwekking) in de gemeente van Yeshua / Jezus, de Messias, in Nederland en wereldwijd. Een gave die herkend wordt en getoetst is aan het Woord door de gemeente, wordt ook erkend. Praktisch willen we elkaar dienen vanuit liefde. De MGZ wil een geestelijk tehuis vormen voor elke gelovige. De MGZ wil een missionaire gemeente zijn, uitdragend de ‘terugkeer naar de Bijbelse wortels’. De MGZ wil met financiën en goederen de nodige hulp bieden aan Joden, en aan projecten of instellingen in Israël. God zal met het hele volk, alle 12 stammen van Israël, tot Zijn bestemming komen, één kudde met één Herder. De gemeente zoekt naar het begrijpen van Gods wil voor haar in dit hele proces. In de MGZ dient steeds ruimte te zijn voor de Bijbelse taal Hebreeuws, met verduidelijking in het Nederlands’ (einde citaat).

Vervreemding

Het is onbegrijpelijk dat gemeenteleden uit de reforma- torische kerken - die ook verre van volmaakt zijn - bij deze groepen terechtkomen. Het duidelijke getuigenis van Gods Woord, zo kernachtig samengevat in de belijdenisgeschriften van Gods Kerk, zijn ingeruild voor de oudtestamentische feesten. En de remonstrantse klanken waarbij de toepassen- de bediening van Gods Geest van het werk van de Middelaar geheel ontbreekt, geeft verdrietige gedachten.


VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 2020

De Saambinder | 20 Pagina's

Messiaanse gemeenten in ons land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 2020

De Saambinder | 20 Pagina's

PDF Bekijken